ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24 Νοεμβρίου

Συνεδρίαση του Σώματος, θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 24-11-2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά, έτους 2022.

(Σχετική η με αρ. 251/10-11-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.)

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

  1. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

  1. Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων δράσεων έτους 2021 σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

  1. Δωρεάν παραχώρηση διαφημιστικών θέσεων στo Δήμο Πειραιά για τις ανάγκες προβολής των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και της απογραφής του πληθυσμού.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

  1. Παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 2ου Γυμνασίου Καλλίπολης στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (Palso) στις 18 & 19 Δεκεμβρίου για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

  1. Έγκριση του αιτήματος του Ο.Π.Α.Ν. για την παραχώρηση της πλατείας Αλεξάνδρας από 22-11-2021 έως 20-01-2022 για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

         Συνεδρίαση του Σώματος, θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 24-11-2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση:   1) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 του Δήμου Πειραιά &

2) του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πειραιά.

(Σχετική η με αρ. 979 Ο.Ε./17-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.)

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Φωτογραφία αρχείου

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top