ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο/Γ ΜΕΡΛΙΝ-Η βύθισή του στις 15 Νοεμβρίου 1972

Το πλοίο του Ελληνικού  Πολεμικού Ναυτικού Ο/Γ ΜΕΡΛΙΝ L166 (Κυβερνήτης Υπχος Γ. Μπεγιέτης)  βυθίστηκε  στις 15 Νοεμβρίου 1972 μέσα σε λίγα λεπτά, 3 μίλια νότια από το λιμάνι του Πειραιά, όταν συγκρούστηκε με το γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο” WORLD HERO”»Παγκόσμιος Ηρωας» ιδιοκτησίας ομίλου Νιάρχου, συμπαρασύροντας συνολικά 44 άτομα από το πλήρωμα.

Ένα από τα έξι ιδίου τύπου (ΤΟΥΡΝΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΡΛΙΝ, ΡΟΥΣΣΕΝ και ΔΑΝΙΟΛΟΣ) που παραχωρήθηκαν το 1958 από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας. Έλαβε την ονομασία αυτή προς τιμήν του Υποπλοιάρχου Ν. Μέρλιν που χάθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1941 κατά την καταβύθιση του βρετανικού Υ/Β PERSEUS. Η παραλαβή του έγινε στη Βοστώνη των ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου 1958 από τον Πχη Θ. Μανωλόπουλο.

Πρώην USS LSM 557 

Οχηματαγωγό

Διαστάσεις: 59,75 / 10,5 / 2,6 μέτρα

Εκτόπισμα: 743 / 1.095 τόν.

Πρόωση: Diesel 3.600 bhp, δύο άξονες

Ταχύτητα: 13 κόμβοι

Οπλισμός: 2 πυροβόλα των 40 χιλ. και 8 των 20 χιλ.

Η τραγική ιστορία του πλοίου όπως είναι δημοσιευμένη στο   sasmyngr.com

“Η ευχή που δίνεται σε κάθε νεότευκτο ή νεοαποκτηθέν πλοίο για «καλά ταξίδια« είναι ενσυνείδητη και όχι μία απλή συνήθεια της δεδομένης στιγμής. Για τα καλά ή μη ταξίδια δεν προσδοκώνται μόνο οι καλές καιρικές συνθήκες αλλά και ο βαθμός ευθύνης του πληρώματος.

Το δεύτερο στοιχείο είναι και το σημαντικότερο. Ο αγώνας του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης θα συνεχίζεται. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ευκολίες και ακρίβεια στη ναυσιπλοΐα, αλλά αν λείψει η συνέπεια και η υπευθυνότητα των χειριστών της, τότε δεν εγγυάται τίποτα. Ο παράγοντας «άνθρωπος» θα είναι πάντα η κυρίαρχος δύναμη, η μόνη πηγή ασφαλούς εμπιστοσύνης. Μειωμένη προσφορά υπευθυνότητας ή υπερεκτίμηση της τεχνολογίας, εύκολα μπορούν να προκαλέσουν τραγωδίες. Σίγουρα η τραγωδία του Ο/Γ ΜΕΡΛΙΝ οφείλεται στα πιο πάνω.

15 Νοεμβρίου 1972 , το πλοίο απέπλευσε από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για ένα υπηρεσιακό ταξίδι στη Ρόδο. Οι καιρικές συνθήκες ιδανικές από κάθε άποψη. Μετά τον διάπλου του διαύλου Περάματος – Κερατσινίου με τις απέναντι ακτές Σαλαμίνας – Ψυττάλειας το πλοίο έβαλε πλώρη για τη Ρόδο. Ήταν η ώρα κοντά στις 3.00 μ.μ. Συγχρόνως με το ΜΕΡΛΙΝ, την ίδια πλεύση είχε και το γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο «WORLD HERO» χωρητικότητας 215,914 τόνων (συμφερόντων Στ. Νιάρχου), το οποίον είχε αποπλεύσει από τον Σκαραμαγκά κοντά στις 13.25. Του πλοίου επέβαινε ο πλοηγός Καταγάς. Στις 14.50 έκανε κράτει τις μηχανές για αποβίβαση πλοηγού. Το «κράτει» σε ένα τέτοιο κινούμενο όγκο, είναι τρόπος του λέγειν. Οι πιλότοι κάθε φορά που αποβιβάζονται από το πλοηγηθέν πλοίο, κάνουν «σάλτο μορτάλε» από την ανεμόσκαλα στην πιλοτίνα. Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθούσε να κινείται με μία ταχύτητα 3-3 ½ κόμβων σύμφωνα με την απολογία του Πλοιάρχου του WORLD HERO. Με την αποβίβαση του πιλότου αρχίζει και αντίστροφη μέτρηση της άτυχης μοίρας του ΜΕΡΛΙΝ, λες και είχε ραντεβού μαζί της. Διαβάζουμε από την επίσημη δικογραφία της αγωγής του ΠΝ κατά του Πλοιάρχου του δεξαμενόπλοιου:

«…1) Έθεσες το πηδάλιον του ανωτέρου πλοίου εις τον αυτόματον. 2) δεν ανέκοψες εις δέκα τριών (13) τουλάχιστον κόμβων, ταχύτητα του ανωτέρου πλοίου εις όψιν της πυκνής ναυτιλιακής κινήσεως, ην παρουσίαζεν η διαπλεόμενη περιοχή και 3) δεν επόπτευσεςε δια την εκτέλεσιν φυλακών οπτήρος, η αύτη παρέμεινεν παντάπασιν ανεκτέλεστος, ούτω δε δεν αντελήφθης το πρώραθέν σου και εις απόστασιν δύο περίπου ναυτικών μιλλίων, ομορρόπως προς το πλοίον σας κινούμενον μετά ταχύτητος δέκα (10) κόμβων, Ο/Γ πλοίον ΜΕΡΛΙΝ ανήκον εις το ελληνικόν Πολεμικον Ναυτικόν, ουδέ ήκουσες του υπ’ αυτού  εκπεμπομένους συριγμούς κινδύνου και ως εκ τούτου εις περιοχήν σημαινομένην υπό του στίγματος 37*52` 6« Β.Γ.Π. και 23*37`12« Α.Γ.Μ. Α) δεν εφύλαξες αυτό, τυγχάνον καταφθανόμενου πλοίον κατά τους εν ισχύει κανονισμούς προς αποφυγήν συγκρούσεως εν θαλάσσει, ήτις καίτοι εκινείσο πρύμνηθεςν αυτού μετά ταχύτητος υπερτέρο τούτου, δεν απομακρύνθης της πορείας του, ουδέ όταν επλησίασες αυτό, ηλάττωσες την ταχύτητά σου ή ακράτησες ή αναπόδισες τας μηχανάς του πλοίου σου, της παραβάσεως δε ταύτης επήλθεν η κατωτέρα αναφερομένη απώλεια του πλοίου και ο θάνατος των περαιτέρω μνημονευομένων προσώπων. Β) Επέπεσες δια της βολβοειδούς πρώρας σου ούτινος επέβαινες πλοίου εις το αριστερό μέρος της πρύμνης του οχηματαγωγού «ΜΕΡΛΙΝ« όπερ ει της τοιαύτης συγκρούσεως εξηκοντίσθ εις απόστασιν μείζονα των τριάκοντα μέτρων προς τα εμπρός, λαβών δε εν συνεχεία θέσιν τοιαύτην ώστε η αριστερά αυτού πλευρά να τεθή εγκαρσίως προς τον διαμήκη άξονα του πλοίου «WORLD HERO« ενεβολίσθη υπ’ αυτού εος το μέσον ταύτης (αριστεράς πλευράς) εν συνεχεία δε ανετράπη και απωλέσθη καταβυθισθέν. Γ) Εκ της ανωτέρω καταβυθίσεως επήλθε ο εκ πνιγμού θάνατος των κάτωθι προσώπων μελών του καταβυθισθέντος πλοίου ΜΕΡΛΙΝ ήτοι των….(ακολουθεί λίστα απολεσθέντων την  οποία θα αναφέρουμε στο τέλος της εξιστόρησης) Δ) Συνεπεία του ως άνω ναυαγείου προεκλήθηκαν σωματικαί κακώσεις και βλάβη της υγείας των κάτωθι διασωθέντων μελών του πληρώματος του Ο/Γ ΜΕΡΛΙΝ, οίτινες ως εκ της καταδύσεως των εν τη θαλάσση και υπό τας δίνας του βυθιζόμενου πλοίου, εξηναγκάσθηκαν εις κατάποσιν μεγάλης ποσότητας θαλασσίου ύδατος, υποστάντες άμα και νευρικόν κλονητοί των (αναφέρονται τα ονόματα των διασωθέντων)….Το δι εκ της πράξεως ταύτης, παραχθέν ως άνω αξιόποινον αποτέλεσμα δεν προείδες, καίτοι εκ του ανωτέρω επαγγέλματός σου, ήσο υπόχρεος εις ιδιαιτέραν επιμέλειαν και προσοχήν.

Η απολογία του Πλοιάρχου στις αστικές πιο πάνω παραλήψεις του δεν μετρίασαν τις ευθύνες του. Το ΠΝ δικαιώθηκε και αποζημιώθηκε για την απώλεια του πλοίου. Το ποινικό μέρος δεν το γνωρίζουμε, ούτε μας αφορά. Γεγονός είναι, και μάλιστα τραγικό, 44 άνθρωποι έχασαν άδικα, αν όχι ανόητα τη ζωή τους. Απλή τήρηση των κανονισμών από το δεξαμενόπλοιο ή εκτίμηση του κινδύνου από το Ο/Γ, έστω με παράβλεψη των κανόνων ναυσιπλοΐας θα αποφεύγετο το συμβάν. «…Προέχει η ασφάλεια προσωπικού και υλικού….» κατέληγε κάθε έγγραφο για εκτέλεση πλου στην εποχή μας. Σίγουρα το ίδιοι θα ισχύει και σήμερα.

Σαν απότιση φόρου τιμής αναφέρουμε τα ονόματα των 44 αδικοχαμένων συναδέλφων μας:”

Αναστάσιος Φράγκος Ανθ/ρχος

Κων. Βολτής Επίκαιρος Σημ/ρος

Γεώργιος Σγουρίδης ομοίως

Χρ. Αγγελόπουλος ακστής Ηλεκτρ.

Ζαχ. Φώσκολος ακστής Μηχ.

Εμμ. Λατζουράκης ομοίως

Δημ. Μπόγιας ακστής Τηλ.

Γεωρ. Κουρμετζάς Επστής Αρμ.

Κων. Παπαθανασίου κστής Ηλεκτρ.

Μοσχ. Παπακαλοδούκας κστής Μήχ,

Ελευθ. Πατεράκης Κστής Τ/Π

Ευαγ. Σίτας κστής Μηχ.

Χρ. Μαντούδης, Δίοπος Πυρ,

Μιχ. Κορδούλας Δίοπος Μηχ.

Ζαχ. Μηλιαράς Δίππος Η/Ν

Γ. Λουζένης Ν. αρμ.

Δημ. Ανδρεάκος ν. αρμ.

Νικ. Γαβανάς ν. αρμ.

Διον. Ρομπόλας ν. πυρ.

Αναστ. Μουσακίτης ν. πυρ.

Βασ. Αξιώτης ν. πυρ.

Γ. Πατεμτζής ν. πυρ.

Αθ. Τσάμης ν. πυρ.

Αθ. Γάλαρης ν. Ηλεκτρ.

Αθ. Μανακούδης ν . Ηλεκτρ.

Β. Μυλωνάς ν. Ηλεκτρ.

Αυγουστής Αντωνάκης ν. Σημ.

Απ . Λάζαρης ν. Μηχ.

Κων. Μαρνάς ν. Μηχ.

Δ. Ρούμελης ν. Μηχ.

Ηλ. Φώτης ν. Μηχ.

Αθ. Ζήσης ν. Μηχ.

Νικ. Παπαδόπουλος ν. Μηχ.

Αγγελής Δαριώτης ν. Μηχ.

Στ. Σταυρινός ν. Μηχ.

Γ. Γερακόπουλος ν. Τηλ.

Ηλ. Ζαχαράκης ν. Τηλ.

Νικ. Βασιλάρου ν. Ρ/Ε

Νικ. Μοσχονάς ν. θαλ.

Νεκ. Γεωργόπουλος ν. θαλ.

Θεοδ. Ζερβός ν. θαλ.

Ιωαν. Λεοντής ν. ξυλ.

Αντ. Παπαθεοχάρης ν. τηλ.

Ευάγ. Παπάς ιδιώτης χειριστής γερανών.

Και οι διασωθέντες:

Γ.  Μπεγιέτης Υποπ/ρχος Κυβερνήτης

Νικ. Ιωαννίδης Ανθχος Α! Μηχ.

Ιωάν. Αντωνιάδης Επικ. Σημ. Αξ/κός Γέφυρας,

Νικ. Κοτζιάς ακστής οπλονόμος

Γ. Ροσσολάτος κστής Ρ/Ε

Ιωαν. Τσάλας κστής ιατρός

Θεόδ. Μαλάκος ν. Σημ.

Παν Σίμος ν. Διαχ.

Διον. Λουκάτος ν. Σημ.

Β. Γκίζας ν. αρμ.

Παν. Φασιλής ν. αρμ.

Μιχ. Κλιματσάκης ν. Μαγ.

Θεόδ. Μωραΐτης ν. Μαγ.

Αναστ. Κρυστάλλης ν. Σημ.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top