?>
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορκίδης:Τι προβλέπει το Ν/ΣΧ του ΥΠΟΙΚ για το νέο πτωχευτικό νόμο

Από τον Βασίλη Κορκίδη

«Ρύθμιση οφειλών & πτώχευση-απαλλαγή από χρέη & Δεύτερη Ευκαιρία»

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε, σε δημόσια διαβούλευση τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ένα συνεκτικό, καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική δικαιοσύνη, του προβλήματος του υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους.

Τοπλαίσιο του είναι οικονομικά αποτελεσματικό, κοινωνικά ευαίσθητο, επιχειρησιακά λειτουργικό, εθνικά αναπτυξιακό και θεσμικά συμβατό.

– Είναι οικονομικά αποτελεσματικό, διότι απαντά, ολιστικά, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αντικαθιστώντας ένα σύνθετο πλέγμα διάσπαρτων μέτρων, που δεν κατάφεραν, τα προηγούμενα χρόνια, να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

– Είναι κοινωνικά ευαίσθητο, διότι δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης χρεών προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για τους πραγματικά ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι θα στηρίζονται από το Κράτος μέσω επιδότησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν θα ενταχθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές στο νέο σχήμα.

– Είναι επιχειρησιακά λειτουργικό, διότι προσφέρει, μέσα από απλές και γρήγορες διαδικασίες, μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να πραγματοποιήσουν μία νέα αρχή στην οικονομική δραστηριότητά τους, απελευθερωμένοι από βάρη του παρελθόντος τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν.

– Είναι εθνικά αναπτυξιακό, διότι διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μειωθεί δραστικά το υψηλό ιδιωτικό χρέος, αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου, συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

– Τέλος, είναι θεσμικά συμβατό, διότι ενσωματώνει τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019 περί αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από τα χρέη.

Με τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, μεταξύ άλλων:

1ον. Θεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο πρόληψης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

2ον. Εισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.

3ον. Δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, με ταχείες διαδικασίες, με τη διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας και ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.

4ον. Ενσωματώνονται πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών για αυτούς.

5ον. Υπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με την άσκηση επιδοματικής πολιτικής από το Κράτος, τόσο προληπτικά μέσω της επιδότησης δόσης δανείου, όσο και κατασταλτικά μέσω της επιδότησης ενοικίου.

6ον. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε παραγωγική λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

7ον. Απελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές μονάδες της χώρας που είναι δεσμευμένες σε ατέρμονες διαδικασίες ρύθμισης ή/και πτώχευσης, με σκοπό την επαναφορά τους σε λειτουργία, με την παράλληλη είσοδο εγχώριων και διεθνών επενδυτών.

8ον. Παρέχεται λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

9ον. Θεσπίζεται απαλλαγή των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει, ώστε να μην εγκλωβίζονται για οφειλές που ανήκαν στην επιχείρηση.

10ον. Προάγεται η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που αποτελεί διεθνώς την πιο διαδεδομένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

11ον. Αξιοποιείται η τεχνολογία, εισάγοντας νέες ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους.

12ον. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της πτώχευσης.

Αυτές οι διαδικασίες, που εισάγονται με το νέο συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, προστατεύοντας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ Χ. Σταικούρα, πρόκειται για ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Είναι ένα νομοσχέδιο κομβικής σημασίας, που θα επιταχύνει τον “μεταβολισμό” της ελληνικής οικονομίας, απελευθερώνοντας πόρους που θα μπορέσουν να διοχετευθούν στην υγιή ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο, με το οποίο μπαίνει τάξη στο μέχρι σήμερα χαώδες περιβάλλον διάσπαρτων και εν πολλοίς αναποτελεσματικών διατάξεων πτώχευσης, δίνοντας παράλληλα, οριστική λύση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Ο νέος νόμος έρχεται σε μια ακόμη πιο επείγουσα κατάσταση για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, αφού με συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος πάνω από 230 δισ. ευρώ στα δέκα χρόνια της κρίσης που έχουν προηγηθεί, η κρίση του κορονοϊού θα επιτείνει το πρόβλημα της υπερχρέωσης και θα αυξήσει τα επίπεδα του χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Το πτωχευτικό νομοσχέδιο, στο 11ο σχέδιό του, πέτυχε τη σύγκλιση απόψεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών (κυβέρνηση – τράπεζες – Θεσμοί). Όπως αναφέρεται πρόκειται για έναν νόμο που εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της αγοράς μέσω της εισαγωγής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την άμεση ρύθμιση των χρεών και τον τερματισμό της παροχής “οξυγόνου” σε επιχειρήσεις “ζόμπι”, προστατεύοντας τον υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό. Στόχος του νέου νόμου είναι ο περιορισμός, στο ελάχιστο, των δυνατοτήτων για παρελκυστικές τακτικές εκ μέρους των οφειλετών, χωρίς να στερεί τους πιστούχους από τα έννομα δικαιώματά τους. Όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για έναν νόμο που έχει λάβει υπόψη του την πραγματική εμπειρία των συμμετεχόντων στην αγορά, λύνει τον γόρδιο δεσμό του χρέους και δίνει πραγματική δεύτερη ευκαιρία στον οφειλέτη να ενταχθεί εκ νέου στην οικονομική και επιχειρηματική δράση. Με τον νέο νόμο, οφειλές από και προς πάσα κατεύθυνση (προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ κ.λπ.) θα παύσουν να διαιωνίζονται και θα εξυγιανθούν είτε με ρύθμιση, είτε με πτώχευση και ταυτόχρονη παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη. Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με χρέος θα διέπονται από νέο και συγκεκριμένο πλαίσιο που προβλέπει:

* Τη ρύθμιση των οφειλών μέσω μιας προπτωχευτικής διαδικασίας, την οποία ο οφειλέτης θα ακολουθεί στην περίπτωση που κρίνει το χρέος του βιώσιμο, κατόπιν αναδιάρθρωσης σε συμφωνία με τους πιστωτές. Η προπτωχευτική διαδικασία θα παρέχει, ειδικότερα, μια αυτοματοποιημένη ρύθμιση του χρέους εξωδικαστικά και μια διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησης, πριν την πτώχευση, η οποία θα επικυρώνεται από το δικαστήριο.

* Την πτώχευση του οφειλέτη, αφού προηγουμένως ρευστοποιηθεί η περιουσία του για την αποπληρωμή του χρέους. Το χρέος που θα απομένει απλήρωτο θα διαγράφεται. Βάζοντας τελεία στο χρέος, ο οφειλέτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία και θα μπορεί να επανέλθει ξανά “καθαρός” στην οικονομική δραστηριότητα, ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα.

* Μέριμνα ώστε να μην μένουν άστεγοι οι οφειλέτες που θα πτωχεύουν. Η μέριμνα αυτή αποσυνδέεται πλήρως από τη σχέση οφειλέτη – πιστωτή και θα είναι αντικείμενο κοινωνικής πολιτικής. Το κράτος θα χορηγεί επίδομα στέγασης στους ευάλωτους οφειλέτες που θα πτωχεύουν, ενώ θα συσταθεί ιδιωτικός φορέας, ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα των πτωχευσάντων, επαναμισθώνοντάς τα σε αυτούς. Η εξειδίκευση της λειτουργίας του φορέα θα γίνει στο προσεχές διάστημα και η θεσμοθέτησή του θα ακολουθήσει με ΚΥΑ, μετά την ψήφισή του νόμου εντός του Σεπτεμβρίου.

ο κ.Κορκίδης είναι Πρόεδρος ΕΒΕΠ και Πρόεδρος ΠΕΣΑ

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top