ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εβδομαδιαία έκθεση BIMCO COVID 19

26 Φεβρουαρίου 2021

Το τμήμα θαλάσσιων πληροφοριών BIMCO ενημερώνει τα μέλη σε εβδομαδιαία βάση, ενημερώσεις σχετικά με το COVID-19 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πληρώματος, καθώς και από φορείς του Ηνωμένου Έθνους όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η BIMCO παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για αυτήν την εβδομάδα που λήγει την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021.

BIMCO COVID 19 weekly report

26 February 2021

The BIMCO Maritime Information department informs members on a weekly basis, updates about the COVID-19 in relation to implementation measures imposed by governments for sea transport including for crew change as well as from the United Nation bodies like the International Maritime Organization (IMO), World Health Organization (WHO) and International Labour Organization (ILO). BIMCO provides the following update for this week ending Friday, 26 February 2021

 

Προετοιμασία του λογαριασμού σας σε κατηγορίες κόστους KPI

24 Φεβρουαρίου 2021

Βασικό πλεονέκτημα του συστήματος BIMCO Shipping-KPI είναι η επιλογή σύγκρισης εξόδων και επιδόσεων σε επίπεδο πλοίου. Προς το παρόν, το σύστημα επιτρέπει μόνο την εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση, αλλά μόλις επιτευχθεί κρίσιμη μάζα, το Shipping-KPI θα διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση εξωτερικών εξόδων.

Preparing your account to KPI cost categories

24 February 2021

A core benefit of the BIMCO Shipping-KPI system is the option to compare expense and performance at ship level. Presently, the system only allows for internal benchmarking but once a critical mass has been reached, the Shipping-KPI will facilitate external expense benchmarking

 

Ο ΙΜΟ και η WISTA αναζητούν πληροφορίες για τις γυναίκες στη θαλάσσια έρευνα

23 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και η Διεθνής Ένωση Ναυτιλίας και Εμπορίου Γυναικών (WISTA) ζητούν από τις εταιρείες να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν βασικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των γυναικών στον τομέα των θαλασσίων και των ωκεανών και τις θέσεις που κατέχουν.

IMO AND WISTA SEEK INPUT TO WOMEN IN MARITIME SURVEY

Overview

The International Maritime Organization (IMO) and Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) are asking companies to help them obtain baseline data on the number of women in maritime and oceans fields and the positions they occupy.

PRIORITY NEWSNEWS STORYCREW SUPPORT

To do this, they have created a survey, which is to be filled out by company HR leaders.

 

“Our aim is to support implementation of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by having comparable data that will assist us in creating programmes and proposing policies that will increase the participation of women in maritime,” IMO and WISTA writes.

BIMCO supports this goal, and we would like to encourage our members to complete the survey.

So, please help the industry by forwarding the survey to your HR leader. You can find it here: www.research.net/r/IndustryIMOWISTA

 

Η BIMCO προσθέτει νέες αναφορές περιοχής πάγου και παρέχει συμβουλές πλοήγησης χειμώνα

16 Φεβρουαρίου 2021

Φέτος, η BIMCO έχει επεκτείνει τις αναφορές για πάγο για να καλύψει τις θαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Κινέζικης, της Ιαπωνίας και της Γροιλανδίας και μπορεί να παρέχει συμβουλές για συμβατικά θέματα που σχετίζονται με ρήτρες πάγου.

BIMCO adds new ice region reports and provides winter navigation advice

16 February 2021

This year, BIMCO has expanded its ice reporting to cover the Northern Chinese, Japanese and Greenland sea areas, and can advise on contractual issues related to ice clauses.

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top