ΑΤΤΙΚΗ

Πρόσληψη 43 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση / Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας και Κέντρα Ένταξης Μεταναστών

 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών», προσέλαβε σαράντα τρεις (43) Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και την προβλεπόμενη από το ΑΣΕΠ διαδικασία προσλήψεων, για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.

 

Σκοπός του Έργου είναι :

  • η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης για μετανάστες/πρόσφυγες που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους μετανάστες/πρόσφυγες,
  • η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τα Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και τις λοιπές υπηρεσίες των Δήμων, με τους δημόσιους οργανισμούς ή με τοπικούς φορείς/δομές και
  • Η υποβοήθηση δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Η χρηματοδότηση του Έργου προέρχεται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Οι προσληφθέντες Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές, θα διατεθούν για απασχόληση στα Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών 38 Δήμων της χώραςμετά την ολοκλήρωσηπρογράμματος κατάρτισης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση το οποίο ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 

Προκειμένου να υπηρετηθούν όλες οι παράμετροι και οι στόχοι του Προγράμματος Κατάρτισηςτων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υλοποίησε ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών τους,ώστε, αφ΄ενός η ομάδα αυτή των εκπαιδευτών να αποκτήσει συνεκτικότητα, ομοιογένεια και κοινή μεθοδολογία για την κατάρτιση των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, ανεξάρτητα από τη γνωστική εξειδίκευση την οποία κατέχουν, και, αφ΄ετέρου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εκπαίδευση ενηλίκων και δη ενηλίκων προερχόμενων από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά υπόβαθρα.

Με έναρξη την 15η Ιουλίου 2021 και έως το τέλος του μήνα,οι προσληφθέντες Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν Πρόγραμμα Κατάρτισης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για την ενταξιακή πολιτική της χώρας και το νομικό πλαίσιο σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα γνωρίσουν τη διάρθρωση και λειτουργία των Δήμων και των δομών/υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και θα αποκτήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και τεχνικές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top