ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινή δήλωση Ευρωπαϊκών Ενώσεων για τον COVID-19: Οι μεταφορές πρέπει να παραμείνουν ζωντανές

 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κήρυξε την πανδημία του COVID-19 και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προμήθεια αγαθών, ιδίως των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των τροφίμων και άλλων απαραίτητων βασικών προϊόντων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο τομέας των μεταφορών αποδεικνύεται επίσης ένα σημαντικό μέσο σε αυτές τις περιόδους όπου πολλοί Eυρωπαίοι πολίτες έχουν περιορισμένη κινητικότητα.

Οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις που εκπροσωπούν τους μεταφορείς, τους διαχειριστές υποδομών, τους ship operators, τους εργαζόμενους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική, τους εργολάβους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών logistics, τους φορτωτές, τους χρήστες και τους προμηθευτές εξοπλισμού στις θαλάσσιες, λιμενικές, εσωτερικές πλωτές οδούς, της αεροπλοΐας και των διατροπικών μεταφορών, καθώς και για τη στήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων, εγκρίνουν από κοινού την ακόλουθη δήλωση:

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν οι μεταφορές και η εφοδιαστική για την προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τονίζοντας ότι η υποδομή μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας.

Οι Ενώσεις ζητούν τον σεβασμό και την υποστήριξή τους σε όλους τους εργαζόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού που επιτρέπουν τη συνέχιση των μεταφορικών υπηρεσιών, την κυκλοφορία αγαθών και βασικών εμπορευμάτων, καθώς και τον επαναπατρισμό πολιτών και, συνεπώς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους ευρωπαίους πολίτες να ξεπεράσουν αυτό το φαινόμενο.

Καλούν τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των συνόρων για τις εμπορευματικές μεταφορές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας από αυτή την άποψη την καθιέρωση πράσινων λωρίδων εμπορευματικών μεταφορών σε συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών.

Τα μέτρα και οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ε.Ε να υιοθετηθούν και από τις Εθνικές κυβερνήσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19 και καλούν τα κράτη μέλη να απαντούν συντονισμένα σχετικά με τον COVID-19 και να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των συνόρων.

Επαναλαμβάνουν τη σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και της πρόσβασης σε καθαρές και απολυμασμένες εγκαταστάσεις υγιεινής.

Υπογραμμίζουν ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής βασίζονται σε ένα φυσικό εργατικό δυναμικό και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητά της, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών.

Τέλος ζητούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών που πλήττεται σοβαρά να ανακάμψει και να διασφαλίσουν τη μελλοντική συνδεσιμότητα, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές καθώς και να αναζωογονήσουν τις αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις περατωθεί η κρίση.

ΠΗΓΗ ΝΑΥΣ

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top