ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της ΕΕ  και ΔΝΤ για την Ελληνική οικονομία

 

ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΠ

Απο τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ κ.Βασίλη Κορκίδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις 2019, σύμφωνα με τις οποίες ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί σε +1,8% το 2019 και +2,3% το 2020, αντί +2,2% με βάση τις προηγούμενες προβλέψεις της, αναφέροντας πως, παρά το ασθενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία θα παραμείνει ανθεκτική.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη θα υποστηριχθεί από την αύξηση των εξαγωγών και από τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, που στόχο έχουν να τονώσουν τις επενδύσεις και να μειώσουν το κόστος εργασίας. Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να καταγράψει πλεόνασμα 3,7% το 2019 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους από 175,4% το 2019 σε 169,3% το 2020. Επίσης, η Ελλάδα προβλέπεται να επιτύχει τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς της στόχους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών της. Τέλος, όπως σημειώνεται στην έκθεση της Επιτροπής, η μεταβολή στη σύνθεση των φορολογικών εσόδων προς λιγότερο στρεβλωτικούς φόρους, που συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικής πολιτικής, αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη των επενδύσεων και της απασχόλησης. Με βάση αυτές τις προβλέψεις οι επενδύσεις σε πάγια προβλέπεται να αυξηθούν κατά +10,1% το 2019 και κατά +12,5% το 2020. Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά (+4,3% το 2019 και +3,4% το 2020), αυξάνοντας περαιτέρω το μερίδιό τους στις παγκόσμιες εξαγωγές. Τέλος, η απασχόληση προβλέπεται να ενισχυθεί κατά +2,2% το 2019 και το 2020, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 15,4% το 2020 από 17,3% το 2019. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να βαδίζει προς μια παρατεταμένη περίοδο πιο υποτονικής ανάπτυξης και ήπιου πληθωρισμού +0,5%. Το λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον και η αυξανόμενη αβεβαιότητα, προβλέπεται να περιορίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης σε +1,1 % το 2019 και +1,2 % το 2020 και το 2021, αντί +1,2% και +1,5% αντίστοιχα κατά τις προηγούμενες εκτιμήσεις και της ΕΕ-28 σε +1,4% το 2019 και το 2020, αντί +1,4% το 2019 και +1,6% το 2020 κατά τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Ταυτόχρονα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρώπη θα επιβραδυνθεί σε +1,4% το 2019 από +2,3% το 2018 (βλ. Regional Economic Outlook – Europe), κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης του παγκόσμιου εμπορίου και της μεταποίησης, ενώ οι αντοχές που έχει επιδείξει μέχρι τώρα η ευρωπαϊκή οικονομία οφείλονται κυρίως στην ικανοποιητική πορεία των υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης. Επιπρόσθετα, το ΔΝΤ θεωρεί ότι η μη επίτευξη συμφωνίας για την έξοδο του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ-28, σε συνδυασμό με τις εντάσεις στο διεθνές εμπόριο αγαθών, θα μπορούσε να μετριάσει την επενδυτική δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. Για την αντιστροφή της επιβράδυνσης το ΔΝΤ προτείνει μια «συγχρονισμένη δημοσιονομική απάντηση», μέσω λήψης μέτρων για την τόνωση της ζήτησης, κυρίως στις χώρες που εμφανίζουν πλεονάσματα, και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Κατά τ’ άλλα, στους βραχυχρόνιους δείκτες στην Ελλάδα, καταγράφεται αύξηση των εξαγωγών αγαθών και την βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο του 2019 και μικρή ανάκαμψη του όγκου λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο του 2019. Παράλληλα, ο τουρισμός επιδεικνύει αξιοσημείωτη πορεία, συμβάλλοντας θετικά στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της απασχόλησης. Την ίδια ώρα, το οικονομικό κλίμα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top