?>
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θέματα ημερήσιας διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 27-1-2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2021. (1η)

Εισηγητής: Δημ. Καρύδης.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 254/26-10-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και την Κυριακάτικη Αγορά. Εισηγητής: Γρηγ. Καψοκόλης
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά «ΚΟ.Δ.Ε.Π.».

Εισηγητής: Ιωάν. Βοϊδονικόλας

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Ιωσήφ Βουράκης

 1. Έγκριση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Εισηγητής: Γρηγ.Καψοκόλης

 1. Έγκριση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εισηγήτρια: Ανδρ.Ζαρακέλη

 1. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων -Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021- από 28-5-2021 έως 6-6-2021 ή  από 17-9-2021 έως 26-9-2021, στον Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδρ.Ζαρακέλη

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλ. Ζηλάκου

 1. Δωρεάν παραχώρηση 72 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, για την καλλιτεχνική έκθεση σε ανοικτό χώρο με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πόλης του Πειραιά,  που θα πραγματοποιηθεί  τον Φεβρουάριο 2021.

Εισηγητής: Γρηγ.Καψοκόλης

 1. Xωροθέτηση περιπτέρου, που βρίσκεται επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 22

Εισηγητής: Γρηγ.Καψοκόλης

 1. Kατάργηση θέσης σχολάζοντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου που βρίσκεται επί της Ακτής Κουμουνδούρου αρ. 68.

Εισηγητής: Γρηγ.Καψοκόλης

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top