ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 24-2-2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 30/2021 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Πειραιά, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Πειραιάς για Όλους».
  2. Εξώδικος ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΥΝΤΗΞΗ Α.Ε. που αφορά βεβαιωμένες οφειλές της από μισθώματα (μετά από την με αρ. 71/2021 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
  3. Έγκριση ή μη καταγγελίας αόριστης μίσθωσης της μισθώτριας εταιρείας ΣΥΝΤΗΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από το Δημοτικό κατάστημα της Ιωννιδείου Σχολής επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν
  4. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «ΔΗ.ΡΑ.Π».

Εισηγητής: Τζεφεράκος Αλέξανδρος

  1. Έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2021, ποσού 1.600.000,00 € και καταβολή της σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Εισηγητής: Τζεφεράκος Αλέξανδρος
  2. Καθορισμός του αριθμού των δόσεων που αφορούν την καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2021 από ιδιοκτήτες κουβουκλίων περιπτέρων και εκμισθωτές περιπτέρων.                        Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

  1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής-τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στο πεζοδρόμιο έξω από φαρμακείο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 69-71.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

  1. Έγκριση υλοτομίας ενός δένδρου φοινικοειδούς Ουασιγκτωνίας στο πεζοδρόμιο Π. Πατρών Γερμανού & Χαλκίδος στην περιοχή την Π. Κοκκινιάς & αντικατάστασή του με νέο που θα ορίσει η Υπηρεσία του είδος και το χώρο. Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Φωτογραφία από περσινό  Συμβούλιο

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top