ΝΑΥΤΙΛΙΑ

HYCA:Αίτηση για την επιβεβλημένη λήψη συμπληρωματικών μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Θαλαμηγών  έστειλε  επιστολή στα  αρμόδια υπουργεία και φορείς με θέμα : « Επιβεβλημένη λήψη συμπληρωματικών μέτρων στήριξης της Ναυτικής Εργασίας»

«Αξιότιμοι Κύριοι,

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας – Ναυτικών, ναυτολογείται και υπηρετεί στα ως άνω επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη εποχιακά, κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής σεζόν, από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους.
Με ικανοποίηση λάβαμε γνώση τόσο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία στο εξηκοστό τρίτο άρθρο προβλέπει μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, αλλά και της υπ’ αριθμ.. 2242.10/21372/2020 Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», που προσδιορίζει τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου εξηκοστού τρίτου της ως άνω από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), καθώς και τη διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους προσδιορισθέντες με την ως άνω απόφαση ως δικαιούχους ναυτικούς.
Εντούτοις κρίνουμε σκόπιμο να περιληφθεί συμπληρωματικά στους δικαιούχους ναυτικούς της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου εξηκοστού τρίτου της ως άνω από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), και η πρόσθετη κατηγορία ναυτικών, οι οποίοι αποδεδειγμένα απασχολούνται εποχιακά σε επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής σεζόν, ναυτολογούμενοι περί τις αρχές Απριλίου κάθε έτους και απολυόμενοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους, προκειμένου να εισπράξουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 και για όσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν άνεργοι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της συνεπεία αυτής μη ναυτολόγησης και υπηρεσίας τους σε επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
Ειδικότερα, δεδομένης της προρρηθείσας εποχικότητας της ναυτικής εργασίας στα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής από αρχές Απριλίου έως τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους, η ως άνω κατηγορία ναυτικών αδυνατεί να υπαχθεί στις κατηγορίες ναυτικών που προβλέπονται στην από 30-3-2020 ΠΝΠ και στην υπ’ αριθμ.. 2242.10/21372/2020 υπουργική απόφαση (αναστολή σύμβασης ναυτικής εργασίας ναυτολογημένου ήδη ναυτικού ή απόλυση ναυτικού από 1η έως 30η Μαρτίου 2020), εφόσον η ναυτολόγησή της ως άνω κατηγορίας ναυτικών στα παραπάνω σκάφη δεν έχει ακόμη λάβει χώρα, αλλά ούτε και πιθανολογείται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, λαμβανομένης υπόψη της πλήρους αναστολής κάθε τουριστικής δραστηριότητας.
Για τον ορθό προσδιορισμό των δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης, ήτοι των ναυτικών που αποδεδειγμένα επρόκειτο να ναυτολογηθούν σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και των οποίων η ναυτολόγηση ματαιώθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και την αποφυγή της καταχρηστικής λήψης της ειδικής αποζημίωσης από τυχόν μη πραγματικούς δικαιούχους ναυτικούς, δέον όπως προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης της προγενέστερης εποχιακής υπηρεσίας του ναυτικού σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, δια της προσκομίσεως του ναυτικού φυλλαδίου που θα αποτυπώνει την προγενέστερη ναυτική υπηρεσία, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία σε σκάφος με ελληνική σημαία, ή δια της προσκομίσεως βεβαιώσεως προϋπηρεσίας από τον πλοιοκτήτη-εργοδότη ή τη διαχειρίστρια εταιρεία του σκάφους, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία σε σκάφος με ξένη σημαία, δια της προσκομίσεως προσυμφώνου ατομικής σύμβασης ναυτικής εργασίας για την τουριστική σεζόν του έτους 2020 ή δια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κρίνετε πρόσφορή και σας δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγός σε οποιαδήποτε διαδικασία τελικώς καταλήξετε.

Σας καλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη την παρούσα επιστολή μας και προβείτε στις δέουσες ενέργειες το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι η Ένωσή μας καθημερινά γίνεται αποδέκτης του έντονου προβληματισμού των μελών μας, αναφορικά με τη ματαίωση της ναυτολόγησης τους σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, εξαιτίας της αβέβαιης ακόμη έναρξης της τουριστικής σεζόν, που υπό ομαλές συνθήκες θα είχε ήδη λάβει χώρα.»

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος
Απόστολος Κόρακας
Τηλ. 6942055037
Και το Δ.Σ. της Ένωσης

Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Θαλαμηγών – Hellenic Yacht Crew Association

Έχει σταλεί σε:                                                                                                                                                   Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταΐκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
ΔΝΕΡ
ΔΙΝΕΘΑΤ
Λιμεναρχείο Σαρωνικού

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top