Σχέδια της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 – Πρόσκληση σε διαδικτυακή παρουσίαση

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση για τα νέα Σχέδια Χορηγιών για στήριξη Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00-16:00. Περισσότερα https://news.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2021/01/CIRCULAR-2-1.pdf