NEWS

17η ΜΕΛΕΤΗ XRTC για την Ελληνική Ακτοπλοΐα: Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προοπτικές της ακτοπλοΐας

 

«Κερδοφορία ξανά, αλλά με ανησυχίες», είναι ο τίτλος της 17ης ετήσιας μελέτης για την ελληνική ακτοπλοΐα της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων XRTC. Στα συμπεράσματα της μελέτης σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η συρρίκνωση του κλάδου είναι εμφανής τόσο σε επίπεδο κίνησης επιβατών, αυτοκινήτων, φορτηγών όσο και στα συνολικά έσοδα από την εκμετάλλευση του στόλου. Ο κύκλος εργασιών το 2006 υπερέβαινε τα 900 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -22% μέσα σε μια δεκαετία. Παράλληλα ο στόλος των μεγάλων εταιρειών που εξυπηρετούν όλες τις κύριες γραμμές συρρικνώθηκε περίπου κατά το ήμισυ λόγω της σημαντικής μείωσης του εμπορίου που επηρέασε άμεσα την αγορά της Αδριατικής και της κατακόρυφης πτώσης σε όλες γραμμές του εσωτερικού».

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας μορφής της αγοράς της ακτοπλοΐας είναι:

–    η είσοδος νέων παικτών και μείωση της επιρροής αλλά και του μεριδίου αγοράς των παραδοσιακών μεγάλων δυνάμεων,
–    η σταδιακή απόσυρση των τραπεζών και η αντικατάστασή τους από νέους μετόχους,
–    η ανάγκη για επενδύσεις συμμόρφωσης στους νέους κανονισμούς,
–    η έλλειψη παραδοσιακών πηγών χρηματοδότησης,
–    οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από ευρύτερες εξελίξεις όπως οι ιδιωτικοποιήσεις λιμενικών υποδομών,
–    οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις διακυμάνσεις των καυσίμων, αλλά και το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας.

 

Οι συντάκτες της μελέτης,Ιωάννης Λαγουδης,  Κατερίνα Φίτσιου, Ελένη Μουτσάτσου,  Γιώργος Ξηραδάκης,  (όπως τους βλέπουμε στη φωτο ξεκινώντας απο αριστερά)

υπογραμμίζουν επιπροσθέτως ότι σημαντικό πλήγμα ανταγωνισμού οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υφίσταται από αέρος καθώς η εξάπλωση και ενδυνάμωση του δικτύου αεροπορικών συγκοινωνιών μέσω ελληνικών και ξένων εταιρειών δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό αφού οι οικονομικά αδύναμες ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν να ανταγωνιστούν ισχυρές οικονομικά αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αναφέρεται επιπλέον ότι «η είσοδος στη χώρα μας των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχουν περιορίσει τη ζήτηση ακτοπλοϊκών υπηρεσιών σε προορισμούς με υψηλό τουριστικό ή οικονομικό ενδιαφέρον σε ετήσια βάση. Ουδείς αμφιβάλει για το γεγονός ότι ο νησιωτικός πληθυσμός είναι πλέον πολύ πιο φιλικός προς τις αεροπορικές μεταφορές απ’ ότι στο παρελθόν καθώς επίσης και η σχέση κόστους/χρόνου μεταφοράς δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στην αεροπλοΐα έναντι της ακτοπλοΐας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολλούς προορισμούς επιβάτες προτιμούν να στείλουν τα αυτοκίνητά τους με το πλοίο και να ταξιδέψουν οι ίδιοι με αεροπλάνο, ενώ σε άλλους, εταιρείες δε δέχονται να μεταφέρουν αυτοκίνητα χωρίς να πληρωθεί το κόστος επιβάτη/οδηγού. Αξίζει να επισημανθεί ότι η γενικότερη πτώση των τιμών των καυσίμων, κάνει το αεροπλάνο ακόμα πιο ανταγωνιστικό, καθώς οι εταιρείες είναι σε θέση να προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς ναύλους».

Δομή της αγοράς

Οι τέσσερις μεγάλοι παίκτες, Attica, HSW, Minoan και ANEK, όπως επισημαίνει η έκθεση, φαίνεται να φτάνουν σε μια κατάσταση ωρίμανσης των στρατηγικών απομόχλευσης που ακολουθούν από το 2009 μέχρι και σήμερα. Η απομόχλευση αυτή τους έχει βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά έχει και ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν, τόσο ως προς τον στόλο όσο και ως προς το μεταφορικό έργο.

Χαρακτηριστικά, ο υπό διαχείριση στόλος των “Βig 4” της ακτοπλοΐας έχει μειωθεί πάνω από 65% σε σχέση με το 2001, ενώ το μερίδιο αγοράς έχει περιοριστεί από το 70% το 2001 σε μόλις 42%.

Το μερίδιο που χάνουν οι μεγάλοι, αντικαθιστούν άλλα μικρότερα και πιο ευέλικτα σχήματα, τα οποία βλέπουν τα κενά που έχουν προκύψει και επενδύουν σε αγορές που έχουν δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της τάσης αποτελούν οι επενδύσεις των αδερφών Στεφάνου στην Golden Star Ferries, του Μάριου Ηλιόπουλου στη Seajets αλλά και των αδερφών Παναγιωτάκη στη Fast Ferries. Κάποιοι εκ των μικρότερων παικτών, πάντως, έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, όπως, για παράδειγμα, η Golden Star, όπου έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένες επενδύσεις της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Στοχευμένες επενδύσεις στην αγορά των ταχύπλοων με το βλέμμα στραμμένο στην καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έχουν υλοποιηθεί και από τη Seajets.

Η νέα δομή της αγοράς, πάντως, οδηγεί ακόμα και τους μεγάλους σε αναδιαρθρώσεις και αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας όπως έδειξε η περίπτωση των Μινωικών του ομίλου Grimaldi, που έχει την ευχέρεια να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει ο ομιλικός στόλος, δρομολογώντας επιπλέον πλοία ευκαιριακά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, όπως συνέβη με την πρόσφατη είσοδο στην αγορά των Χανίων του πλοίου Mykonos Palace.

Οικονομικές επιδόσεις 

Οι “Big 4” της ακτοπλοΐας βλέπουν τους καρπούς της οικονομικής εξυγίανσης των τελευταίων ετών να αποδίδουν, ενώ οι ισολογισμοί ωφελούνται και από τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού που έχει περιοριστεί στο 30% σε σχέση με το 2001, ως αποτέλεσμα βεβαίως και της σημαντικής μείωσης του στόλου αλλά και των συμφωνιών αναδιάρθρωσης του δανεισμού. Σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους, οι εταιρείες διατηρούν ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία, ενώ σύμφωνα με την XRTC το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν αποκτήσει ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση εξωγενών παραγόντων, όπως η μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου.

Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μεγέθη, η συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των πλοίων των εισηγμένων και της HSW έχει σαν φυσικό επακόλουθο την πτώση του συνόλου του Κύκλου Εργασιών που κυμαίνεται στα 644 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται πολύ μειωμένα σε σχέση με το 2016 σε επίπεδο που φτάνει το -60%, από 152 εκατ. ευρώ σε 103 εκατ. εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Το σύνολο των εταιρειών πραγματοποίησε θετικά αποτελέσματα EBITDA, με μεγάλη πτώση όμως σε σύγκριση με το 2016. Εξαίρεση αποτελεί η HSW, η οποία παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 6% από 18,37 εκατ. σε 19,5 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζει η ΑΝΕΚ με -50% από 25,57 εκατ. σε 12,8 εκατ. ευρώ, ακολουθούν οι MINOAN LINES με -47% από 37,8 εκατ. σε 20,1 εκατ. ευρώ, που οφείλεται στη μείωση του στόλου της, και τέλος η ATTICA παρουσιάζει τη μικρότερη μείωση της τάξης του -28% από 70,03 εκατ. σε 50,36 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την καθαρή κερδοφορία, αν και βρίσκεται σε θετικό έδαφος, ακολουθεί την πορεία των EBITDA εμφανίζοντας πτώση της τάξης του -117%. Οι εταιρείες εμφανίζουν καθαρά αποτελέσματα προ φόρων για το 2017: με την ANEK LINES 8,7 εκατ. ευρώ, ATTICA GROUP 1,5 εκατ. ευρώ, MINOAN LINES 4,3 εκατ. και HSW 9,2 εκατ. ευρώ.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Στο μέτωπο του δανεισμού, σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις την περασμένη χρήση μειώθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2016, με την HSW να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση υποχρεώσεων κατά 18% και να ακολουθούν ΑΝΕΚ και Minoan με 10% και Attica με 7%.

 

Χρηματοδότηση

Τα νέα δεδομένα της αγοράς, όπως επισημαίνει η XRTC, δημιουργούν υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες για την αγορά νέων  πλοίων. Όπως επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν επενδύσεις σε νεότευκτα, ωστόσο το νέο περιβάλλον της αγοράς και η επιβεβαίωση της έναρξης ενός νέου ανοδικού κύκλου, πιθανόν να δικαιολογεί επενδύσεις σε νέα πλοία, ηλικίας έως 10 ετών, που αποσύρονται από αγορές όπως αυτή της Ιαπωνίας.

Επιστρέφουμε σε ένα νέο μοντέλο του παρελθόντος, ωστόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με τη χρηματοδότηση, σημειώνουν κύκλοι της αγοράς. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: οι δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά είναι από περιορισμένες έως ανύπαρκτες, οι τράπεζες κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης της έκθεσής τους προς την ακτοπλοΐα, ενώ ακόμη και τα ινστιτούτα εξαγωγικών πιστώσεων, όπως τονίζουν γνώστες της αγοράς, δύσκολα παρέχουν εγγυήσεις για επενδύσεις πέραν των γραμμών του Ιονίου.

Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, οι πηγές χρηματοδότησης περιορίζονται είτε σε ίδια κεφάλαια, όπως συμβαίνει κυρίως με τις μικρότερες και ευέλικτες ακτοπλοϊκές, είτε σε εναλλακτικές πηγές όπως επενδυτικά κεφάλαια, private equity κ.λπ. Τέτοια περίπτωση είναι η Fortress από τη στάση της οποίας αναμένεται να κριθούν πολλά για το consolidation και την τελική μορφή της αγοράς, μετά το ξαναμοίρασμα της τράπουλας.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η XRTC, ο νέος αυτός κύκλος αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων που μπορούν να επωφεληθούν τόσο σε επίπεδο λειτουργίας (καινοτομία, διοίκηση, υπηρεσίες) όσο και σε επίπεδο ευκαιριών της αγοράς. Μάλιστα η μελέτη εκτιμά ότι επικείμενη υποχρεωτική απομόχλευση των τραπεζών από τις εταιρείες στις οποίες διατηρούν μετοχικά ποσοστά αποτελεί πόλο έλξης νέων επενδύσεων, που αναμένεται να εκδηλωθούν στο ερχόμενο δωδεκάμηνο.

 

Πηγη:XRTC.LTD

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top