?>
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 Η  Ένωσις  Ελλήνων Εφοπλιστών  χαιρετίζει  τη μείωση των εκμπομπών αερίων θερμοκηπίου

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) επικροτεί την υιοθέτηση βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία, που αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η ΕΕΕ καλεί επίσης τον ΙΜΟ, ως τον αρμόδιο ρυθμιστή του κανονιστικού πλαισίου των θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως, να συνεχίσει σθεναρά προς την απεξάρτηση του ναυτιλιακού κλάδου από τον άνθρακα το συντομότερο δυνατό και με βιώσιμο τρόπο.

 

The Union of Greek Shipowners (UGS) applauds the adoption of short-term measures for the reduction of Greenhouse Gas (GHG) emissions from ships by the competent Committee (MEPC 76) of the International Maritime Organization – IMO at its recent meeting. The UGS also urges the IMO, as the global regulator of shipping, to continue earnestly towards the decarbonization of the shipping industry as soon as possible in a sustainable manner.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top