ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την  Τετάρτη 13-1-2021 και ώρα 16:00,  σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου, με το Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top