ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΜΕ 55 ΘΕΜΑΤΑ

      Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά συνεδριάζει τη Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Συζήτηση ενόψει της συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση ή μη κήρυξης οριοθέτησης … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΜΕ 55 ΘΕΜΑΤΑ.