ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η BIMCO και η RINA προτείνουν μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των υπαρχόντων πλοίων

Η BIMCO και το Βασιλικό Ινστιτούτο Ναυτικών Αρχιτεκτόνων (RINA) έχουν εντοπίσει την ανάγκη – και επομένως πρότειναν – μια εναλλακτική μέθοδο για τον προσδιορισμό μιας ακριβούς ταχύτητας αναφοράς σε σχέση με ένα πλαίσιο μείωσης άνθρακα που βρίσκεται υπό ανάπτυξη από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO). Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα παλαιότερα πλοία μπορούν επίσης να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο ενεργειακά αποδοτικό δείκτη σχεδιασμού (για υπάρχοντα πλοία), ακόμη και αν χαθούν τα αρχικά δεδομένα δοκιμής στη θάλασσα από την παράδοση του πλοίου.

10 Μαρτίου 2021

BIMCO AND RINA PROPOSE METHOD TO CALCULATE ENERGY EFFICIENCY OF EXISTING SHIPS

Overview

BIMCO and the Royal Institution of Naval Architects (RINA) have identified a need for – and therefore proposed – an alternative method to determine an accurate reference speed in connection with a carbon reduction framework currently under development by the International Maritime Organization (IMO). The aim is to secure that older ships also can obtain a reliable energy efficient design index (for existing ships), even if the original sea trial data from when the ship was delivered, is lost.

 

NEWS STORY  ENVIRONMENT  CO2 EMISSIONS   GREENHOUSE GAS

The proposal has been submitted to the 8th session of the intersessional meeting of the working group on reduction of greenhouse gas (GHG) emissions from ships, ahead of the group’s online meeting on 24 – 28 May 2021. The proposal in its entirety is available below.

 

The IMO has set a number of greenhouse gas reduction goals towards 2050. One goal is to reduce carbon intensity by at least 40% by 2030, pursuing efforts towards 70% by 2050, compared to 2008. In addition, the vision is to decarbonise shipping as soon as possible in this century.

 

This strategy was approved in 2018, and the IMO is now establishing short-term, mid-term and long-term measures to achieve its goals and will proceed with the short-term measures through three basic solutions; measures which are meant to be agreed by 2023.

 

The first measure focuses on the general energy efficiency of the ship’s operations; the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). The second establishes a new measure; an operational Carbon Intensity Indicator (CII), and the third measure is related to establishing an index identifying the technical energy efficiency for ships build before 2013 (referred to as “existing” ships).

This third measure is the so-called energy efficiency existing ship index (EEXI) and is very similar to the already existing regulation for “new” ships (build after 1 January 2013); the so-called Energy Efficient Design Index, EEDI.

 

Ensuring fairness for existing ships

As mentioned above, EEXI ships are already built and in operation, and thus, the primary objective of the index is not to reduce CO2 intensity by improved design, but instead to force existing ships to match the designed efficiency of new ships.

 

While the EEXI guidelines are still in the making at IMO, the regulation will likely affect around 30,000 existing ships, as many of these may need a technical upgrade to meet the new requirements.

 

There are several ways to determine the parameters forming the EEXI value and depending on the method, the preparatory work is far from simple. In particular, as some of the parameters included in the calculation of EEXI will have a high impact on the outcome. One parameter in the calculation requires data from the original sea trial test back in the days when the ship was delivered from the shipyard. For many existing ships subject to the EEXI, such data does simply not exist any longer and is either lost over time for various reasons or has been measured in a particular loading condition which is neither relevant nor useful to the EEXI calculation.

 

In such cases, the EEXI calculation guideline offers the option to calculate the reference speed (the so-called Vref) using an approximate formula for the ship type and installed engine power. This approximation comes however with an included “margin factor” of 5% which means that the approximated reference speed will be on the conservative side, giving results an un-realistic value of the EEXI, in particular for well-maintained and energy efficient ships.

 

To ensure trustworthiness and fairness of the general concept, BIMCO and RINA have proposed to amend the IMO guidelines for EEXI to include an alternative method for determining the reference speed (Vref), which are needed for the calculation. The suggested method helps to determine an accurate Vref parameter based on empirical data from actual in-service ship performance measurements in a given loading condition.

 

Both procedures and outcome from the measurements must of course be duly verified by the flag state or the authorised classification society.

 

BIMCO believes there could be as many as 5,000 – 10,000 ships with inadequate documentation from the original sea trial, and therefore believes this alternative method for calculation is needed.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top