ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σωματείο Εργαζομένων “Η Τρίαινα”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/6/2018

Συναδέλφισσες – οι,

Χθες έγινε προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του Σωματείου μας, με την συμμετοχή όλων των παρατάξεων και την παρουσία του δικηγόρου μας Βασίλη Πήττα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Πιτσιόρλα.

 

 

Είχε προηγηθεί η συνάντησή μας με τους διαχειριστές, πραγματοποιήθηκε δε  μετά από πολλές πιέσεις μας, ώστε να έχουμε την πληρέστερη κατά το δυνατόν ενημέρωση.

Από την συνάντησή μας αυτή και τις απαντήσεις του κ. Υπουργού, προέκυψαν τα εξής:

·       Ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις εντός της Κυβέρνησης, και ελπίζει ότι εντός των ημερών θα πάει στην Βουλή η τροπολογία για την παράταση της χρηματοδότησης για την λειτουργία του Ναυπηγείου για το πρόγραμμα των υποβρυχίων, για το επόμενο εξάμηνο.

·       Το Ελληνικό Δημόσιο ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την επιστροφή της δεξαμενής Νο 5 στο Ελληνικό Δημόσιο, και ήδη η δεξαμενή αυτή ανήκει στο Δημόσιο.

·       Προχωρεί η τεχνική και νομική επεξεργασία για τον προσδιορισμό του τι ακριβώς ανήκει στο στρατιωτικό και τί στο εμπορικό τμήμα του Ναυπηγείου. Ελπίζει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, ώστε εντός του Οκτωβρίου να δημοσιευθεί η πρόσκληση των διαχειριστών για την δημόσια πώληση του Ναυπηγείου.

·       Θα γίνει ξεχωριστή προκήρυξη για το στρατιωτικό και ξεχωριστή για το εμπορικό τμήμα, καθώς επίσης θα γίνει προκήρυξη ξεχωριστή και για την δεξαμενή Νο. 5 η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

·       Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει καταλήξει το Ελληνικό Δημόσιο εάν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα κατασκευής των δύο υποβρυχίων, ώστε να συμπεριληφθεί στην πρόσκληση των διαχειριστών ως στοιχείο του ενεργητικού του στρατιωτικού τμήματος του Ναυπηγείου.  Για τα ποσά που έχουν επιδικαστεί από η Διαιτησία υπέρ της ΕΝΑΕ, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει το Δημόσιο για την ακύρωση της απόφασης της Διαιτησίας.

·       Για το εάν το νέο (στρατιωτικό) Ναυπηγείο, μετά την πώληση θα μπορεί να αναλαμβάνει εργασίες πέραν αυτών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελπίζει ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Ελπίζει ότι μετά την πώληση του εμπορικού τμήματος, το θέμα της ανάκτησης των χρηματοδοτήσεων θα λήξει, όπως έγινε με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

·       Βλέπει θετικά να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική ώστε μετά την πώληση του Ναυπηγείου, οι εργαζόμενοι να μην απολυθούν αλλά να συνεχιστούν οι συμβάσεις εργασίας τους με το νέο φορέα.

·       Βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο ΕΦΚΑ σε πράξη επιβολής εισφορών σε βάρος της ΕΝΑΕ για την ασφάλιση των εργαζομένων για τους 18 μήνες από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013.

·       Συμφωνεί και θα συμβάλει στο να δοθεί λύση για την μεταφορά του προσωπικού στα Ναυπηγεία με πούλμαν αλλά την απόφαση την παίρνει το Υπουργείο Άμυνας και θα πρέπει να την βάλει στην Τροπολογία.

Για τις όποιες επαφές έχουμε και τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν θα σας κρατάμε ενήμερους.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ   Β.                                  ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/6/2018

Δείτε εδώ την ενημέρωση του κ. Πίττα για τους εργαζόμενους του Τροχαίου Υλικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/6/2018

Συναδέλφισσες – οι,

Την Δευτέρα έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του Σωματείου μας, με την συμμετοχή όλων των παρατάξεων και την παρουσία του δικηγόρου μας Βασίλη Πήττα, με τους διαχειριστές κ. Σεφέρη και κ. Μαράντο. Τους διαχειριστές πλαισίωνε και η δικηγόρος τους κ. Χαλιώτη Μαίρη , καθώς και ο δικηγόρος κ. Φίλιππος Καρδαράς.

Η συνάντηση αυτή έγινε μετά την επιστολή του Σωματείου προς τους διαχειριστές στις 29-5-2018, με την οποία τους καλούσαμε να μας απαντήσουν στα καίρια ερωτήματα που μας απασχολούν όλους και συνδέονται με την πορεία της ειδικής διαχείρισης, την καταβολή των οφειλομένων, την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας και τις προοπτικές του ναυπηγείου.

Συνοπτικά τα ερωτήματα και ζητήματα που τους είχαμε θέσει με την επιστολή μας ήταν τα εξής:

* Το πρώτο είναι η καταβολή των μέχρι σήμερα οφειλομένων από την εταιρεία στους εργαζόμενους, για αποδοχές από τον Απρίλιο του 2012 και για αποζημιώσεις απολύσεως, τα οποία προσδιορίζονται περίπου σε 170 εκατομμύρια ευρώ.

* Το δεύτερο είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας, μετά το πέρας της ειδικής διαχείρισης και την πώληση των Ναυπηγείων.

Για τα δύο αυτά ζητήματα, οι προτάσεις μας , τις οποίες τους είχαμε ήδη γνωστοποιήσει, ήταν:

1. Η πληρωμή των οφειλομένων να γίνει από το ποσό το οποίο έχει επιδικάσει η Διαιτητική Απόφαση του ICC υπέρ της εταιρείας, μετά το πέρας των δικαστικών προσφυγών του Δημοσίου κατά της απόφασης αυτής.. Σημειώναμε ότι η λύση αυτή είναι όχι μόνο νομικά δυνατή, αλλά και επιβεβλημένη, λόγω και της κατάσχεσης που έχουμε κάνει στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου των απαιτήσεων της εταιρείας κατά του Δημοσίου, με αιτία την μεταξύ τους σύμβαση κατασκευής των υποβρυχίων.

2. Για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας και των αποδοχών μας, ζητούσαμε, στην ανακοίνωση του ειδικού διαχειριστή και πρόσκλησή του για υποβολή δεσμευτικών προσφορών, να υπάρχει σαφής ρήτρα ότι οι συμβάσεις εργασίας όλων των εργαζομένων που συνδέονται με την εταιρεία με συμβάσεις αορίστου χρόνου, συνεχίζονται χωρίς διακοπή στον νέο φορέα.

Στα δύο αυτά ζητήματα, η απάντηση των διαχειριστών ήταν:

1. Η πληρωμή των οφειλομένων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου για την ειδική διαχείριση. Δηλαδή ότι θα γίνει πίνακας κατάταξης όλων των δανειστών της εταιρείας, με βάση τη σειρά που προβλέπει ο νόμος (σημείωση: την έχουμε ήδη εξηγήσει τη σειρά αυτή με ανακοινώσεις δικές μας και του δικηγόρου μας) και θα πληρωθούν από το ποσό που θα καταβάλει ο αγοραστής για την αγορά του ναυπηγείου. Μέχρι εκεί που θα φτάσει το ποσό αυτό.

Ζητήσαμε, για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά και εμπλοκές και καθυστερήσεις, με δεδομένο ότι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά το εμπορικό και το στρατιωτικό τμήμα του ναυπηγείου, να γίνει ξεχωριστή διαδικασία διανομής για το κάθε τμήμα, στο δε στρατιωτικό να μην περιληφθούν οι απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου για την ανάκτηση των “παράνομων” χρηματοδοτήσεων ύψους περίπου 600 εκατομ. ευρώ, καθώς και όποια άλλη οφειλή αφορά το εμπορικό τμήμα.

Οι διαχειριστές συμφώνησαν ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Στον πίνακα διανομής του στρατιωτικού τμήματος θα συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων, των ασφαλιστικών ταμείων , του Δημοσίου για φόρους και ΦΠΑ και της Τράπεζας Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες να πάρουν οι εργαζόμενοι κάτι παραπάνω, αφού το εκπλειστηρίασμα θα μοιραστεί σε λιγότερους, εάν ήταν στον ίδιο πίνακα και τα 600 εκατομ. των ανακτήσεων, δεν θα έμενε τίποτα για τους εργαζόμενους.

2. Για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας, δηλαδή να μεταφερθούν στον νέο φορέα χωρίς διακοπή, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το νόμο. Δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι θα απολυθούν και στη συνέχεια ο αγοραστής θα επιλέξει με νέες συμβάσεις εργασίας ποιούς θα προσλάβει και με ποιές αποδοχές. Εκτίμησαν ότι θα προσληφθεί το μεγάλο μέρος των εργαζομένων, δεδομένης της εμπειρίας τους και της ανάγκης του νέου φορέα να συνεχίσει την λειτουργία του ναυπηγείου.

Τους γνωρίσαμε ότι ήδη έχουμε ζητήσει με επιστολή μας προς τον κ. Πιτσιόρλα να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, με βάση την οποία όλοι οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν με τις ίδιες συμβάσεις εργασίας στον νέο φορέα. Και ότι ζητούμε την συνηγορία τους στην κατεύθυνση αυτή. Μας απάντησαν ότι δεν θα προβάλλουν καμιά αντίρρηση εάν λυθεί νομοθετικά το θέμα.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις και στα άλλα ζητήματα που τους είχαμε θέσει με την επιστολή μας. Και συγκεκριμένα:

1. Ζητούσαμε, στην ανακοίνωση /πρόσκληση που θα απευθύνει ο διαχειριστής προς τους υποψήφιους επενδυτές να αναφέρεται με σαφήνεια τί εργασίες θα μπορεί να κάνει το νέο Ναυπηγείο. Θα μπορεί, για παράδειγμα να αναλαμβάνει κατασκευές πολεμικών πλοίων για ξένα πολεμικά ναυτικά; Θα μπορεί να κάνει εμπορικά πλοία;

Η απάντηση ήταν ότι στην πρόσκληση θα υπάρχει σαφής αναφορά στις εργασίες που θα μπορεί να εκτελέσει το ναυπηγείο με βάση τις άδειες που θα έχει λάβει.

2. Ζητούσαμε, στην ανακοίνωση/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υπάρχει σαφής αναφορά στην απόφαση του ICC ,τόσο σε σχέση με το ποσό που επιδικάστηκε υπέρ της ΕΝΑΕ, όσο και σε σχέση με τις εκκρεμείς συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, αφού αυτά τα δύο αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας.

Η απάντηση ήταν ότι θα υπάρχει σαφής αναφορά, αλλά και θα επιδιωχθεί από τους διαχειριστές η εκτέλεση της απόφασης της Διαιτησίας.

3. Ζητήσαμε διευκρινίσεις εάν ισχύει ο αρχικός σχεδιασμός για την πώληση ξεχωριστά του στρατιωτικού και εμπορικού τμήματος, και αν ναι, πώς θα γίνει ο διαχωρισμός του εμπορικού και του στρατιωτικού τμήματος;

Η απάντηση ήταν ότι η πώληση θα γίνει ξεχωριστά. Γίνεται μελέτη για το τί ανήκει στο στρατιωτικό και τί στο εμπορικό τμήμα. Θα ακολουθηθούν κατά βάση αυτά που έχουν αποτυπωθεί στο παρελθόν. Στις πωλήσεις δεν θα συμπεριληφθεί η δεξαμενή Νο 5 η οποία ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Ζητήσαμε διευκρινίσεις για την πώληση του σκράπ που είναι σε εξέλιξη. Εκφράσαμε επιφυλάξεις γιατί το σκράπ πρέπει να πουληθεί ξεχωριστά και γιατί να μην συμπεριληφθεί στο ενεργητικό της εταιρείας και να πουληθεί μαζί με το υπόλοιπο ενεργητικό. Και το σημαντικότερο: Ότι υπάρχει ο κίνδυνος να συμπεριληφθούν στο σκράπ και άλλα υλικά που δεν θα έπρεπε.

Η απάντηση ήταν ότι τι σκράπ εάν πουληθεί τώρα θα αποφέρει κάποια έσοδα, ενώ αν συμπεριληφθεί στο ενεργητικό της εταιρείας, δεν πρόκειται να αυξηθεί λόγω του σκράπ η τιμή αγοράς του ναυπηγείου. Το ποσό που θα εισπραχθεί θα μπεί στα ταμεία της ειδικής διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός του σκράπ γίνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με μεγάλη φειδώ.

5. Τέλος θέσαμε στους διαχειριστές και το ζήτημα, όπως της ασφάλισης των εργαζομένων στο ΝΑΤ.

Μας απάντησαν ότι θα μελετήσουν το θέμα του ΝΑΤ και θα προσπαθήσουν να δώσουν λύση.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top