ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά δια τηλεδιάσκεψης

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την  Τετάρτη 27-5-2020 και ώρα 16:00,  σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π ”

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας και τη με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Π. Μώραλη.

  1. Aπόρριψη των ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 607/30.10.19 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, που περικλείεται από τις οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδρομο Ανδριανοπούλου, για την προσαρμογή της ρυμοτομικής γραμμής στην πλατεία Καρπάθου, όσο το δυνατόν στην υφιστάμενη κατάσταση, και τον καθορισμό χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και αναψυχής – πλατείας, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και το από 7/2019 τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριο

  1. Παρακατάθεση ποσού 131.100,00 € εις βάρος και για λογαριασμό του Δήμου Πειραιά, υπέρ των δικαστικά αναγνωρισθέντων δικαιούχων, φερόμενων ιδιοκτητών της με κτηματολογικό αριθμό (74Α) ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το από Σεπτεμβρίου 2015 2ο Διορθωτικό Κτηματολογικό Διάγραμμα και το από Σεπτεμβρίου 2015 2ο Διορθωτικό Κτηματολογικό Πίνακα, της Δ/νσης Τοπογραφήσεων, Απαλλοτριώσεων & Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για τη ρυμοτόμηση του υπό στοιχεία 13-14-14α-13 τμήματος, επιφάνειας 138,00 τ.μ. (138,00 τ.μ. Χ 950 €/τ.μ.= 131.100,00 €).

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

  1. Έγκριση ίδρυσης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

  1. Τροποποίηση της με αρ. 216/1-4-2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως Συναρμόδια Υπηρεσία με τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Pop Machina.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

 

  1. Ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία ECOELASTIKA για την εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών του προκύπτουν από το στόλο των οχημάτων του Δήμου και σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία ECOELASTIKA για την εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών του προκύπτουν από το ρεύμα αστικών απορριμμάτων κατά τη διαδικασία αποκομιδής τους από τον Δήμο.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top