ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα γίνει τη Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Ενημέρωση του Σώματος για τα πεπραγμένα της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2016.   ΘΕΜΑ 1ο: … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.