ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συνεδριάζει στις 15 Δεκεμβρίου-Θέματα

Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου, με το Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

 

Συνεδρίαση του Σώματος, θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 17:00 σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη για την Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας επί της οδού Αργυροκάστρου στο Ο.Τ. 75/Τ.19.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

  1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510108 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

  1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. – με Ενάριθμο έργου 2010ΣΕ05500000 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

  1. Έγκριση του αιτήματος του εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για τη διοργάνωση των γιορτινών εκδηλώσεων ενόψει των Χριστουγέννων του έτους 2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης Ραδιομαραθωνίου και εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

  1. Έγκριση διεξαγωγής χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

  1. Κατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου κενωθέντος – σχολάζοντος περιπτέρου, επί της πλατείας (Οδησσού) Λουδοβίκου στον Ηλεκτρικό Σταθμό Πειραιά.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

  1. Χωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.28.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

  1. Χωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 35.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                                   

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο μας από προηγούμενη συνεδρίαση.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top