ΑΤΤΙΚΗ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά δια τηλεδιάσκεψης με 21 θέματα

Συνεδρίαση του Σώματος,θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 6-10-2021 και ώρα 16:30, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

*             Ανακοίνωση προϋπολογισμού του Ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1:              Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2021 (6η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

ΘΕΜΑ 2:              Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (6η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

ΘΕΜΑ 3:              Συζήτηση για την αξιοποίηση του κτιρίου της πρώην Ραλλείου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4:              Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. & Δήμου Πειραιά για την κατασκευή πάρκου πλησίον στην Πύλη Ε12.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5:              Έγκριση της αναπροσαρμογής ανταποδοτικών τελών και αλλαγής των συντελεστών τους για το έτος 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

ΘΕΜΑ 6:              Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

ΘΕΜΑ 7:              Έγκριση κανονισμού τελών υπαιθρίου εμπορίου για το έτος 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

ΘΕΜΑ 8:              Έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

ΘΕΜΑ 9:              Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής βάσει των διατάξεων  του άρθρου 221, παράγραφος 11 εδ. δ του ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α, με σκοπό τη  βεβαίωση καλής εκτέλεσης  παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία  Α.Ε. βάσει της από 29-11-2007 Σύμβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

ΘΕΜΑ 10:            Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου της Δ/νσης Οδοποιίας -Αποχ/σης για το έργο : Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά.                                                          Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

ΘΕΜΑ 11:             Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πειραιά για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.                                                                                                                                Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

ΘΕΜΑ 12:             Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

ΘΕΜΑ 13:             Έγκριση κανονισμού παραχώρησης χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων – αιθουσών πολλαπλής χρήσης – αιθουσών εκδηλώσεων – σχολικών χώρων γενικά
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

ΘΕΜΑ 14:             Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

ΘΕΜΑ 15:            Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 46.736,66 €, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος G. KELLIS.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

ΘΕΜΑ 16:            Επιμόρφωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., ετών 2020 και 2021 και ειδικότερα για το υπόλοιπο του έτους 2020 με ποσοστό 0,24% (διάστημα από 01-06-2020 έως 31-12-2020) και το έτος 2021 με ποσοστό 0,06% (διάστημα από 01-01-2021 έως 31-05-2021).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

ΘΕΜΑ 17:     Έγκριση διαμόρφωσης απότμησης του δημοτικού προκηπίου επί της οδού Ακτή Θεμιστοκλέους και έμπροσθεν του οικ. αρ. 254, Ο.Τ. 201 στον Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

ΘΕΜΑ 18:     Έγκριση διαμόρφωσης προκηπίου σε πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο, pilotis και δώμα επί της οδού Ακτή Θεμιστοκλέους αρ. 232, Ο.Τ. 205, στον Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

ΘΕΜΑ 19:            Παραχώρηση του Πάρκου Δηλαβέρη την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και μεταξύ των ωρών 17:30 – 21:30, προκειμένου να φιλοξενηθεί στον χώρο εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή, που συνδιοργανώνουν οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις «Δύναμη Ζωής» και «Πειραιάς για Όλους.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

ΘΕΜΑ 20: Παραχώρηση του μικρού θεάτρου στην Πλατεία επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και μεταξύ των ωρών 17:30 – 21:30, προκειμένου να φιλοξενηθεί συνάντηση κατοίκων της Β’ Δημοτικής Κοινότητας, στην οποία θα συμμετέχει η δημοτική παράταξη «Πειραιάς για Όλους» με τον επικεφαλής και τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους της.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

ΘΕΜΑ 21:            Υλοτομία ενός δένδρου στη Γ’ Δημ Κοινότητα επί της οδού Φιλίππου 3- Μικρολίμανο.                                                                                                 Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

                                                                                                             

         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Φωτογραφία αρχείου

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top