?>
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασίλης Κορκίδης«Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ ισχυρό δίδυμο ανάπτυξης»

Άρθρο  Προέδρου  ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ κ.Βασίλη Κορκίδη   στην εφημερίδα POLITICAL  με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ ισχυρό δίδυμο ανάπτυξης»

“Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που παρουσιάστηκε αναλυτικά, αφού ψηφιστεί από τη Βουλή, θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες για τη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Στο σκέλος της πράσινης μετάβασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για κατοικίες, επιχειρήσεις και το Δημόσιο, ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης, εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα. Στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης προβλέπονται υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα αναφορικά με Υγεία, Παιδεία και Δικαιοσύνη.

Περιγράφει τις  υποδομές και υπηρεσίες κεντρικού υπολογιστικού νέφους, τη ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων – CRM – με τη Γενική Κυβέρνηση. Επίσης, περιλαμβάνονται η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής όπως έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών, εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS καθώς και την ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπονται, επίσης, μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων, ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε πράσινο, ψηφιακό μετασχηματισμός ΜμΕ, «έξυπνες» βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών. Παράλληλα, εντάσσονται επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης, προβλέπεται η μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού, αλλά και επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών. Περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση  του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών. Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για προσέλκυση επενδύσεων από την διεθνή αλλά και εσωτερική αγορά και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα χαλυβδώσουν το επιχειρείν και θα εκσυγχρονίσουν το κράτος αποτελεί το βασικό ισχυρό δίδυμο με το Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών στόχων πρέπει να είναι αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και ενδεχόμενα επενδυτικές ευκαιρίες. Η οικονομία της χώρας έχει ανάγκη από δράσεις που θα την οδηγήσουν στη γρήγορη ανάκαμψη μετά από μία μακρά περίοδο κρίσης, αλλά και των επιπρόσθετων συνεπειών που συσσώρευσε η πανδημία. Επίσης έχουμε ανάγκη από δράσεις που θα απαλλάξουν το οικονομικό γίγνεσθαι από στρεβλώσεις και ιδεοληψίες που λειτούργησαν ανασχετικά στην ανάπτυξη. Η αξιοποίηση των συνολικά 57 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 32 δις από τον κοινοτικό μηχανισμό, τα 19 δις από επιχορηγήσεις και τα 6 δις με δανεισμό θα ενεργοποιήσουν 170 δράσεις, θα αυξήσουν 7 μονάδες το ΑΕΠ και θα δημιουργήσουν 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό πράγματι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για μια νέα μέρα στην ελληνική οικονομία, που μέχρι το 2026 το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα συμβαδίζουν και μπορούν να ξεκινήσουν την “οικονομική επανάσταση του 2021” στη χώρα μας.”

ΕΒΕΠ Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

ΠΕΣΑ Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top