ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), σε συνεργασία με την Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων (ΕΝ.Ε.Π.Ε.Μ.), ανέλαβε την υλοποίηση νέου Προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων.

Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους, ηλικίας 18-64 ετών, και έχει ως στόχο, οι 1.250 που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν, να καταρτιστούν σε τεχνικά αντικείμενα που αφορούν στον τομέα του μετάλλου. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 70 ωρών, και αφορά σε μία από τις εξής ειδικότητες: τεχνικός συγκόλλησης και κοπής μετάλλου, τεχνίτης ελασματουργός, τεχνίτης σωληνουργός, τεχνίτης εργαλειομηχανών, τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη μορφή της τηλεκατάρτισης. Ακολουθούν εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, σε ένα από τα τεχνικά αντικείμενα της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος, που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 11.10.2019. Αναλυτικά, όσα αφορούν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης / Πιστοποίησης, την αίτηση συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την επιλογή των ωφελούμενων, περιέχονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://024.pcci.gr.

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top