ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου:Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Ναυτιλία και το Διεθνές Εμπόριο

Ξεκινήστε μια δυναμική καριέρα στη ναυτιλία, το εμπόριο και τις συνδυασμένες μεταφορές επιλέγοντας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός κλάδος, ο οποίος προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε στεριά και θάλασσα, με εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτιλιακά κράτη του κόσμου, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα την κοιτίδα της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, τη Χίο, προσφέρει τρία (3) σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία ή και με δυνατότητα εξαποστάσεως παρακολούθησης. Και τα τρία (3) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την απασχόληση στη ναυτιλιακή βιομηχανία και υψηλού επιπέδου επιστημονική εκπαίδευση. Απευθύνονται σε:

 • Νέους απόφοιτους Πανεπιστημίων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξιδικευμένη γνώση για τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο
 • Στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους ή και να εργαστούν στη ναυτιλιακή βιομηχανία
 • Αξιωματικούς Ε.Ν. που επιθυμούν να αποκτήσουν στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και να εργαστούν στα ναυτιλιακά γραφεία

Γνωρίστε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» (Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.) λειτουργεί από το 1998 και είναι το πρώτο χρονολογικά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον χώρο της Ναυτιλίας στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας, συνδυάζοντας μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω πλατφόρμας «σύγχρονης» μάθησης και σύντομους κύκλους «δια ζώσης» διδασκαλίας.

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τρεις κατευθύνσεις εμβάθυνσης:

 • Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, γνώσεις και δεξιότητες εφαρμοσμένων μεθοδολογιών και εργαλείων και ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτόμων λύσεων στον ευρύτερο και σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΝΑ.Μ.Ε. έχουν τα κατάλληλα εφόδια για διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» εδώ.

 

 1. Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MBAinShipping»

Το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MBAinShipping» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα καινοτόμο, distancelearning μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ναυτιλία.

Το MasterofBusinessAdministration (MBA) inShipping προσφέρεται κυρίως με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distancelearning), ενώ συμπληρώνεται με δύο ολιγοήμερες περιόδους διαλέξεων με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος, στην έναρξη και το τέλος του προγράμματος αντίστοιχα.

Στόχος του «MBAinShipping» είναι η παροχή επιστημονικής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνογνωσίας στο σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη εξειδικευμένων στελεχών για διακεκριμένη σταδιοδρομία υψηλής στάθμης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της ναυτιλίας, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μία πραγματική καινοτομία για τα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα, καθώς:

 • Είναι το μόνο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει την αγγλική γλώσσα και μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Για πρώτη φορά ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αξιοποιεί μία διαρκή θεσμική διάδραση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ένα αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ναυτιλία χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στο εξωτερικό, καθώς το MBAinShipping παρέχει αυτή τη δυνατότητα και υποστηρίζεται από την ελληνική ναυτιλία- ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως.

Μάθετε περισσότερα για το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MBAinShipping»εδώ.

 

 1. Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τρεις κατευθύνσεις:

 • Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις των σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών που προσφέρουν οι επιστήμες της διοίκησης, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

Μάθετε περισσότερα για το ΔιϊδρυματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» εδώ.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top