ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «Ρ.Α.Λ.» ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ

 

 

Από τον κ.Βασίλη Κορκίδη

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων από τον Μάιο του 2016 αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με τον Νόμο 4389/2016, Άρθρο 108 και υπάγεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το Δ.Σ. της ΡΑΛ συγκροτείται από 9 Μέλη. Επικουρείται από οργανικές μονάδες με 15 στελέχη σήμερα, 20 στελέχη έως το τέλος του έτους.

Η Ρ.Α.Λ. έχει δικό της προϋπολογισμό τα έσοδα του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό: 0,3% επί των ετήσιων εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων και 0,2% για τα Λιμενικά Ταμεία, μαρίνες και ιδιωτικούς φορείς λιμένων και τερματικών.
• Αποτελεί τον οικονομικό ρυθμιστή των λιμενικών υπηρεσιών.
• Ασκεί τα συμβατικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης.
•Η Ρ.Α.Λ. έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
• Αποτελεί μια βασική «υποδομή» για την τήρηση της νομιμότητας, προστατεύοντας τους χρήστες των λιμένων, άμεσους και έμμεσους, τους λιμένες, το Ελληνικό Δημόσιο, τους παρόχους και τις προγραμματισμένες επενδύσεις.
• Επιλύει διαφορές και αμβλύνει αντιθέσεις.
✓ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Μέγεθος και πολυπλοκότητα του εθνικού λιμενικού συστήματος σε σύγκριση με άλλα Μέλη Ε.Ε.
• Προαπαιτούμενο των Θεσμών για τη διασφάλιση σταθερού πλαισίου παρακολούθησης (credible commitment) και ελέγχου των συμβάσεων παραχώρησης (master concession agreements που περιλαμβάνουν και τη λειτουργία του λιμένα ως landlord).
• Ανάγκη για ρύθμιση των λιμενικών υπηρεσιών και επαρκούς κρατικής εποπτείας των σχετικών αγορών
• Ανάγκη αναδόμησης του συστήματος θεσμικού ελέγχου
• Εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και τήρηση της νομιμότητας και διαφάνειας στον τομέα του εθνικού λιμενικού συστήματος.
•Σύμφωνα με τα Άρθρα 112,113, και 114 του Ν. 4389/2016 η Ρ.Α.Λ. έχει σειρά αρμοδιοτήτων:
-για έκδοση κανονιστικών, άμεσα εκτελεστών ρυθμιστικών και αποφάσεων, δεσμευτικών οδηγιών και γνωμοδοτήσεων
-άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού δημοσίου από συμβάσεις παραχωρήσεως.
-Μεθοδολογία και διαφάνεια λιμενικών χρεώσεων και ζητημάτων πρόσβασης / δημόσιας υπηρεσίας.
-Λήψη έκτακτων μέτρων, όταν διαπιστώνεται παράβαση νομοθεσίας, ελέγχους σε επιχειρήσεις κ.α.
-Όργανο επίλυσης διαφορών και διαιτησίας.
-Συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα λιμένων, νομοθετικού πλαισίου και σχεδιασμού (ΕΣΑΛ).
✓ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
• Νομοθετικές / Κανονιστικές / Ρυθμιστικές παρεμβάσεις
• Ρυθμιστικά εργαλεία για την εξομάλυνση του νομοθετικού πλαισίου
• Ερμηνεία συμβάσεων μίσθωσης / παραχώρησης / εκμετάλλευσης
• Επίλυση διαφορών μεταξύ λιμένων / χρηστών και του Ελληνικού Δημοσίου
• Υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης,
• Τήρηση του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
✓ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Η Ρ.Α.Λ. καλείται να εποπτεύει τις εμπορικές μεθόδους και πρακτικές των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, με αναβαθμισμένο εποπτικό ρόλο, ώστε να δύναται να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση:
-της ακώλυτης παροχής λιμενικών υπηρεσιών στους χρήστες,
-της ακώλυτης πρόσβασης σε λιμενικές υπηρεσίες και της εύρυθμης λειτουργίας της συναφούς αγοράς λιμενικών υπηρεσιών,
-διασφάλιση της νομιμότητας και της συμβατικής τάξης σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο σε όλη την ελληνική επικράτεια.
•Με τον κανονισμό της ΕΕ 2017/352, η πρόσβαση στην αγορά για παροχή λιμενικών υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε:
-ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
-περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων
-υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
-περιορισμούς σχετικά με τους εγχώριους φορείς
-κυρώσεις
✓ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
•Διπλασιασμός του έργου της Αρχής με την προσθήκη του λιμένα Θεσσαλονίκης.
•Τριπλασιασμός ροής καταγγελιών μεταξύ 2017-2018.
•Τήρηση υψηλού επιπέδου νομικής, οικονομικής και τεχνικής τεκμηρίωσης με περιορισμένους πόρους.
•Εξοικείωση των χρηστών για τις δυνατότητες της Αρχής.
•Εξοικείωση της αγοράς και της Πολιτείας με τη λειτουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής σε έναν αρρύθμιστο κλάδο.
•Εφαρμογή του Κανονισμού 352 σε σχέση με τα αντικείμενα της ΡΑΛ.
•Ενίσχυση μέτρων για πρόληψη καταστάσεων.
•Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017 για τον ανταγωνισμό στις λιμενικές υπηρεσίες.
•Βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού.
•Ενίσχυση της διαφάνειας των χρεώσεων.
•Ανάδειξη της ΡΑΛ ως εργαλείο διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών μεταξύ φορέων και χρηστών.
•Στις Συμβάσεις Παραχώρησης, διασφάλιση του τρίπτυχου: Επενδύσεις, Λειτουργία Λιμένα, Εξυπηρέτηση Χρηστών.
•Οι Αποφάσεις της Αρχής να αποκτήσουν νομολογιακή ισχύ.

Ο κ.Κορκίδης  είναι Πρόεδρος ΕΒΕΠ και ΠΕΣ Αττικής

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top