ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας – πλαίσιο της ΚΕΕΕ είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με το θεσμό της μαθητείας, η προσέλκυσή τους ώστε να προσφέρουν θέσεις μαθητείας και τέλος η υποστήριξή τους στην εφαρμογή της μαθητείας.

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου μεγάλου έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για την Μαθητεία, με τίτλο «Συμβουλευτική για την προσέλκυση επιχειρήσεων στη Μαθητεία, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας».

Στις 4 Ιουνίου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση της ΚΕΕΕ με τον ανάδοχο, ο οποίος επελέγη μετά από ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τις διαδικασίες του ΕΣΗΔΗΣ. Το έργο αυτό είναι μια σημαντική συνιστώσα της πρωτοβουλίας – πλαίσιο της ΚΕΕΕ για την προώθηση της Μαθητείας, που είναι η Πράξη «Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενταγμένη, με κωδικό MIS 5010059, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας – πλαίσιο της ΚΕΕΕ είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με το θεσμό της μαθητείας, η προσέλκυσή τους ώστε να προσφέρουν θέσεις μαθητείας και τέλος η υποστήριξή τους στην εφαρμογή της μαθητείας.

Απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το πρώτο έργο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, περιλαμβάνει:

  1. Συνεργασία με 8.000 επιχειρήσεις, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να ενημερωθούν για τον θεσμό της Μαθητείας, για το περιεχόμενο της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας-Συμπράξεις Μαθητείας», για το πλεονέκτημα που αποκτούν όταν τον υιοθετούν και δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας. Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σύμβουλοι / Εκπρόσωποι του αναδόχου της ΚΕΕΕ, έχουν ήδη αρχίσει να επισκέπτονται επιχειρήσεις και οι συνεργασίες αναμένεται να πυκνώσουν το προσεχές διάστημα.
  2. Επιλογή από την ΚΕΕΕ, μεταξύ των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, 2.500 επιχειρήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
  3. Καταγραφή / αποτύπωση των προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας, με πραγματοποίηση συναντήσεων με τους εκπροσώπους των επιλεγμένων προς συμμετοχή στο Πρόγραμμα 2.500 επιχειρήσεων. Στη διάρκεια αυτών των συνεργασιών θα υποδειχθούν από τις επιχειρήσεις, εκ του προσωπικού τους, τα στελέχη που θα λειτουργήσουν ως μέντορες, δηλ. ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή της μαθητείας στην επιχείρηση.

Από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προσδοκάται να αναγγελθούν 4.000 θέσεις Μαθητείας και να οριστούν 3.000 μέντορες.

Σε επόμενη φάση, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ, με δεύτερο έργο:

Α) θα εκπαιδευθούν οι 3.000 μέντορες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα της υποστήριξης των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων κατά τη φάση της εφαρμογής της μαθητείας και

Β) θα υποστηριχθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην εφαρμογή της μαθητείας, με συνεργασίες εξειδικευμένων συμβούλων της ΚΕΕΕ, με τους μέντορες.

Η σύγχρονη Μαθητεία («δυικό σύστημα») είναι η μάθηση στον εργασιακό χώρα, η οποία συνδυάζει φοίτηση σε σχολείο και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Η σύγχρονη Μαθητεία, όπως καταδεικνύει η εφαρμογή της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους, συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας και συνδέεται με την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις, εντάσσοντας στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό την αξιοποίηση της Μαθητείας, μπορούν να καλύψουν με επιτυχία τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, αναπτύσσοντας μια πλήρως εξειδικευμένη ομάδα προσωπικού, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στην ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε επιχείρησης. Η Μαθητεία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες προώθησης της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις, διότι οι μαθητευόμενοι έχουν, συχνά, φρέσκια, κριτική προσέγγιση για την πραγματικότητα στον εργασιακό χώρο, ενώ υιοθετούν ευκολότερα τις αλλαγές.

Το κόστος της Μαθητείας για την επιχείρηση περιορίζεται, διότι το ημερομίσθιο και η ασφαλιστική κάλυψη των μαθητευομένων συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.

ΠΗΓΗ: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top