ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΠ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ” ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩ, Ε.Ε.”

 

Απο αρισ. Ιωάννης Παρασκευάκος εκπρόσωπος ΕΒΕΠ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος κ μελος ΔΣ ΕΒΕΑ και ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος ΕΒΕΠ και ΠΕΣ Αττικής

 

Συμμετοχή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, στο Συμπόσιο: «Ελλάδα, Ευρώ και Ε.Ε.» και στο Πάνελ: «Τρόποι για την καλυτέρευση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα» 28/2/ 2019, Ζάππειο Μέγαρο

Εισαγωγικά σχόλια:
«Οι επενδύσεις στη χώρα μας στο 7% του ΑΕΠ σήμερα, παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με το απαιτούμενο 15%. Το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν θεωρείται ακόμη αρκετά φιλικό προς τις ιδιωτικές επενδύσεις καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, εκτεταμένη γραφειοκρατία, περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και καθυστερήσεις 1582 ημερών στην απονομή δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει, μάλιστα, υποχωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση “Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και το δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Οι τριπλές εκλογικές αναμετρήσεις το 2019 κρατούν σε στάση αναμονής τους επενδυτές, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, δεν ευνοεί την εισροή κεφαλαίων για πραγματοποίηση επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες, που επηρεάζονται περισσότερο και από τις διεθνείς εξελίξεις, δείχνουν να τηρούν επίσης μία στάση αναμονής, διαμορφώνοντας μικτές τάσεις. Πιεστικά προβλήματα, όπως αυτό των κόκκινων δανείων και ο κίνδυνος νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού, λόγω κρίσιμων επικείμενων δικαστικών αποφάσεων δεν επιτρέπουν εφησυχασμό».
Βασικά σημεία συζήτησης:
 «Οι πολυεθνικές εταιρείες, είναι γεγονός ότι, ερευνούν προσεκτικά τις επενδυτικές ευκαιρίες σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι επενδυτές για να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις εξετάζουν την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι μπορεί να απομακρύνει τα εμπόδια στις επενδύσεις και να αυξήσει τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να καθοριστεί μόνο από τα μηνύματα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, με ειλικρίνεια, αμεσότητα και σαφήνεια στο πλαίσιο ενός στρατηγικού διαλόγου με θετική προβολή στους τομείς με περιθώρια επενδύσεων που υπάρχουν στην μεταμνημονιακή Ελλάδα. Για να στηριχθεί η Ελλάδα στις επενδύσεις πρέπει να προσπαθήσει όμως να διευκολύνει περαιτέρω το εμπόριο και τις υπηρεσίες, ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της, αφού η οικονομία κινείται αργά και αδύναμα».
 «Ως γνωστό, η απόδοση της επένδυσης, σε σχέση με το ρίσκο που αναλαμβάνεται, είναι μία πολυσύνθετη σχέση που καλούνται να αξιολογήσουν οι επενδυτές, θεσμικοί και ιδιώτες, πριν δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους. Ειδικότερα, το γεωπολιτικό ρίσκο συνδέεται με ένα από τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, που είναι σαφώς η θέση της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη. Η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή αποτελεί πάντοτε παράγοντα που προεξοφλείται μέσω του “country risk” και οδηγεί στην ανάγκη υψηλότερων αποδόσεων και συνεπώς αυστηρότερων κριτηρίων από τους επενδυτές. Είναι λοιπόν, προς το συμφέρον της Ελλάδας να καλλιεργήσει μια επενδυτική κουλτούρα και να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα που θα μετριάσει συνολικά το επενδυτικό ρίσκο. Η εμπιστοσύνη είναι λοιπόν το βασικό στοιχείο για να αρχίσουν οι ξένοι επενδυτές να κοιτούν ξανά την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό».
 «Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την αγορά, δεν μπορεί παρά να αποτελεί η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Χωρίς υγιείς τράπεζες, χωρίς νέες πιστώσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Όσο η σημερινή κατάσταση συνεχίζεται, κάθε προσπάθεια είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Χρειάζονται, λοιπόν, δραστικές λύσεις. Κι αυτές θα πρέπει να αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων .Για να μπουν νέοι επενδυτές στις τράπεζες και να τις δυναμώσουν κεφαλαιακά, για ακόμη μια φορά, θα πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές για την κερδοφορία τους. Και θα πρέπει βεβαίως να απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς τους».
 «Για να προσελκύσει η χώρα άμεσες ξένες επενδύσεις, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην άρση σημαντικών αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία, η ασάφεια και η αστάθεια του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, το μη προβλέψιμο φορολογικό σύστημα, η ελλιπής προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και οι καθυστερήσεις στη δικαστική επίλυση των διαφορών. Μολονότι, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια αυξητική τάση τα δύο τελευταία χρόνια, έχοντας βεβαίως ξεκινήσει από χαμηλή βάση, υπολείπονται σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και με το μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης. Επίσης, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και στη συστηματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων των διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως αυτά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η ενεργοποίηση περισσότερων χρηματοδοτικών εργαλείων (financial instruments) και η αξιοποίηση των αυξημένων δυνατοτήτων που προσφέρουν, έναντι των επιχορηγήσεων (grants) μπορούν να μεγιστοποιήσουν το αναπτυξιακό όφελος των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία».
 «Υπάρχει ευρεία συναίνεση γύρω από τους κλάδους που συνθέτουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας: τουρισμός, αγροδιατροφή, μεταφορές, logistics, ενέργεια, ναυτιλία, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς (μεταποίηση τροφίμων, ορισμένες χημικές και φαρμακευτικές δραστηριότητες, επεξεργασία υδρογονανθράκων)».
 «Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει επίσης ότι, σημαντική για την ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων είναι η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων αναμένεται να επηρεάσει ευνοϊκά τη συνολική ζήτηση και την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα και να δημιουργήσει κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Το κυριότερο όμως είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων, με πρώτο βήμα την άρση των προσκομμάτων σε μεγάλες επενδύσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί αλλά καθυστερούν, και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών ότι, η δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική πολιτική δεν θα διολισθήσει εκ νέου σε λάθος κατεύθυνση παρασυρόμενη από πελατειακές πρακτικές και εναγκαλισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από το κράτος. Αυτό θα επηρεάσει θετικά, τους όρους εξόδου στις αγορές, θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα και θα ενισχύσει την προσέλκυση επενδύσεων. Επιπλέον, θα διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες και θα ενδυναμώσει την πιστοδοτική τους ικανότητα».
Επίλογος:
 «Το όραμά μας, ως εκπρόσωποι του παραγωγικού κόσμου, για τα επόμενα χρόνια είναι η Ελλάδα να καταστεί μία χώρα φιλική προς την υγιή επιχειρηματικότητα, με εξωστρέφεια, δυναμισμό, καινοτομία και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τα οφέλη της οποίας μοιράζονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναληφθούν σημαντικά βήματα, όπως είναι η δημιουργία μιας νέας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των επιχειρηματιών, η οποία θα οδηγήσει στην εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας, την υλοποίηση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών στρατηγικών σχεδίων για την επίτευξη της Ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, τη σταδιακή και λογική απόσυρση των μέτρων λιτότητας, τον περιορισμό της υπερφορολόγησης, την επαναλειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας, που άλλωστε καθορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Για να μην υποχωρήσουν οι προσδοκίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας πρέπει το συντομότερο, η μείωση των εσόδων, η αύξηση των φόρων και ο τριπλασιασμός των οφειλών, να μετατραπεί σε αύξηση εσόδων, μείωση φόρων και ρύθμιση οφειλών. Για να υπάρξει προοπτική, πρέπει η Ελλάδα να πάψει να είναι πρωταθλήτρια σε φόρους και ουραγός σε επενδύσεις και να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα με ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα και θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την χρηματοδότηση των επενδύσεων και την αποκατάσταση βιώσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης».

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top