Νέα θερινά δρομολόγια από Ερέτρια για Ωρωπό με το “ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΧΙΙΙ” από 26 Ιουνίου 2020

Νέα θερινά δρομολόγια Ερέτρια Ωρωπό ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΧΙΙΙ από 26 Ιουνίου 2020.