ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

 

απο αρισ. Στέργιος Πιτσιόρλας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος ΕΒΕΠ κ ΠΕΣΑ

Απο τον κ.Βασίλη Κορκίδη

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εξέφρασε τη πλήρη ικανοποίησή της για τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, που κατατέθηκαν στη Βουλή προς ψήφιση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η βελτίωση της νομοθεσίας, επιτυγχάνει την πλήρη ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων που θα βάλει σε μια νέα εποχή τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΚΕΕ εργάστηκαν σκληρά για την κατάρτιση των μέτρων βελτίωσης της νομοθεσίας των επιχειρηματικών πάρκων και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εφόσον ψηφιστούν θα υπάρξουν άμεσες ωφέλειες στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου:
1.Απελευθερώνονται πλήρως τα Επιμελητήρια για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να επενδύσουν διαθέσιμους πόρους σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων.
2.Γίνεται αποδεκτό το αίτημα της ΚΕΕ για καθεστώς «αυτοδιαχείρισης» εντός των Πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν, με αποτέλεσμα να αναμένεται δραστική μείωση των δημοτικών τελών και απόδοση σημαντικού τέλους «φιλοξενίας» στους ΟΤΑ των περιοχών των Πάρκων και για όλες τις μορφές των Πάρκων, συμπεριλαμβανομένων και των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων που έχουν αναγνωριστεί και έχουν συγκροτήσει φορείς με σκοπό την μετατροπή τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.
3.Αποσαφηνίζεται πλήρως η διαδικασία συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και συνεπεία αυτού, απελευθερώνεται πλήρως και αναμένεται να αδειοδοτηθεί επιτέλους το Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου, για το οποίο είχαν δημιουργηθεί διοικητικές εμπλοκές από νομικές ερμηνείες της υφιστάμενης νομοθεσίας.
4.Παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς μειώνεται το κόστος ωρίμανσης και το επενδυτικό ρίσκο για την έγκριση επενδύσεων Πάρκων, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και απελευθερώνονται «παγιδευμένες» επενδύσεις που διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης.
5.Δημιουργούνται σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων και ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εντός αυτών, όσον αφορά στη διάθεση και δημιουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τα κτηριακά τους μεγέθη και τις δραστηριότητες τους.
6.Εναρμονίζονται όλες οι διατάξεις κινήτρων και πλεονεκτημάτων των βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός Πάρκων και επεκτείνονται και για τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής εντός Πάρκων (α) δεν υποχρεούνται στην διαδικασία προκαταρκτικής και περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης, (β) απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία ακινήτων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης και (γ) συνυπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό μιας άτυπης συγκέντρωσης, ως περιοχής χρήζουσας περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, με σκοπό την μετατροπή της σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.
7.Δημιουργούνται οι κατάλληλες θεσμικές προϋποθέσεις αναψηλάφησης και επανεξέτασης διατάξεων των Κανονισμών Λειτουργίας των Πάρκων, όταν και εφόσον διαπιστώνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους ή διατυπώνονται απαιτήσεις για αλλαγές και προσαρμογές από μερίδα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με δικαίωμα της Πολιτείας να αποφασίζει, αντικειμενικά και αιτιολογημένα, επ’ αυτών. Ταυτόχρονα, ανοίγει η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων, όσον αφορά στη δομή και στα περιεχόμενα των Κανονισμών Λειτουργίας για το σύνολο των υποδοχέων της Ελληνικής Επικράτειας, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και στη διοικητική αποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισης σε συνδυασμό με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων των Επιχειρηματικών Πάρκων.

 

Ο κ. Κορκίδης είναι Πρόεδρος ΕΒΕΠ και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top