?>
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ελλάδα και άλλα 10 λιμάνια διεκδικούν το ESPO Award 2021

Έντεκα λιμάνια έχουν υποβάλει ένα έργο για το Βραβείο ESPO 2021. Λιμάνι Γουαδελούπης Caraïbes (Γαλλία), Λιμεναρχείο Αμβούργου (Γερμανία), Λιμενική Αρχή Πειραιώς (Ελλάδα), Λιμενική Εταιρεία Δουβλίνου (Ιρλανδία), Αρχή Δικτυακού Λιμένα της Βόρειας Κεντρικής Τυρρηνικής Θάλασσας ( Ιταλία), Λιμεναρχείο Ιονίου – Λιμένας Taranto (Ιταλία), Λιμάνι του Γκντανσκ (Πολωνία), Λιμεναρχείο Θέουτα (Ισπανία), Λιμεναρχείο Βαλένθια (Ισπανία), Λιμεναρχείο Βίγκο (Ισπανία) και Τα λιμάνια της Στοκχόλμης (Σουηδία) (με αλφαβητική σειρά ανά χώρα), συμμετέχουν στο φετινό βραβείο.

Το θέμα αυτής της 13ης έκδοσης του βραβείου ESPO είναι  «Ο ρόλος των λιμένων στην ανάκαμψη της πόλης και της τοπικής κοινότητας» . Το ESPO Award 2021 θα απονεμηθεί στον οργανισμό διαχείρισης λιμένων που θα πετύχει καλύτερα να διαδραματίσει ρόλο στην ανάκαμψη από την τρέχουσα κρίση και να συμβάλει στην ενίσχυση της ευημερίας της πόλης, της τοπικής κοινότητας και της περιοχής. Το λιμάνι που θα κερδίσει θα δείξει σε ποιο βαθμό το επίκεντρο και οι δραστηριότητές του είναι απαραίτητα για την ανάκαμψη της γύρω πόλης και της τοπικής κοινότητας και ποια επιτυχή μέτρα λαμβάνει για να βοηθήσει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάκαμψη και ευημερία της πόλης, της τοπικής κοινότητας και περιοχή.

Τα μέλη του ESPO θα μπορούσαν να στείλουν τις αιτήσεις τους έως την Πέμπτη 1 Ιουλίου. Το βραβευμένο λιμάνι ESPO θα επιλεγεί από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή διεθνών εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του Δημήτρη Θεολογίτη , πρώην επικεφαλής μονάδας λιμένων και εσωτερικής ναυσιπλοΐας στη ΓΔ MOVE στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην  τελετή απονομής και του δείπνου ESPO που  θα πραγματοποιηθεί στις  9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Σχετικά με το Βραβείο ESPO

Το ESPO Award ιδρύθηκε το 2009 για την προώθηση καινοτόμων έργων λιμενικών αρχών που βελτιώνουν την κοινωνική ένταξη των λιμένων, ειδικά με την πόλη ή την ευρύτερη κοινότητα στην οποία βρίσκονται. Με αυτόν τον τρόπο, το βραβείο αποσκοπεί στην τόνωση της αειφόρου ανάπτυξης των ευρωπαϊκών λιμένων και των πόλεών τους.

Προηγούμενοι νικητές του βραβείου είναι το  λιμάνι του Gijón  (2009), το  λιμάνι του Ελσίνκι  (2010), τα  λιμάνια της Στοκχόλμης  (2011), το  λιμάνι της Γένοβας  (2012), το  λιμάνι της Αμβέρσας  (2013), το  λιμάνι του Koper  (2014),  Port of Dublin  (2015),  BremenPorts  (2016),  Guadeloupe Ports Caraïbes  (2017),  Port of Rotterdam  (2018),  Port o f Dover  (2019) και  Algeciras Port Authority  (2020).

Eleven ports are in the running for the ESPO Award 2021

06 July 2021

Eleven ports have submitted a project for the ESPO Award 2021. Guadeloupe Port Caraïbes (France), Hamburg Port Authority (Germany), Piraeus Port Authority (Greece), Dublin Port Company (Ireland), Port Network Authority of the Northern Central Tyrrhenian Sea (Italy), Port Network Authority of the Ionian Sea – Port of Taranto (Italy), Port of Gdansk (Poland), Port Authority of Ceuta (Spain), Port Authority of Valencia (Spain), Port Authority of Vigo (Spain), and Ports of Stockholm (Sweden) (in alphabetical order by country), are all in the running for this year’s Award.

The theme of this 13th edition of the ESPO Award is “Role of ports in the recovery of the city and the local community”. The ESPO Award 2021 will go to the port managing body that succeeds best in playing a role in the recovery from the current crisis and in contributing to enhancing the prosperity of the city, local community and region. The winning port will demonstrate to what extent its focus and activities are essential for the recovery of the surrounding city and local community and which successful steps it is taking to assist in the social, cultural and economic recovery and prosperity of the city, local community and region.

ESPO members could send their applications until Thursday 1 July. The ESPO Award winning port will be selected by an independent jury of international experts, under the Chairmanship of Dimitrios Theologitis, former Head of Unit of Ports and Inland Navigation in DG MOVE at the European Commission. The winner will be announced at the ESPO Award Ceremony and Dinner taking place on 9 November in Brussels.

ESPO Award 2020: Algeciras Port Authority wins the ESPO Award – The 2020 Award Ceremony was held in a digital way given the health restrictions related to COVID-19.

About the ESPO Award

The ESPO Award was established in 2009 to promote innovative projects of port authorities that improve social integration of ports, especially with the city or wider community in which they are located. In this way, the Award aims to stimulate the sustainable development of European ports and their cities.

Previous winners of the Award are the Port of Gijón (2009), the Port of Helsinki (2010), the Ports of Stockholm (2011), the Port of Genoa (2012), the Port of Antwerp (2013), the Port of Koper (2014), Port of Dublin (2015), BremenPorts (2016), Guadeloupe Ports Caraïbes (2017), Port of Rotterdam (2018), Port of Dover (2019), and Algeciras Port Authority (2020).

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top