ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο Γ.Ξηραδάκης συμμετείχε στο:«HongKong, ο κορυφαίος παγκόσμιος ναυτιλιακός κόμβος κοιτάζει μπροστά»

Συμμετοχή Γιώργου Ξηραδάκη στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του MARE Forum με θέμα:
«HongKong, ο κορυφαίος παγκόσμιος ναυτιλιακός κόμβος κοιτάζει μπροστά»

Ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTCBusinessConsultants, έλαβε μέρος στην ψηφιακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από το MareForum την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, με θέμα «HongKong, ο κορυφαίος παγκόσμιος ναυτιλιακός κόμβος κοιτάζει μπροστά». Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο BenjaminWong – HeadofTransport&MaritimeCluster, InvestHongKong, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν ο BjornHojgaard, ChairmanHongKongShipownersAssociation, η RositaLau-PartnerInceLLP, ο JothKaareAune- CEOWallemShipManagement και ο Capt.SanjeevVerma-MDLandbridgeShipManagement.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 από τους εφοπλιστές του HongKongκαι οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους 18 μήνες ήταν στην ατζέντα της συζήτησης καθώς επίσης και τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαχείριση του παγκόσμιου στόλου από τις επιβεβλημένες εξελίξεις με στόχο την ανθρακοποίησης  του 2030 και 2050 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή.

Κύριο επίσης θέμα της συζήτησης ήταν η ρόλος του HongKong στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σαν μία ανεξάρτητη περιοχή της Λ.Δ. της Κίνας. Με μια ισχυρή καταναλωτική αγορά 72 εκατομμυρίων ατόμων και ΑΕΠ συγκρίσιμο με την Αυστραλία και την Ισπανία, το επονομαζόμενο «GreaterBayArea»  προσελκύει πλέον την προσοχή ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές στη Νότια Κίνα. Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι οι 11 πόλεις που απαρτίζουν την περιοχή αποτελούν το 5% του πληθυσμού της Κίνας και το 11% του ΑΕΠ της Λ.Δ. της Κίνας. Το ερώτημα λοιπόν που εγείρεται είναι το πώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στη συγκεκριμένη αγορά για την επέκταση των Ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

 

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ.Ξηραδάκης επεσήμανε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου ναυτιλιακού κέντρου ήταν και παραμένει η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς, με οποιαδήποτε μορφή όπως χρηματιστηριακή,  τραπεζική ή επενδυτική μέσω μεγάλων ή μικρών επενδυτών καιFund. Οι Κινέζικες Leasing εταιρίες παρουσιάστηκαν στο HongKong  από την έναρξη της λειτουργίας τους και την είσοδό τους στην ναυτιλιακή αγορά εδώ και 15 χρόνια, αλλά ενίσχυσαν την παρουσία τους μέσω του νέου νόμου που εφαρμόστηκε πριν ένα περίπου χρόνο, στις 19 Ιουνίου 2020. Η νέα νομοθεσία σκοπό έχει την ενίσχυση της περιοχής μέσω προσέλκυσηςνέων Leasingεταιριών στο Χονγκ Κονγκ αλλά και ναυτιλιακών εταιριών.

Οι διατάξεις του νέου νόμου παρέχουν στους Κινέζουςlessors, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι εγκατεστημένοι στο Χονγκ Κονγκ, μια σημαντική φορο-απαλλαγή από το εισόδημα που προέρχεται από τη χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων και τις  δραστηριότητες διαχείρισης πλοίων. Αυτό είναι βέβαιο ότι μπορεί να ωθήσει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing) σε πιο ανταγωνιστική θέση. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις είναι πολύ περίπλοκες και περιέχουν πολλές πιθανές παγίδες.Το πιο σημαντικό όμως ζήτημα είναι ότι ο νέος νόμος απευθύνεται σε leasing εταιρίες και εταιρίες διαχείρισης που «έχουν τα προσόντα» (qualified) περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση.

Το Κινέζικο Leasing συναγωνίζεται τη χρηματοδότηση που προσφέρεται από τις τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης  έχοντας μειώσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους τους σε επίπεδα του 1,25-2% για τις BlueChip εταιρίες και ίσως και πιο χαμηλά ενώ πριν τέσσερα χρόνια το ίδιο ποσό κυμαίνονταν μεταξύ 3-3,5%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας μέσος όρος περιθωρίου κέρδους μιας Κινεζικής Εταιρίας Leasing πριν από 4 χρόνια κυμαινόταν στο 4% ενώ σήμερα έχει μειωθεί στο 2,5-2,7%.Το συγκριτικό πλεονέκτημα τους βεβαίως παραμένει  το υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης το οποίο δεν μπορούν να φτάσουν οι παραδοσιακές ναυτιλιακές  τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Έτσι οι πλοιοκτήτες ουσιαστικά έχουν να επιλέξουν μεταξύ του υψηλού ποσοστού χρηματοδότησης και του χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

 

Ο κ. Ξηραδάκης ανέφερε ότι το HongKong αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς κόμβους. Παρ’ όλα αυτά στις επιμέρους κατηγορίες από τις οποίες κρίνεται ένας ναυτιλιακός κόμβος φαίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Όσον αφορά την πλοιοκτησία, δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το τεράστιο ενδιαφέρον των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως αυτό θα περίμενε κανείς. Ένα ναυτιλιακό κέντρο δεν αρκεί να συγκεντρώνει εταιρίες-κελύφη αφού αυτά μπορούν εύκολα να μετακινηθούν σε κάποιο άλλο κέντρο. Ο κ. Ξηραδάκης έδωσε ένα απλό παράδειγμα για να τονίσει την έννοια της αντίληψης των ναυτιλιακών επενδύσεων συγκρίνοντας την πολυπληθή ευρύτερη περιοχή του Χονγκ Κονγκ και του GreatBayArea των 72εκ, με την Ελλάδα . «Να τονίσουμε το πάθος και το ταλέντο των Ελλήνων για τη ναυτιλία, χαρακτηριστικά που τους έχουν οδηγήσει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην πλοιοκτησία για πολλά συναπτά έτη. Πώς μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ένα μικρό νησί της Χίου με έκταση 842 τετρ.χιλ. και πληθυσμό μόνο 51.320 ελέγχει το 11% του παγκόσμιου στόλου. Αυτό είναι το ταλέντο των Ελλήνων που αναπτύσσεται εσωτερικά. »

Συνεπώς, πέραν από την παρουσία των χρηματοδοτών θα πρέπει να προσελκυστούν και νέα εφοπλιστικά σχήματα είτε διεθνή είτε εγχώρια.   Άλλωστε, εν μέσω της στρατηγικής «DualCirculationDevelopment» της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ θα συμμετάσχει ενεργά στην εγχώρια ανάπτυξη και θα διευκολύνει τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα της Κίνας. Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση όπως προαναφέρθηκε δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στο Leasing. Οι τράπεζες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και δεν μπορούν να απουσιάζουν από ένα ναυτιλιακό κέντρο ενώ οι ίδιες οι τράπεζες που θα ασχοληθούν με την τοπική αγορά πρέπει να έχουν και διεθνή παρουσία . Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι χρηματαγορές και το HongKong, βρίσκοντας δίπλα στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου  μπορεί να δημιουργήσει σταδιακά ανταγωνιστικές συνθήκες χρηματαγοράς και να αποτελέσει το αντίπαλο δέος των Αμερικανικών χρηματαγορών απλοποιώντας τις κανονιστικές διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων.Προς το παρόν βεβαίως αυτό δεν είναι εφικτό γιατί η οι δύο αγορές απέχουν παρασάγγας με τις Αμερικανικές να είναι πολλαπλώς πιο δημιουργικές, λειτουργικές και ασφαλείς.

Οι συνομιλητές συμφώνησαν πως το HongKong οφείλει να διατηρήσει το διεθνή του χαρακτήρα και να ενισχύσει την πολυεθνική συνεργασία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών. Αυτό είναι και η πλούσια παρακαταθήκη της βρετανικής αποικίας και του εμπλουτισμού της κουλτούρας της μεγάλης περιοχής του GreatBayArea.

Προφίλ της XRTC: HXRTCBusinessConsultantsLtd., δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της (1999) στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις  ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η XRTC έχει διατελέσει εμπορικός εκπρόσωπος διεθνών τραπεζικών ομίλων για την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά όπως οι Γαλλικοί τραπεζικοί οργανισμοί CreditLyonnais και Natixis, σύμβουλος Εθνικών και Διεθνών οργανισμών καθώς και διεθνών ναυτιλιακών εταιριών. Από το 2009, η XRTC συνεργάζεται παράλληλα με κινέζικους τραπεζικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει και οργανώσει με εξαιρετική επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών δανειοδοτήσεων σε διάφορες μορφές μέσω των Διεθνών τραπεζικών ομίλων που συνεργάστηκε από την ίδρυσή της.

HXRTC έχει στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία διεθνούς εμβέλειας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και παρακολούθηση των συναλλαγών σε όλης τους την διάρκεια.  Το ειδικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρία, της επιτρέπει να αναλύει σε βάθος και να διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα της Διεθνούς Ναυτιλίας και της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Με την ιδιότητα του συμβούλου Ακτοπλοϊκών Αγορών έχει αναλάβει πολλά έργα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τόσο για χρηματοδοτήσεις πλοίων όσο και ανάπτυξη των αγορών. HXRTC συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων στον κόσμο.

Η XRTC έχει τιμηθεί από Διεθνείς και Ελληνικούς οίκους για την προσφορά της στην Ναυτιλιακή και Ακτοπλοϊκή Αγορά, όπως από τα LloydsGreekShippingAwards  ως Χρηματοδότης Ναυτιλίας της Χρονιάς 2010- ShippingFinancieroftheYear και από το TransportFinance για την Καλύτερη Χρηματοδότηση Εξαγωγικής Πίστωσης – Deal of the Year forExportCredit.

Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε:

XRTCBusinessConsultantsΑκτήΜιαούλη 95, 18538 ΠειραιάςGR, T: +30 210 4291226 F: +30 210 4291230 M: mail@xrtc.gr ,W: http://www.xrtc.gr

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top