ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β.Κορκίδης:«Το νέο ΕΣΠΑ καλείται να καλύψει τις νέες ανάγκες της οικονομίας»

Δήλωση & Ανάλυση προέδρου ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ κ.Βασίλη Κορκίδη  για το ΕΣΠΑ 2021-2027

“Πριν από σχεδόν ένα χρόνο στις 21 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε τον 7ετή προϋπολογισμό του ΠΔΠ της ΕΕ σε 1,074 τρις ευρώ και φέτος στις 29 Ιουλίου 2021, ενέκρινε πρώτο ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 συνολικού ύψους 26,2 δις ευρώ, από τα οποία, τα 20,9 δις θα είναι η ενωσιακή συμμετοχή και τα 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά. Μετά την έγκριση των ελληνικών προτάσεων για το νέο ΕΣΠΑ, τα πρώτα κονδύλια μπορούν να φτάσουν στη χώρα μας το Φθινόπωρο. Ο χρόνος μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένος για να συμβούν οι κατάλληλες προετοιμασίες της αξιοποίησης των κεφαλαίων, αλλά οι υπεύθυνοι είναι βέβαιοι ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες με τις κοινοτικές αρχές, ώστε να αντληθούν το συντομότερο δυνατό.

Το ΥΠΑΝ με δεδομένες τις διαχειριστικές ανεπάρκειες που έχουν εντοπιστεί κατά το παρελθόν, πολύ ορθά στο νέο ΕΣΠΑ έχει προβλέψει την ενίσχυση και αναβάθμιση του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης µε συνολικούς πόρους 504 εκατ. ευρώ, για βοήθεια της θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης. Το νέο ΕΣΠΑ μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί, µετά από τη πρόσφατη έγκριση της ΕΕ των 8 τομεακών και 13 περιφερειακών προγραμμάτων, τον Σεπτέμβριο και να αποτελέσει βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την προσεχή 6ετία, προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιέχει πέντε στόχους πολιτικής και δύο ειδικούς στόχους για «Δίκαιη Μετάβαση» και «Τεχνική Βοήθεια». Συγκεκριμένα, επιδιώκει μια «εξυπνότερη Ευρώπη» με κοινοτική συνδρομή 4,1 δις ευρώ, μια «πιο Πράσινη Ευρώπη» με 5,7 δις ευρώ, μια «πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη» με 1,6 δις ευρώ, μια «πιο Κοινωνική Ευρώπη» με 6,2 δις ευρώ και μια «Ευρώπη πιο κοντά στους Πολίτες» με 1,2 δις ευρώ. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως στο νέο ΕΣΠΑ τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα διαχειριστούν τη νέα περίοδο περισσότερα κονδύλια που ανέρχονται σε 8,1 δις ευρώ έναντι 5,9 δις ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Με βάση τη προκαταρκτική κατανομή οι πόροι που αναλογούν για τα ΠΕΠ Αττικής είναι 1,62 δις ευρώ.

Αναφορικά με τους στόχους θα πρέπει να σταθούμε σε εκείνον που αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία των επιχειρήσεων με 3,9 δις ευρώ αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς θα διατεθούν στην αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 4,2 δις ευρώ. Επίσης θα πρέπει να σταθούμε και στο στόχο που αναφέρεται στην διασυνδεδεμένη Ευρώπη, στον οποίο θα διατεθεί το 8% των συνολικών πόρων μέσα από έργα οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων μεταφορών και επενδύσεων σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ οι υποδομές Μεταφορών ενισχύονται με 2,22 δις ευρώ. Καθίσταται προφανής η σημασία επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου καθώς η Ελλάδα χρειάζεται αναβαθμισμένες υποδομές για να στηρίξουν την αντίστοιχη προσδοκώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα τομεακά προγράμματα ενισχύονται για Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή με 3,6 δις ευρώ, για Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 1,63 δις ευρώ για Ψηφιακό Μετασχηματισμό 943 εκ. ευρώ, για Πολιτική Προστασία 714 εκ. ευρώ, για Αλιεία και Θάλασσα 455 εκ. ευρώ. Στο νέο ΕΣΠΑ είναι πλέον προφανές πως υπάρχει μια νέα προσέγγιση στους τομείς αλιείας και ναυτιλίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το ΥΠΑΝ πρέπει να καταθέσει άμεσα τα προσχέδια των προγραμμάτων στην ΕΕ, ώστε τον Σεπτέμβριο να ολοκληρωθεί η διαβούλευση, τον Οκτώβριο να ακολουθήσει η επίσημη υποβολή των προγραμμάτων και να ξεκινήσει τον Νοέμβριο η έκδοση των πρώτων προσκλήσεων χρηματοδότησης. Το στοίχημα πάντως για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει και τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά πακέτα, του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά να αξιοποιήσει τα συνολικά 77 δις ευρώ, κατάλληλα, ώστε «να πιάσουν τόπο». Να θυμίσω ότι στο παρελθόν κονδύλια της ΕΕ για τις συνδυασμένες μεταφορές, τις λιμενικές και μεταφορικές υποδομές αξιοποιήθηκαν πλημμελώς, εν αντιθέσει με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ που στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομιών τους στις βάσεις που τέθηκαν τότε με την κατάλληλη αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, προβάλλοντας σήμερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης οι βασικές αλλαγές και οι άξονες που θα κινηθεί το νέο ΕΣΠΑ έγκεινται στα εξής σημεία:

* Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

* Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στο ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0).

* Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων.

* Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών.

* Προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

* Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα (Innovation Agency).

* Αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών (clusters).

* Προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης.

* Μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας με τη πρωτοβουλία GReco Islands.

* Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών.

* Στρατηγική για τα Δάση και σχέδια διαχείρισης κινδύνων (action plans).

* Διακυβέρνηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του δικτύου NATURA 2000, υποστήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

* Επεξεργασία διακριτών βιολογικών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

* Αναβάθμιση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων για την μετατροπή τους σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης.

* Λήψη μέτρων για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

* Καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό των απομακρυσμένων περιοχών και μικρών νησιών.

* Προώθηση της επανάχρησης νερού κυρίως για άρδευση.

* Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και ευφυών συστημάτων μεταφορών.

* Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική σύνδεση σιδηροδρομικών κόμβων με δίκτυα μεταφορών.

* Χρήση καθαρών καυσίμων.

* Αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της απασχολησιμότητας.

* Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

* Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μαθησιακή διαδικασία.

* Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές.

* Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους & νέα Διαχειριστική Αρχή.

* Διακριτό Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία & νέα Διαχειριστική Αρχή.

* Διακριτό Πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση & νέα Διαχειριστική Αρχή.

* Διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια.

* Νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

* Ενίσχυση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building).

* Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Η δημιουργία ενός πλαισίου ικανού να προσελκύσει επενδύσεις στην χώρα μας ήταν και παραμένει το ζητούμενο στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία επιχειρείται η έξοδος από την υπερδεκαετή οικονομική κρίση, αλλά και η ανάρρωση από τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτή. Η αναγκαιότητα αυτή προβάλει αδήριτη, καθώς η παγκόσμια οικονομία ανασυντάσσεται και εκ του γεγονότος οι πάντες θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλαίσια για τη προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων για τη μετάβαση σε μια ψηφιακή και οικολογική Ευρώπη. Τέλος, μιας και μιλάμε για ΕΣΠΑ αξίζει να σημειώσω ότι ο αρχικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, που έχουν ήδη αναδυθεί και θα αναδυθούν την επόμενη εξαετία είναι «πεδίον δόξης λαμπρόν» για μια καλύτερη Ελλάδα, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων από τη πολιτεία, τη κοινωνία και την επιχειρηματικότητα του τόπου.”

Βασίλης Κορκίδης

2 Αυγούστου 2021

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Επικαιρότητα 6ης Αυγούστου - Piraeus365

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top