Επιστολή ΕΒΕΠ με τα 5 Στοιχεία ενός «Ελληνικού Συμφώνου για την Επιχειρηματικότητα» που αντιστοιχίζονται στις προτεραιότητες της ΕΕ

Α. Μια Ελλάδα κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή Επενδυτικές ανάγκες: • Ανάπτυξη στρατηγικής «Omnichannel» (διαχείριση και οικονομική υποστήριξη σε Μμε) • Αυτοματισμός και ψηφιακός εξοπλισμός (ρομποτικές αποθήκες και καταστήματα, συσκευές αυτόματης σάρωσης) – φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που πραγματοποιούν αυτές τις επενδύσεις. • Ανάπτυξη ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών διαδικτυακών πλατφορμών. • Ψηφιακές πληρωμές (ευρωπαϊκή πλατφόρμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστολή ΕΒΕΠ με τα 5 Στοιχεία ενός «Ελληνικού Συμφώνου για την Επιχειρηματικότητα» που αντιστοιχίζονται στις προτεραιότητες της ΕΕ.