ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημέρωση ΕΒΕΠ για όλες τις «λεπτομέρειες» του πακέτου ανάκαμψης

 

Για να εγκριθεί το Σχέδιο Ανάκαμψης η ΕΕ έδωσε ορισμένα «δωράκια», για τον συμβιβασμό με τους 1+4 «φειδωλούς». Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν εκπτώσεις στη Γερμανία: 3.671 εκ. ευρώ, Ολλανδία: 1.921 εκ. ευρώ, Αυστρία: 565 εκ. ευρώ, Σουηδία: 1.069 εκ. ευρώ και Δανία: 377 εκ. ευρώ, καθώς και εγγυήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο περιφερειακών και άλλων προγραμμάτων σε ένα ευρύτερο φάσμα κρατών μελών για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Αυτό που έχει πλέον σημασία είναι ότι οριστικά συμφωνήθηκε στην ΕΕ ένα συνολικό πακέτο 1,824 τρις ευρώ, που συνδυάζει το ΠΔΠ και το ταμείο ανάκαμψης «New Generation EU»


Το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δις ευρώ αποτελείται από 390 δις ευρώ σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και 360 δις ευρώ σε δάνεια, μαζί με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 20121-27 ύψους 1,074 τρις ευρώ. Το σχέδιο ανάκαμψης θα διαρκέσει από το 2021-2026 και ο δανεισμός από την Επιτροπή θα επιστραφεί από τον κανονικό προϋπολογισμό της ΕΕ, δηλαδή χρηματοδοτείται από ετήσιες συνεισφορές των κρατών μελών και από ορισμένα κονδύλια που δημιουργούνται από την ΕΕ, γνωστά ως «Ίδιοι πόροι», τα οποία θα είναι προσωρινά και αυξήθηκαν κατά 0,6% μεταξύ 2027-2058. Ένας συνολικός στόχος 30% για το κλίμα θα εφαρμοστεί στο συνολικό ποσό των δαπανών από το ΠΔΠ και το σχέδιο ανάκαμψης. Τα 750 δις ευρώ θα δαπανηθούν για δάνεια και επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκτησης και ανθεκτικότητας, 672,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων δάνεια τα 360 δις ευρώ και επιχορηγήσεις 312 δις ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 48 δις ευρώ θα συμπληρωθούν από πόρους των παρακάτω προγραμμάτων:
o ReactEU: 47,5 δις ευρώ (περιφερειακή συνοχή)
o HorizonEurope: 5 δις ευρώ (R&D από 13,5 δις ευρώ)
o InvestEU: 5,6 δις ευρώ
o Αγροτική ανάπτυξη: 7,5 δις ευρώ
o Just Transition Fund (JTF): 10 δις ευρώ
o RescEU: 1,9 δις ευρώ (βοήθεια για φυσικές καταστροφές και κρίσεις υγείας)
Το 70% των επιχορηγήσεων και των δανείων θα προπληρωθούν το 2021-22 και το 10% των χρημάτων θα προχωρήσει πριν εγκριθούν τα σχέδια των κρατών μελών.
Η Διακυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπει οι πόροι να διανεμηθούν βάσει του βαθμού στον οποίο η οικονομία μιας χώρας έχει επηρεαστεί από τη πανδημία ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες:
• Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή.
• Αυτή η αξιολόγηση θα βασιστεί στο βαθμό που οι εθνικές προτάσεις δαπανών ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένες ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν από ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.
• Θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ορόσημα και στόχους, η εκπλήρωση των οποίων θα καθορίσει εάν θα πραγματοποιηθούν πληρωμές.
• Εντός 4 εβδομάδων, η Επιτροπή θα υποβάλει την αξιολόγησή τους στο Συμβούλιο ECOFIN για έγκριση με ειδική πλειοψηφία.
• Εάν ένα κράτος μέλος αντιταχθεί στην απόδοση ενός άλλου έναντι των ορόσημων και των στόχων στο σχέδιό του, το ζήτημα μπορεί να τεθεί πίσω στο συμβούλιο του ECOFIN και, εάν είναι απαραίτητο, να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
• Το 30% της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος ανάκαμψης και του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζεται για ένα κράτος μέλος θα πρέπει να διοχετευτεί σε δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα και το κράτος μέλος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον στόχο της ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 και να συμβάλει στην επίτευξη των νέων στόχων της Ένωσης για το κλίμα το 2030, οι οποίοι θα ενημερωθούν έως το τέλος του έτους.
• Υπήρξε συζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με το πόσο μακριά πρέπει να εφαρμοστεί τώρα η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον σεβασμό των κρατών μελών για το κράτος δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες βάσει του άρθρου 2 της Συνθήκης. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε σε παράρτημα των συμπερασμάτων, ήταν να μην επιτεθεί άμεσα σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top