ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ :ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

 

ΠΣΕΠΕ : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΣΕΠΕ:ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου του 2018 κι ώρα 17:00 στον Α’ όροφο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ» διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Εξαγωγέων.

 

ο Πρόεδρος κ.Νικόλαος Μαυρίκος

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε παρουσίαση  των πεπραγμένων του Συλλόγου για το έτος 2017, εξαιτίας των οποίων η δράση του Συλλόγου θεωρήθηκε αποτελεσματική κι επιτυχημένη από όλους τους παρευρισκόμενους. Έπειτα, εγκρίθηκαν:
• ο ισολογισμός εσόδων και εξόδων του Συλλόγου για το 2017
• η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον ισολογισμό του 2018
• η διαγραφή μελών για τα οποία oi ληξιπρόθεσμες συνδρομές έχουν υπερβεί τα 2 έτη
• ο προϋπολογισμός για το 2018 και μελλοντικές δράσεις του ΠΣΕΠΕ.
Όλοι οι παριστάμενοι συνεχάρησαν τον Πρόεδρο  για όλα όσα επέτυχε και συνεχίζει να κάνει ο Σύλλογος .

Το λόγο πήρε ο κ. Κώστας Αχλαδίτης, Διευθύνων  σύμβουλος της εταιρείας Golden Cargo,η οποία αποτελεί νέο μέλος του ΠΣΕΠΕ, παρουσιάζοντας  τις δυνατότητες παροχής συγχρόνων  υπηρεσιών Logistics στο τομέα εξωτερικού εμπορίου με βάσει τις πιστοποιήσεις  που έχει λάβει  η εν λόγω εταιρεία

 

Δειτε περισσότερα:http://www.piraeus365.gr/?p=1016

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε τα πεπραγμένα σύμφωνα με την Ανασκόπηση Δράσης του ΠΣΕΠΕ για το 2017, δίνοντας έμφαση σε ορισμένα σημεία όπως είναι:

 • Η οργάνωση και εκτέλεση του Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων (InternationalShipSuppliersAssociationISSA) την 10 και 11 Νοεμβρίου 2017,
 • Η συμμετοχή του ΠΣΕΠΕ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
 • Η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εφοδιαστών Πλοίων (OCEAN) για την προώθηση διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες εφοδιαστές πλοίων κλπ

 

 • ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017. (ΑΡΘΡΟ 22)

Μετά την παρουσίαση τα παρόντα μέλη ενέκριναν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΕΠΕ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017

 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017. (ΑΡΘΡΟ 22)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να παρουσιάσει το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση για διαγραφή των παρακάτω εταιριών μελών του Συλλόγου, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι του Συλλόγου.  Πρόκειται για τις εταιρίες μέλη με τα παρακάτω στοιχεία:

 • ATPAC MARITIME AGENCIES Inc (ΜΕΛ 00044)      
 • PEPROTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΜΕΛ 00131)   
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ (ΜΕΛ 00122)            
 • ΤΟΥΝΤΑΣ Γ. & Ν. Ο.Ε (ΜΕΛ 00124)
 • ΦΑΡΟΣ ΑΕ (ΜΕΛ 00053)

 

Τα παρόντα μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα τη διαγραφή των ως άνω μελών

 • ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018. (ΑΡΘΡΟ 22)                                                                                       
 1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΕΠΕ
 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 2016

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος είχε συνάντηση στον ΟΑΕΔ στις 15/3/18.

Στη τελική ευθεία είναι η έγκριση της αποπληρωμής από τον ΟΑΕΔ των (6) προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 2016 , για τα οποία είχαμε προπληρώσει τα ΚΕΚ στις 26/10/17. Για τον κωδικό μάλιστα 3201600110 είχαμε αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΟΑΕΔ (755 6/3/18), διότι δεν είχε εκδοθεί απόφαση από τον ΟΑΕΔ παρότι είχαμε προπληρώσει το ΚΕΚ. Η διαμαρτυρία μας έγινε αποδεκτή.

Επίσης εγκρίθηκε άλλος 1 κωδικός (3201600484) από τον ΟΑΕΔ για αποπληρωμή χωρίς να έχουμε προπληρώσει το ΚΕΚ CONSUL που έχει αναλάβει την υλοποίηση.

     ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΕΚ MASTERκ. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ + ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΖΟΥΡΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 024 ΕΣΠΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS)5002860 ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7/7/17

 Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος γνωστοποίησε  στο Δ.Σ. την επιδίωξη ο ΠΣΕΠΕ να υποβάλλει νέα πρόταση για το πρόγραμμα 024 ΕΣΠΑ των 1,5 εκατομ., για το οποίο είχαμε αρχικά απορριφθεστις 7/7/17, παρότι υποβάλλαμε ένσταση.

Στα πλαίσια αυτής της στοχοθεσίας, ο Πρόεδρος συναντήθηκε με το διευθύνοντα σύμβουλο του ΙΕΚ MASTER κ. Μανωλίτση και το διευθύνοντα σύμβουλο του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ κ. Δημήτριο Τζούρο, ώστε να αποφασιστεί σε ποιον από τους ως άνω 2 θα ανατεθεί η συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή της νέας πρότασης.

Τελικά, κατόπιν και εισηγήσεως του Προέδρου, αποφασίστηκε από το ΔΣ να συνεργαστούμε με τον κ. Δημήτριο Τζούρο ΠΣΕΠΕ λόγω της συνεργασίας του ΠΣΕΠΕ με το ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ στα πλαίσια των προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

 

 • ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΟ «HOLIDAY INN» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΛΚΟΟΛ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω», Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ

 

Διαβάστε την ομιλία στο παρακάτω λινκ:

https://www.linkedin.com/pulse/o-%CE%BA-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-papa

Αναλυτικότερα, Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος στην ομιλία του περιέγραψε τη τρέχουσα κατάσταση στη χώρα η οποία έχει πυροδοτήσει τις πράξεις λαθρεμπορίου και της απομίμησης αλκοολούχων ποτών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κλάδου κατά 50 %

 

και πρότεινε (6) καινοτόμα μέτρα που:

 

 καθιερώνουν νέους κανόνες στην εφοδιαστική αλυσίδα (από τον ποτοποιό ή εισαγωγέα μέχρι τον τελευταίο έμπορο).

διακρίνουν τους συνεπείς και αξιόπιστους έμπορους, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά.

προστατεύουν τη δημόσια υγεία

διευκολύνουν το έργο όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών (Κ.Ο.Ε., ΕΛ.Υ.Τ., Γ.Χ.Κ., το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, τον ΕΦΕΤ, κ.α).

Αυτά είναι:

1) Έκδοση εγκυκλίου από την ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού παρτίδας (lotnumber) στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης – χονδρικής πώλησης στοχεύοντας στην Ανιχνευσιμότητα – Ιχνηλασιμότητα – Ταυτοποίηση -Παρακολούθηση των αλκοολουχων ποτών. (Καν (ΕΕ) 178/2002)

 

2) Τροποποίηση στο υποσύστημα ΕΦΚ στο ICISNET και συγκεκριμένα στο πεδίο «εθνικά προϊόντα» όπου δηλώνουν την παραληφθείσα ποσότητα οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, να προστεθεί νέο πεδίο όπου θα αναγράφεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή και ο αριθμός της παρτίδας lotnumber του παραληφθέντος είδους.

 

3) Καθιέρωση Μητρώου Αλκοολούχων Προϊόντων όπου θα καταχωρούνται τα προϊόντα «αποκλειστικής διανομής» της κάθε εταιρείας.

 

4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του άρθρου 2 του Ν. 4410/2016 με ανάλογες διατάξεις αναφερόμενες στα αλκοολούχα προϊόντα με στόχο την αναγνώριση των αξιόπιστων συνεργατών-συναδέλφων.

Συγκεκριμένα:

 

-> Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICIS net να καθιερωθεί πέραν του μητρώου υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ) και<<Aλκοολούχων Προϊόντων>>.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν θα έχει τις απαιτούμενες άδειες και δε θα ‘χει ιστορικό συμμόρφωσης δεν θα μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο.

Άρα δεν θα ειναι αποδεκτός στην εφοδιαστική αλυσίδα

 • ούτε από τους προμηθευτές
 • ούτε από τους πελάτες.

-> Με την καταχώριση των αδειών αυτών στο ανωτέρω μητρώο, οι κάτοχοι αυτών λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή αλκοολούχων προϊόντων – (ΑΜΔΙ.ΑΛΚ)

-> Ο ΑΜΔΙ.ΑΛΚ του αποστολέα και του παραλήπτη αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.

Άρα όλοι θα γνωρίζουν τους αξιόπιστους συνεργάτες- συναδέλφους τους.

-> Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 προστέθηκε παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία απαγορεύονται».(Να προστεθούν και Αλκοολούχα προϊόντα)

-> Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού (Αλκοολούχων προϊόντων), από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την προέλευση όλων των μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις και την τελική έξοδο των μονάδων συσκευασίας από την κατοχή τους.

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού –(Αλκοολούχων προϊόντων) τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία με όλες τις σχετικές συναλλαγές.

 

5) Τυποποίηση του χύμα ούζου, τσίπουρου, κρασιού στη μαζική εστίαση κατά αναλογία με το ελαιόλαδο έτσι ώστε να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων συσκευασιών και να φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 

6) Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα αλκοολούχων προϊόντων πρέπει να θεσμοθετηθεί νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

 

Επίσης ο κ. Νικόλαος Μαυρίκος απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας σε φορείς, εταιρείες και υπηρεσίες για να δράσουν όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό , την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απομίμησης.

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ FOODEXPO 2018 ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/18

 

 

 

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DEDROPΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/2/18-26/2/18

Ο πρόεδρος ενημέρωσε για την παρουσία του στις ως άνω δύο εκθέσεις και για τη σημασία τους στον τομέα των τροφίμων και ποτών.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝ. 679/16 GDPR

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος, όπως αποφάσισε και στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΣΕΠΕ στις 28/2/18 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΓΣ Νο 1 28/2/18 θέμα Η2), προκειμένου να στηρίξει τα μέλη του  ΠΣΕΠΕ, σε συνεργασία με δικηγόρο απέστειλε στα μέλη του ΠΣΕΠΕ μια δέσμη εγγράφων η οποία καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του κανονισμού σε νομικό πλαίσιο και η οποία διαμοιράστηκε στα μέλη χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για να αναπροσαρμόσουν αντιστοίχως την οργανωτική δομή τους. Δε θα περιλαμβάνουν οδηγίες για το μηχανογραφικό σύστημα των εταιρειών, καθώς έγκειται στην κάθε εταιρεία, αναλόγως του τύπου μηχανογράφησης που χρησιμοποιεί, να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές.

 

Ο Πρόεδρος εξήγησε στο Δ.Σ ότι με την κοινοποίηση του κανονισμού 679/2016  που έκανε στα μέλη του ΠΣΕΠΕ αποσκοπούσε να τα  ενημερώσει για τις βασικές απαιτήσεις για τη σωστή εφαρμογή των προσωπικών δεδομένων

Με το νόμο που θα ψηφισθεί θα καθορισθούν λεπτομέρειες εφαρμογής ορισμένων ρυθμίσεων του κανονισμού 679/16 και θα ενημερωθούν εκ νέου τα μέλη.

 

 

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 270 ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 952/2013ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΦΟΔΙΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για την εξέλιξη του θέματος της εφαρμογής του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) και των κατευθυντήριων γραμμών με τις οποίες ορίζεται ότι για τον εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα εφαρμόζεται η διαδικασία της επανεξαγωγής.

Η Γενική Δ/νση Τελωνείων ζήτησε από άλλα κράτη μέλη να της πληροφορήσουν για τη διαδικασία που εφαρμόζουν για τον εφοδιασμό πλοίων.

Οι απαντήσεις που έλαβε από όλα τα κράτη μέλη και ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τη Γερμανία ανέφεραν ότι για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που παραδίδονται σε πλοία με απαλλαγή από δασμούς και φόρους εφαρμόζεται η διαδικασία της επανεξαγωγής και όχι του ειδικού προορισμού που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Ενώ η Γενική Διευθύντρια και ο Διοικητής ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής συμφωνούν οι Διευθύντρια της αρμόδιας Διεύθυνσης δεν συμφωνεί να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το πρόβλημα αυτό.

Τέθηκε το θέμα να γίνει προσφυγή κατά της Απόφασης που προβλέπει την εφαρμογή του Ειδικού Προορισμού για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που αναφέρονται στις προκαταρκτικές διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου, αλλά για να γίνει προσφυγή θα πρέπει πρώτα να υπάρξει κάποια αρνητική πράξη της τελωνειακή διοίκησης στην εφαρμογή της διαδικασίας επανεξαγωγής

 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗΣ – ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος άκουσε τον κ. Στράτο Καρούνια για τα προβλήματα της εταιρίας του και του παραχώρησε άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ως άνω προβλήματα.

Ο κ. Καρούνιας έθεσε ότι χρειάζονται ως εταιρεία  για φορολογικά και τελωνειακά θέματα εξειδικευμένο σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι για τα θέματα αυτά θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν εμπειρογνώμονα για τελωνειακά και φορολογικά θέματα, υποδεικνύοντας καταρχάς τον σύμβουλο του ΠΣΕΠΕ κ. Βήτο για τα τελωνειακά θέματα.

 

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ MASTERPLAN – ΟΛΠ ΑΕ

 

Ο Πρόεδρος ΠΣΕΠΕ  κ. Νικόλαος Μαυρίκος παρευρέθηκε την Παρασκευή 30/3/18 στη συνεδρίαση για το MASTERPLAN που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Οι θέσεις που ανέπτυξε ο κ. Μαυρίκος εκ μέρους του ΠΣΕΠΕ είναι οι  ακόλουθες:

 

 • Αναμφισβήτητα η επένδυση της COSCO έχει αναβαθμίσει την αξία της ευρύτερης περιοχής του λιμένα όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους εισαγωγείςκαιεξαγωγείς.
 • Διαφωνούμε με τη σύσταση εμπορικού κέντρου και καταστημάτων στο λιμάνι, καθώς θα πλήξει τις επιχειρήσεις του Πειραιά. Εκτός εάν η χρήση τους περιορίζεται μόνο σε πωλήσεις dutyfree.

 

 • Αντί της δημιουργίας εμπορικού κέντρου, είμαστε υπέρ της σύστασης ενός συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου, ώστε να φιλοξενήσει τα Ποσειδώνια και άλλες εκθέσεις που έχουν ως αντικείμενο τη ναυτιλία, προκειμένου να τονωθεί η επισκεψιμότητα στο λιμάνι του Πειραιά.

 

 • Πιστεύουμε ότι η βελτίωση της υποδομής στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη θα συμβάλλει θετικά, με την προϋπόθεση ότι ο ΟΛΠ ΑΕ δε θα εκμεταλλεύεται τις υποδομές αυτές εμπορικά για δική του χρήση, αλλά θα τις παραχωρήσει στους ήδη υπάρχοντες κατασκευαστές. Κρίνουμε επιβεβλημένο ο ΟΛΠ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τη δεσπόζουσα θέση του, να αρκείται μόνο στο ρόλο του διαχειριστή του λιμένα.
 • Καθόσον τα μέλη μας – εφοδιαστές πλοίων είναι πελάτες της PCT καθώς και οι ίδιοι πραγματοποιούν εισαγωγές + εξαγωγές εμπορευμάτων που μεταφέρονται με containers, η COSCO είναι αναγκαίο να βοηθήσει με τη σειρά της τους Έλληνες εφοδιαστές πλοίων συστήνοντας στα πλοία της που προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά να εφοδιάζονται από αυτούς.
 • Αποδοικιμάζουμε την πρόσφατη υπέρμετρη και άνευ προειδοποιήσεως αύξηση+ 66 % των ειδικών τιμολογίων για κάθε είσοδο αυτοκινήτου που πραγματοποιεί παραδόσεις εμπορευμάτων και λοιπών ειδών σε πλοία.
 • Η ΠΟΛ. 1026/2016, η οποία καθιέρωσε τη δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ για τα ελληνικά προϊόντα κατά τη διάρκεια αποθήκευσής τους σ’ ελεύθερη ζώνη, με σκοπό τη μελλοντική εξαγωγή ή τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση μονοπωλίου που παράγει αναγκαστικά αθέμιτο ανταγωνισμό, καθόσον η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στους εφοδιαστές πλοίων.
 • Προτείνουμε να καθοριστούν τα μέγιστα και επιτρεπόμενα όρια της λιμενικής, αλλά και ελεύθερης ζώνης.

 

 

 

 

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ (ΑΡΘΡΟ 20 – ΠΑΡ. 10). ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΣΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΓΣ ΣΤΙΣ 28/2/18 (ΒΛ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΤΓΣ 28/2/18 ΘΕΜΑ Ζ.

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι η ως άνω τροποποίηση του καταστατικού γίνεται για να επιτραπεί η εγγραφή στον ΠΣΕΠΕ και μελών Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ) εκτός από τις ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.

 

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.

 

Κατά την συζήτηση τονίσθηκε ότι εκείνο που πρέπει να προστατευθεί είναι το λογότυπο του ΠΣΕΠΕ, καθόσον το ακρώνυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν λέξεις με τα ως άνω αρχικά.

 

 

 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΔΘΕΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ ΔΔΘΕΚΑ Γ 1050551 ΕΞ29/3/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ.

 

Το θέμα επιλύθηκε, καθώς ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3-5 και 10-13 της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ σε σχέση με την Κανονική και τηνΑπλοποιημένη Διαδικασία Εφοδιασμού αντίστοιχα.

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ΠΗΛΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ κ. Τζέκο ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του από τις προσπάθειες του Συλλόγου για την επίλυση του προβλήματος που είχε ανακύψει στο Α΄ Τελωνείο λόγω της μη ολοκλήρωσης των διασαφήσεων εξαγωγής που είχε καταθέσει για εφοδιασμούς καφέ που πραγματοποιήθηκαν με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων μετά την 1/1/2017.

 

 

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.3133.6/63360/2016/14-7-2016 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ»

 

α) κ. Ν. ΜΑΥΡΙΚΟΣ (τακτικό μέλος)

β) κ. Γ. ΒΗΤΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)

(δια του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ)

 

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – HEMEXPOΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

Hemexpo είναι η οργάνωση στην οποία συμμετέχουν περίπου 20 εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού για πλοία στη Σιγκαπούρη. Επειδή η οργάνωση αυτή πρόκειται να εκθέτει τα είδη εξοπλισμού πλοίων στη Σιγκαπούρη, προτάθηκε να συμμετέχει ο ΠΣΕΠΕ ως εκπρόσωπος εφοδιαστών πλοίων για να προβάλει  τροφοεφόδια.

Τα μέλη του Δ.Σ σχολίασαν την πρόταση αυτή και την βρήκαν ενδιαφέρουσα, αλλά τέθηκε το πρόβλημα σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την δαπάνη και την προσωπική απασχόληση για την παραμονή του στη Σιγκαπούρη. Και τι νόημα έχει αφού τα γραφεία των Ελλήνων Εφοπλιστών βρίσκονται στην Ελλάδα.

 

 • ΘΕΜΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ – ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Το θέμα αυτό τέθηκε από την εταιρία ΚΟΡΩΝΑΚΗ η οποία εξάγει προϊόντα για εξοπλισμό πλοίων και η οποία δεν μπορεί να εφοδιάσει πλοία που βρίσκονται σε κινέζικα ναυπηγεία επειδή η Κίνα περιορίζει τη χρησιμοποίηση μόνο κινέζικων προϊόντων.

Τα μέλη του Δ.Σ αναρωτήθηκαν για το πώς θα μπορούσαμε εμείς να επέμβουμε στην Κυβέρνηση ή τις αρμόδιες αρχές της Κίνας για να άρη τον ως άνω περιορισμό.

Ίσως ο μόνο τρόπος θα ήταν να τεθεί το θέμα στα αρμόδια διεθνή όργανα OCEAN  και ISSA, προκειμένου να το διαχειρισθούν με βάση τις διεθνείς συμφωνίες που ενδεχομένως υπάρχουν.

 

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ OCEAN
 1. OCEAN/codes on re-export and export declarations
 2. Brexit / Transitional period / Agreement
 3. OCEAN/Use of an electronic transport document (ETD) as a transit declaration
 4. Trade lanes/CORE Project/Final event

 

Α. Για το πρώτο θέμα παρουσιάσθηκε η εγκύκλιος αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482/2016 η οποία ορίζει ότι ο κωδικός που θα αναφέρεται στη θέση 1 της διασάφησης εξαγωγής  / επανεξαγωγής εξαρτάται από τη σημαία πλοίου που εφοδιάζεται.

Για τα πλοία με σημαία τρίτης χώρας θα τίθεται ο κωδικός “EX

Για τα πλοία με σημαία κράτους μέλους της ΕΕ θα τίθεται ο κωδικός  “CO

Για τα πλοία με σημαία χώρας που εφαρμόζει την Κοινή Διαμετακόμιση (Ελβετία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Τουρκία) θα τίθεται ο κωδικός “EU”.

Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση που περιλαμβάνει εφοδιασμού πλοίων που έγιναν με απλουστευμένη διαδικασία χρησιμοποιώντας  Δελτία Παράδοσης Εφοδίων για περισσότερα πλοία θα τίθεται στη θέση 1

 1. Ο κωδικός “CO” για τα πλοία που φέρουν σημαία Ελλάδας και στη θέση 17 τίθεται ο κωδικός “GR
 2. Ο κωδικός “EX” για τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ και στη θέση 17 τίθεται ο κωδικός “QR
 • Ο κωδικός “EX” για τα πλοία που φέρουν σημαία οποιασδήποτε τρίτης χώρας και στη θέση 17 τίθεται ο κωδικός “QS

Β. Για το δεύτερο θέμα αναφέρθηκε η ενημέρωση που λάβαμε από την OCEAN, σύμφωνα με την οποία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξέλθει της ΕΕ την 29/3/2019. Όμως για τα τελωνειακά θέματα θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της ΕΕ μέχρι την 31/12/2020. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 29/3/2019 θα εξακολουθήσει για τα τελωνειακά θέματα να θεωρείται κράτος μέλος, ενώ για όλα τα υπόλοιπα θα είναι Τρίτη χώρα. Η μεταβατική περίοδος θα διευκολύνει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων έως ότου το ΗΒ θεσπίσει τις δικές του ρυθμίσεις.

 1. C. Για το τρίτο θέμα έγινε ενημέρωση για τη νέα απλουστευμένη διαδικασία αεροπορικής διαμετακόμισης η οποία θα γίνεται με το Ηλεκτρονικό Έγγραφο Μεταφοράς = ElectronicTransportDocumemt (ETD), η οποία θα αντικαταστήσει την απλουστευμένη
 2. D. Για το τέταρτο θέμα έγινε ενημέρωση ότι οργανώνεται την 11/4/2018 μία εκδήλωση υπό την αιγίδα του EuropeanShippersCouncil και της CLECAT στην οποία θα παρουσιασθεί το πόρισμα του έργου CORE δημιουργία αξιόπιστων και διάφανων διόδων εμπορίου.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top