ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η BIMCO υποστηρίζεει την παγκόσμια πρωτοβουλία χαρτογράφησης βυθού

Η γνώση του βάθους και του σχήματος του θαλάσσιου πυθμένα (βαθυμετρία) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση της κυκλοφορίας των ωκεανών, των παλιρροιών, της μεταφοράς ιζημάτων και της περιβαλλοντικής αλλαγής. Επί του παρόντος, και παρά πολλά χρόνια προσπάθειας, έχει χαρτογραφηθεί λιγότερο από το 20% του θαλάσσιου πυθμένα. Ως εκ τούτου, η BIMCO υποστηρίζει την πρωτοβουλία Seabed 2030 και ενθαρρύνει τη βιομηχανία να συνεισφέρει με τη συμμετοχή στο έργο μέσω μιας διαδικτυακής έρευνας.

 

Εκτός από τη σημασία της θεμελιώδους γνώσης του θαλάσσιου πυθμένα, από βιομηχανική άποψη, η χαρτογράφηση του βυθού είναι εξίσου σημαντική για την κατασκευή και συντήρηση υποδομής, τη δρομολόγηση καλωδίων και αγωγών και – φυσικά – την πλοήγηση στα πλοία μας. Απαιτείται συντονισμένη διεθνής προσπάθεια για τη συγκέντρωση όλων των υπαρχόντων συνόλων δεδομένων και για τον προσδιορισμό τομέων για μελλοντικές έρευνες – με άλλα λόγια, για «χαρτογράφηση των κενών»

 

Η BIMCO υποστηρίζει την πρωτοβουλία Seabed 2030, η οποία είναι ένα έργο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Nippon της Ιαπωνίας και του Γενικού Βαθυμετρικού Χάρτη των Ωκεανών (GEBCO), που λειτουργεί υπό την κοινή αιγίδα του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (IHO) και της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής (IOC) ) της ΟΥΝΕΣΚΟ.

 

Το έργο στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων βαθυμετρικών δεδομένων για την παραγωγή του οριστικού χάρτη του παγκόσμιου πυθμένα του ωκεανού έως το 2030 και τη διάθεσή του ελεύθερα σε όλους. Οι αρχικές προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη χαρτογράφηση του 93% του ωκεανού σε βάθος 200 μέτρων, αφήνοντας τις εθνικές υδρογραφικές υπηρεσίες να καλύψουν τα ύδατα πιο κοντά στην ακτή.

Το έργο ξεκίνησε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Ωκεανό τον Ιούνιο του 2017 και ευθυγραμμίζεται με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ # 14 για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων. https://seabed2030.org/

Η ολοκλήρωση ενός σύγχρονου χάρτη του θαλάσσιου πυθμένα θα είναι ένα σημείο καμπής στην κατανόησή μας για τις ωκεάνιες διαδικασίες και τους πόρους, παρέχοντας μια σημαντική αλλαγή στην ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς και τους θαλάσσιους κινδύνους.

Το έργο Seabed 2030 αναζητά απόψεις από ολόκληρο τον θαλάσσιο και θαλάσσιο τομέα μέσω μιας διαδικτυακής έρευνας. Ο στόχος είναι να επιβεβαιώσουμε – ή να προκαλέσουμε – την υπάρχουσα σκέψη, και ελπίζουμε να εντοπίσουμε τυχόν περιοχές του βυθού που μπορεί να ωφεληθούν από μια πιο συνεργατική προσέγγιση.

Εάν θέλετε να συνεισφέρετε τα στοιχεία σας στο έργο, μεταβείτε στην έρευνα εδώ .

 

BIMCO SUPPORTS GLOBAL SEABED MAPPING INITIATIVE

Knowing the depth and shape of the seafloor (bathymetry) is fundamental for our understanding of ocean circulation, tides, sediment transport and environmental change. Currently, and despite many years of effort, less than 20 per cent of the ocean seafloor has been mapped. Therefore, BIMCO supports the Seabed 2030 initiative and encourages the industry to contribute with input into the project via an online survey.

see more

https://www.bimco.org/news/safety/20210408-bimco-supports-global-seabed-mapping-initiative.aspx

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top