Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά με τηλεδιάσκεψη στις 9 Δεκεμβρίου

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (8η). Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά 2.​Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Γ’ Τρίμηνο έτους 2020. Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά Έγκριση κανονισμού Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος 4.​        Αποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά με τηλεδιάσκεψη στις 9 Δεκεμβρίου.