ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ενημέρωση από BIMCO

02 Μαρτίου 2021

Η 75η σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2020 τροποποιήσεις στο Παράρτημα VI της MARPOL, εισάγοντας μια μέθοδο δειγματοληψίας καυσίμου από δεξαμενές καυσίμων πλοίων για την επαλήθευση της περιεκτικότητας σε θείο. Οι νέες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Απριλίου 2022.

 

IMO PUBLISHES GUIDELINES TO PORT STATE CONTROL FOR ON BOARD FUEL OIL SAMPLING

Overview

The 75th session of International Maritime Organization’s (IMO) Marine Environment Protection Committee (MEPC 75) has in November 2020 adopted amendments to MARPOL Annex VI, introducing a method for fuel oil sampling from ships’ fuel oil tanks to verify the sulphur content. The new amendments will enter into force on 1 April 2022.

 

Η BIMCO θα ήθελε να ενθαρρύνει τα κράτη και τη βιομηχανία να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός παγκόσμιου συνόλου κανόνων για μέτρα με βάση την αγορά (MBM) για τη στήριξη της χρήσης καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία.

 

Ο ΙΜΟ δημοσιεύει οδηγίες για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα για τη δειγματοληψία καυσίμου επί του πλοίου

SHIPPING INDUSTRY NEEDS TO TALK MARKET-BASED MEASURES

Overview

BIMCO would like to encourage states and the industry to start a dialogue on how to create a global ruleset for market-based measures (MBM) to support the use of low carbon fuels and to create a level playing field for the industry.see more  https://www.bimco.org/news/priority-news/20210302-shipping-industry-needs-to-talk-market-based-measures

03 Μαρτίου 2021

 

Το ASVTIME, το νέο  γκρουπ  ναύλωσης για σκάφη υποστήριξης διαμονής, εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Ντοκιμαντέρ της BIMCO και είναι πλέον διαθέσιμο για χρήση στο SmartCon.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να μιλήσει για μέτρα που βασίζονται στην αγορά

NEW CHARTER PARTY FOR OFFSHORE OIL, GAS AND RENEWABLES NOW AVAILABLE

Overview

ASVTIME, the new time charter party for accommodation support vessels, was recently adopted by BIMCO’s Documentary Committee and is now available for use in SmartCon.

see more https://www.bimco.org/news/contracts-and-clauses/20210303-asvtime

04 Μαρτίου 2021

Οι τελευταίες εκδόσεις TOWCON, TOWHIRE και BARGEHIRE είναι πλέον διαθέσιμες στο SmartCon.

Νέο κόμμα ναύλωσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

NEW BIMCO OCEAN TOWAGE AND BARGE CONTRACTS RELEASED

It has been more than a decade since BIMCO’s TOWCON and TOWHIRE for ocean towage services and BARGEHIRE for bareboat chartering unmanned barges were last revised. The drafting teams tasked with the revisions have updated the forms to incorporate common amendments and additions while maintaining the familiarity of the contracts within a simple and robust framework. The latest editions are TOWCON 2021TOWHIRE 2021 and BARGEHIRE 2021. All three contracts are now available on SmartCon.

see more https://www.bimco.org/news/contracts-and-clauses/20210304-new-bimco-ocean-towage-and-barge-contracts-released

 

05 Μαρτίου 2021

Η ψηφιοποίηση έχει λάβει νέο επείγον υπό το φως της πανδημίας COVID-19, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή ψηφιακών δεδομένων σε λιμάνια, και για τη διευκόλυνση του εμπορίου και της εφοδιαστικής γενικότερα. Η BIMCO και άλλες θαλάσσιες ΜΚΟ προσκαλούν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να βοηθήσουν στη δημιουργία παγκόσμιων ψηφιακών προτύπων ISO για τη διευκόλυνση της ψηφιακής ανταλλαγής δεδομένων.

BIMCO, NGOS INVITE THE INDUSTRY TO HELP DEVELOP GLOBAL DIGITAL ISO STANDARDS

Overview

Digitalisation has taken on a new urgency in the light of the COVID-19 pandemic, in particular when it comes to digital data exchange in ports, and for facilitating trade and logistics in general. BIMCO and other maritime NGOs are inviting public and private players to help create global digital ISO standards to facilitate the digital exchange of data.

https://www.bimco.org/news/maritime-digitalisation/20210305-global-digital-iso-standards

 

Η BIMCO, οι ΜΚΟ προσκαλούν τη βιομηχανία να βοηθήσει στην ανάπτυξη παγκόσμιων ψηφιακών προτύπων ISO

BIMCO, NGOS INVITE THE INDUSTRY TO HELP DEVELOP GLOBAL DIGITAL ISO STANDARDS

Overview

Digitalisation has taken on a new urgency in the light of the COVID-19 pandemic, in particular when it comes to digital data exchange in ports, and for facilitating trade and logistics in general. BIMCO and other maritime NGOs are inviting public and private players to help create global digital ISO standards to facilitate the digital exchange of data.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top