ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΠΑ2 στην Ελευσίνα απο ΟΑΕΔ και Υπουργείο Εργασίας

 

 

Το Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση για νέο πρόγραμμα απασχόλησης με θέμα: «Νέο Ανοιχτό Πλαίσιο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης» που ξεκινάει την εφαρμογή του από την Ελευσίνα. Έλαβε χώρα στην Ελευσίνα στις 21 Νοεμβρίου 2018.

 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1. Ενηµέρωση για το Πιλοτικό Πρόγραµµα • Πρόκειται για την πρώτη φάση του νέου µοντέλου των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης που θα ξεκινήσει µε ένα πιλοτικό πρόγραµµα σε τρεις δήµους (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος και Μάνδρα) που καλύπτονται από το ΚΠΑ2 – ΟΑΕ∆ Ελευσίνας.

 

Η επιλογή συνδέεται εκτός των άλλων και µε το ιδιαίτερο προφίλ της αγοράς εργασίας στην περιοχή, στην οποία συγκεντρώνονται πολλές, µεγάλες και σηµαντικές επιχειρήσεις, παράγεται το 17% του ΑΕΠ και συγκεντρώνεται το σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων logistics της χώρας. • Σκοπός του προγράµµατος είναι η ένταξη εγγεγραµµένων άνω των έξι (6) µηνών, ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, σε στοχευµένες δράσεις ανοιχτού πλαισίου, οι οποίες αποσκοπούν: α) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων µέσω κατάρτισης, β) στην ένταξή τους σε νέες θέσεις εργασίας και γ) στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.                                                        • To πιλοτικό πρόγραµµα στοχεύει στη διασφάλιση της διαρκούς διαθεσιµότητας ενός κεντρικού µενού Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και υπηρεσιών µε ενισχυµένο ρόλο των εργασιακών συµβούλων στην παραποµπή των αναζητούντων εργασία σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στη βάση του ατοµικού profiling. • Παράλληλα εισάγει µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε την αναβάθµιση του σχεδιασµού των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, στη βάση της εξυπηρέτησης των ωφελούµενων επιχειρήσεων, µε την απλοποίηση των διαδικασιών συµµετοχής και υλοποίησης του προγράµµατος και τον κοµβικό ρόλο του συµβούλου εργοδοτών του ΟΑΕ∆ . 2. Υπηρεσίες προς εργοδότες (Tι προσφέρεται από τον ΟΑΕ∆) • Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή αρµοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριµήνου πριν την ηµεροµηνία ανάρτησης της κενής θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΟΑΕ∆. Νέες βελτιωµένες υπηρεσίες προς εργοδότες: • Ηλεκτρονική πλατφόρµα ανάρτησης αγγελίας θέσης εργασίας • Άµεση προσωπική επαφή και επικοινωνία εργασιακού συµβούλου εργοδοτών ΟΑΕ∆ • Απλοποιηµένες ηλεκτρονικές διαδικασίες ένταξης στο πρόγραµµα σε συνεργασία µε τον σύµβουλο εργοδοτών • Εναλλακτικές δυνατότητες χρόνου επιδότησης (9, 12 ή 15 µήνες χωρίς δέσµευση) • Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 60% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 700 ευρώ ανά µήνα για την πρόσληψη ανέργων της ηλικιακής οµάδας 45 και άνω. Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα ∆ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδοµα Άδειας.                                                                                                                                  • ∆ράση Κατάρτισης – Πρακτικής Άσκησης  Εντοπισµός των επικρατέστερων ειδικοτήτων – δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης  Εφαρµογή αντίστοιχων προγραµµάτων κατάρτισης σε συνεργασία µε πιστοποιηµένους φορείς κατάρτισης, καθώς και πρακτικής άσκησης στις τοπικές επιχειρήσεις, µε τη διαδικασία του voucher. Νέες βελτιωµένες υπηρεσίες προς εργοδότες: • Σύνδεση της κατάρτισης µε τις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων στη βάση των ζητούµενων δεξιοτήτων και εξειδίκευσης • Ηλεκτρονική πλατφόρµα ανάρτησης αγγελίας θέσης πρακτικής άσκησης στις αντίστοιχες ειδικότητες • Άµεση προσωπική επαφή και επικοινωνία εργασιακού συµβούλου εργοδοτών ΟΑΕ∆ µε την επιχείρηση.

[gview file=”http://www.piraeus365.gr/wp-content/uploads/2018/11/προσκληση-τελική.pdf”]

 

Η Πρόεδρος και Διοικήτρια ΟΑΕΔ κ.Μαρία Καραμεσίνη

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top