?>
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου

Η Συνεδρίαση του Σώματος,  θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Πέμπτη 11-2-2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Μερική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (1η).

Εισηγήτρια : Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

  1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του Δήμου Πειραιά, β) τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του Δήμου Πειραιά, γ) την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, δ) την έγκριση της εισφοράς ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Δήμου Πειραιά και ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.          Εισηγητής Δημήτριος Καρύδης

 

  1. Ονομασία ανώνυμης οδού που βρίσκεται στο πλάι της εκκλησίας του Αγ. Ελευθερίου, μεταξύ των οδών Αγίου Ελευθερίου και Ελικώνος, στα Καμίνια, Ο.Τ. 38/Τ.25 σε οδό «Πλατεία Αγίου Ελευθερίου».                                                     Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

  1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.                                                  Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top