ΝΑΥΤΙΛΙΑ

XRTC:19η Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2020 

Η XRTC  δημοσίευσε την 19η  Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα,όπου βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας  είναι η συνυπευθυνότητα και ο ρεαλισμός. Η φετινή χρονιά παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον αφού αφενός περιγράφει το επιτυχημένο διαχειριστικό έτος του 2019 αλλά εξετάζει και τις προοπτικές ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον μετά την είσοδο της Πανδημίας στη ζωή μας Οι συμπληγάδες που  αντιμετωπίζει η ναυτιλία είναι  τα ακριβότερα ναυτιλιακά καύσιμα,αλλά και ο γερασμένος στόλος.

Από έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας τα πλοία  που  μεταφέρουν σήμερα τους επιβάτες είναι 91 με μέσο όρο ηλικίας τα 26 έτη. Στην έκθεση της XRTC  διαβάζουμε  ότι ο στόλος είναι ιδιαίτερα γερασμένος συγκεκριμένα άνω των  22 ετών και το ένα τέταρτο άνω των 30 ετών.

Κύρια Σημεία Της Μελέτης 

 1. Αποτελέσματα Χρήσης 2019
 1. ΟιΕισηγμένες εταιρίες του κλάδου για το 2019 είναι οι ΑΝΕΚ και ΑΤΤΙΚΑ. 
 2. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας τα πλοία που εξυπηρετούν την Ελληνική Ακτοπλοΐα ανέρχονται σε 109.
 3. Τα πλοία των Εισηγμένων εταιριώνκαι ΜΙΝΟΑΝ ανέρχονται σε 43 με μέσο όρο ηλικίας τα 20 έτη. 
 4. Το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας συνεχίζει την αυξητική του πορεία. Η αύξηση του τουρισμού επηρεάζει θετικά την ακτοπλοΐα αφού οι εμπορευματικές μεταφορές στα νησιά μας και κυρίως οι μεταφορές υλικών και ειδών διατροφής, απαραίτητων για την δημιουργία κατάλληλων υποδομών αλλά και την διαβίωση και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των νησιωτών και του συνόλου των τουριστών, πραγματοποιούνται από τα ακτοπλοϊκά πλοία. 
 5. Η  αύξηση της ακτοπλοϊκής κίνησης το 2019 που ανήλθε στο 3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), δεν απεικονίζεται στο μεταφορικό έργο των Εισηγμένων εταιριών  όπως  φαίνεται στο Γράφημα 1. Την αύξηση αυτή καρπώθηκαν κυρίως οι Υπόλοιπες Εταιρίες των οποίων η παρουσία αυξάνει συνεχώς τόσο σε επίπεδο στόλου όσο και σε επίπεδο κίνησης. 
 6. Το μεταφορικό έργο των Εισηγμένων και Minoanτόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αδριατική αυξήθηκε. 
 7. Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2019 σε σχέση με το 2018 οι εταιρίες εμφάνισαν αύξηση του κύκλου εργασιών, μείωση του κόστους πωληθέντωνκαι σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA).  
 8. Tο σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, επηρεάζεται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για τη χρήση 2019 το 45% περίπου του κόστους πωληθέντωντων εταιριών. 

(Β) Ξέσπασμα Πανδημίας Kορονοϊού Covid-19 

 1. Από τον Φεβρουάριο του 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη μία εξαιρετικά μεγάλη πτώση στις τιμές των καυσίμων με ακραίες διακυμάνσεις ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης λόγω κυρίως της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 καθώς και της μη επίτευξης συμφωνίας για μείωση της παραγωγής από τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. 
 2. Η ακτοπλοΐα είναι ευαίσθητη στις επιπτώσεις τυχόν οικονομικής ύφεσης είτε στην ελληνική οικονομία είτε στην τουριστική αγορά ή ακόμη σε έκτακτα γεγονότα όπως είναι η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 τα οποία οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση που σε συνδυασμό με πιθανή πλεονάζουσα προσφορά σε μειωμένους ναύλους και πληρότητα, επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία των εταιριών. 
 3. Η πτώση της ζήτησης των ακτοπλοϊκών μεταφορών γίνεται εμφανής τόσο στις μεταφορές επιβατών όσο και αυτές των προϊόντων. Οι δεύτερες επηρεάζονται από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων προς εξαγωγή αλλά και τις αφίξεις τουριστών αφού εξυπηρετούν αποκλειστικά την τροφοδοσία των καταλυμάτων και όλης της τουριστικής κατανάλωσης.  
 4. Τα αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου του 2020 ήταν απογοητευτικά αφού διαπιστώθηκε μια πτώση της τάξης του 60% στο μεταφορικό έργο. 
 5. Ο ακτοπλοϊκός στόλος μόνο κατά την υψηλή περίοδο αναδιπλώθηκε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για να μπορέσει να καλύψει το περιοριστικό μέτρο που επιβάλει η κοινωνική απόσταση του 65% και όχι γιατί η πληρότητα ήταν ικανοποιητική. Όταν ο στόλος δεν ήταν ικανός να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες, τότε ο συντελεστής πληρότητας ανέβηκε στο 80% κι αυτό για μερικές μόνο εβδομάδες. 
 6. Η εκμετάλλευση των ταχυπλόων για το 2020 κρίνεται ιδιαιτέρως προβληματική λόγω της περαιτέρω μείωσης της διάρκειας της περιόδου εκμετάλλευσης των πλοίων.
 7. Σε διεθνές επίπεδο κλάδος αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων και επιζητά λύσεις για τη διατήρηση της τροφοδοτικής αλυσίδας. Όλα τα κράτη προσφέρουν πακέτα διάσωσης με σκοπό τη διατήρηση του δικτύου θαλασσίων συγκοινωνιών. 
 8. Η πρόβλεψη της XRTCγια την ακτοπλοϊκή κίνηση του 2020 παρατίθεται ως εξής: 

 

 1. Τουριστική κίνηση 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) αύξηση κατέγραψε η εισερχόμενη τουριστική κίνηση το 2019 κατά 3% σε σχέση με το 2018. Παρά τη μικρή αυτή αύξηση οι τουρίστες πέρυσι φαίνεται ότι άφησαν στην ελληνική οικονομία συγκριτικά πολύ περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2018, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2019 διαμορφώθηκαν στα €18,2 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0% σε σύγκριση με το 2018. 

Ακτοπλοϊκή κίνηση 

Το συνολικό θαλάσσιο μεταφορικό έργο στην Ευρώπη ξεπερνάει τους 200.000.000 επιβάτες από τους οποίους το 15% αφορά την Ελλάδα και το 16% την Ιταλία. Η Ελλάδα και η Ιταλία δηλαδή συγκεντρώνουν το 31% της Ευρωπαϊκής διακίνησης επιβατών. Βέβαια, η διαφορά των δύο χωρών είναι ότι τα νησιά που εξυπηρετούνται στην Ελλάδα είναι σχεδόν τριπλάσια.  

Η ανάπτυξη των νησιών μας στηρίζεται αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα. Από τα 95 νησιά που εξυπηρετούνται, μόνο τα 25 διαθέτουν αεροδρόμιο, οι ενδομεταφορές εξυπηρετούνται μόνο δια θαλάσσης, ενώ το 85% των εμπορευματικών αναγκών των νησιών και το σύνολο της τροφοδοσίας τους καλύπτονται με τα ακτοπλοϊκά πλοία. Είναι λοιπόν σημαντικό και αναγκαίο να διατηρηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών στο σημερινό πολύ καλό επίπεδο. 

 

 1. Παρουσίαση της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής Αγοράς
 2. Ανάλυση Ζήτησης

Δύο είναι πλέον οι Εισηγμένες εταιρίες του κλάδου για το 2019, οι ΑΝΕΚ και η ΑΤΤΙΚΑ μετά την έξοδο και των ΜΙΝΩΙΚΩΝ από το χρηματιστήριο Αθηνών στις 23 Απριλίου 2019. Στην ανάλυση όμως αυτής της Μελέτης εξετάζουμε και τις 3 μεγάλες εταιρίες Anek/Attica/Minoan (οι «Παραδοσιακές εταιρίες»). 

Πίνακας 2Συνολική εικόνα εταιριών (εισηγμένες & Μινοαν)  

Όπως φαίνεται  οι Παραδοσιακές Εταιρίες δεν κατάφεραν να πάρουν μερίδιο από την αύξηση της τάξης του 3% της ακτοπλοϊκής κίνησης στην Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών που διακίνησαν (Ελλάδα και Αδριατική) το 2019 σε σύγκριση με το 2018 μειώθηκε κατά –3% ενώ ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων και φορτηγών αυξήθηκαν οριακά κατά 3και 1% αντίστοιχα.  

Ακτοπλοΐα και εφοδιαστική αλυσίδα – Μια θετική προοπτική μέσα στο τέλμα 

Έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερες μελέτες για τη σημασία και το ρόλο της Ακτοπλοΐας στην κοινωνική συνοχή της Ελληνικής Επικράτειας. Η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε περίτρανα τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο νευραλγικός  αυτός κλάδος στη βιωσιμότητα της νησιωτικής Ελλάδας η οποία στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες οικονομικής δραστηριότητας. Ο πρώτος αφορά στη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας των νησιών που προέρχεται από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ο δεύτερος αφορά την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και κάθε είδους υπηρεσίας σχετιζόμενη με αυτόν. Με πολύ απλά λόγια η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά υποστηρίζει μια πλειάδα εφοδιαστικών αλυσίδων που σχετίζονται με το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών μας κατά τη διάρκεια του έτους που χωρίς αυτή η επιβίωση σε αυτά δεν θα είναι δυνατή.  

 Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον στοιχείο στο οποίο θα αναφερθούμε εδώ και αφορά το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι εταιρείες του ακτοπλοϊκού κλάδου και σχετίζεται με τη συνειδητή επιλογή ως προς την  εξειδίκευση των εφοδιαστικών αλυσίδων που θέλουν να εξυπηρετούν στο μέλλον.

Για να μπορέσει βέβαια να ευδοκιμήσει αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι απαραίτητες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 1. Ο συνειδητός προσανατολισμός προς τη δημιουργία ενός νέου Εθνικού οικονομικού μοντέλου που θα έχει μεταξύ των αξόνων οικονομικής δραστηριότητας του τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 2. Τη παροχή κινήτρων για τη διατήρηση και περεταίρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη νησιωτική Ελλάδα η οποία αντιπροσωπεύει το 12% του ΑΕΠ της χώρας και το 13% του πληθυσμού. 
 3. Τον συντονισμό του ακτοπλοϊκού κλάδου με την Πολιτεία για τη στήριξη αυτού του μοντέλου Εθνικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.         
 4. Τη δημιουργία νέων οδικών οδών μεταξύ των χωρών της Ν.Α. Μεσογείου όπως Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Αιγύπτου.

       

 1. Συμπεράσματα – προοπτικές

Η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά εισέρχεται σε μια δύσκολη περίοδο με άγνωστους παράγοντες επηρεασμού της λειτουργίας της και με μεγάλη αδυναμία προσδιορισμού των σημείων στήριξης. Το ζητούμενο την περίοδο που διανύουμε δεν είναι η ευρωστία των εταιριών αλλά η διατήρησή της οικονομικής τους υπόστασης.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση την χρονιά που διανύουμε να υπάρξουν θετικά πρόσημα στην εκμετάλλευση του στόλου παρά μόνο σε ένα μικρό αριθμό εταιριών που εξυπηρετούν αποκλειστικά γραμμές δημοσίου συμφέροντος. Στην ίδια όχθη ο άλλος εταίρος της αγοράς που είναι το Κράτος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι χωρίς την στήριξή του δεν θα μπορέσει σε καμία περίπτωση να διατηρήσει το δίκτυο θαλασσιών μεταφορών της χώρας.

Ο παράγων Υγεία παίζει το βασικό ρόλο στα επιχειρηματικά σχέδια των ακτοπλοϊκών εταιριών. Οι υγειονομικές νόρμες είναι εξίσου σημαντικές όσο και οι κανόνες αξιοπλοΐα.

Ο παράγων κόστος της οποιασδήποτε επένδυσης θα πρέπει να υπολογιστεί από το νομοθέτη και σίγουρα να επιχορηγηθεί στο σύνολό του ειδάλλως είναι πολύ δύσκολο οι εταιρίες να συμμορφωθούν σε οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις.       

Ο χειμώνας του 2020-2021 θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολος για τον κλάδο καθώς τα έσοδα από το πρώτο εξάμηνο και το καλοκαίρι δεν αρκούν για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, επομένως ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε λειτουργικό είναι η άμεση κρατική ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθούμε στη δυνατότητα ή στην αδυναμία της αναδιάταξης της ίδιας της αγοράς. Από τη μία αντιμετωπίζουμε μιας μορφής ολιγοπωλίου στις μεγάλες γραμμές λόγω της συγκέντρωσης πολλών πλοίων από λίγους ομίλους και πολλούς μικρούς παίχτες στις μικρότερες γραμμές ενώ από την άλλη έχουμε μεγάλη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από λίγους επενδυτές ή κατόχους υψηλών μεριδίων των μετοχικών συνθέσεων των εταιριών. Στην περίπτωση της κατοχής μεγάλων μετοχικών πακέτων από τις τράπεζες είναι επιτακτική η άμεση εκποίησή τους εάν λάβουμε υπόψη τους κανονισμούς της Ε.Ε. αλλά και την οικονομική πολιτική της χώρας. 

Τονίζουμε ότι η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά είναι υποχρεωμένη να κινηθεί με αμεσότητα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο σχετίζεται με την άμεση επιβίωσής της και το δεύτερο με τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιωσιμότητα του κλάδου στο υπό διαμόρφωση αναπτυξιακό περιβάλλον μέσω των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και στα δύο αυτά επίπεδα η κρατική αρωγή κρίνεται αναγκαία μέσω θεσμικών και οικονομικών παρεμβάσεων.

 

Είναι εμφανές πλέον ότι η αντιμετώπιση της δύσκολης πραγματικότητας την όποια βιώνει η αγορά αντιμετωπίζεται με και συνυπευθυνότητα και ρεαλισμό. 

 

H XRTC Business Consultants Ltd., δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της (1999) στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η XRTC έχει διατελέσει εμπορικός εκπρόσωπος διεθνών τραπεζικών ομίλων για την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά όπως οι Γαλλικοί τραπεζικοί οργανισμοί Credit Lyonnais και Natixis, σύμβουλος Εθνικών και Διεθνών οργανισμών καθώς και διεθνών ναυτιλιακών εταιριών.  

Η εταιρία έχει εξασφαλίσει και οργανώσει με εξαιρετική επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών δανειοδοτήσεων σε διάφορες μορφές μέσω των Διεθνών τραπεζικών ομίλων που συνεργάστηκε από την ίδρυσή της.  

Από το 2009, η XRTC συνεργάζεται με κινέζικους τραπεζικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά. Η εταιρία κατάφερε να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την χρηματοδότηση ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρίας, απευθείας από το Κινέζικο τραπεζικό όμιλο της China Development Bank 

H XRTC έχει στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία διεθνούς εμβέλειας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και παρακολούθηση των συναλλαγών σε όλης τους την διάρκεια.  Το ειδικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αναλύει σε βάθος και να διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα της Διεθνούς Ναυτιλίας. Με την ιδιότητα του συμβούλου Ακτοπλοϊκών Αγορών έχει αναλάβει πολλά έργα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τόσο για χρηματοδοτήσεις πλοίων όσο και ανάπτυξη των αγορών. H XRTC συνεργάζεται με τα μεγαλύτερους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων στον κόσμο.    

Η XRTC έχει τιμηθεί από Διεθνείς και Ελληνικούς οίκους για την προσφορά της στην Ναυτιλιακή και Ακτοπλοϊκή Αγορά. Όπως από τα Lloyds Greek Shipping Awards 2010 ως Χρηματοδότης Ναυτιλίας της Χρονιάς – Shipping Financier of the Year και από το Transport Finance για την Καλύτερη Χρηματοδότηση Εξαγωγικής Πίστωσης – Deal of the Year for Export Credit.

 

Από αρισ. Γιάννης Λαγούδης,Κατερίνα Φίτσιου, Ελένη Μουτσάτσου, Γιώργος Ξηραδάκης ιδρυτής και Διευθύνων της XRTC

Photo credit Katerina Nomikou

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top