Ο ΣΒΑΠ στο συνέδριο για την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο των «Ημερών θάλασσας 2020»

  «Με ξεχωριστή ικανοποίηση και πολύπλευρη δράση μετέχει η ελληνική βιομηχανική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή αλλά και η ελληνικών χαρακτηριστικών «εκστρατεία» με τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κυκλική οικονομία. «Εκστρατεία» με εξαιρετικά συνδυασμένους περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακά σχεδιασμένους σύγχρονους παραγωγικούς στόχους οι οποίοι κλείνουν, στην πράξη, την απόσταση που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό βορρά.» Στα παραπάνω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο ΣΒΑΠ στο συνέδριο για την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο των «Ημερών θάλασσας 2020».