ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οικονομικά αποτελέσματα για τη Navios Maritime Holdings Inc.-Αγγελική  Φράγκου:Είμαι ικανοποιημένη με τα  αποτελέσματα!

Η  Navios Maritime Holdings Inc. αναφέρει οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

 • 664,3 εκατομμύρια δολάρια Σημειώσεις Απόσυρση
  • Κατάσβεση 614,3 εκατομμυρίων δολαρίων Υποθηκών Πλοίων με ημερομηνία λήξης 15 Ιανουαρίου 2022
  • Εξαγορά 50,0 εκατομμυρίων $ Senior Secured Notes με ημερομηνία λήξης 15 Αυγούστου 2022

 • Χρηματοδότηση χρέους 550 εκατομμυρίων δολαρίων
  • 287,0 εκατ. $ διευκολύνσεων της Εμπορικής Τράπεζας και συμφωνιών πώλησης-μίσθωσης
  • 262,6 εκατομμύρια δολάρια Δανειακές διευκολύνσεις PIK με την NSM
 • Καθαρά έσοδα
  • 59,8 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021
  • 84,9 εκατομμύρια δολάρια το 9μηνο του 2021
 • Εσοδα
  • Αύξηση 33,5% στα 168,4 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021
  • Αύξηση 36,5% στα 429,0 εκατομμύρια δολάρια το 9μηνο του 2021
 • Μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες
  • $33,0 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του 2021
  • 31,7 εκατομμύρια δολάρια το 9μηνο του 2021
 • Προσαρμοσμένο EBITDA
  • Αύξηση 94,0% στα 116,1 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021
  • Αύξηση 117,0% στα 251,3 εκατομμύρια δολάρια το 9μηνο του 2021
 • Ισοδύναμο Χρονικής Χάρτας
  • 146 $ την ημέρα το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 14.056 $ την ημέρα το τρίτο τρίμηνο του 2020
  • 470 $ την ημέρα το 9μηνο του 2021 σε σύγκριση με 9.673 $ την ημέρα το 9μηνο του 2020
 • Συγχώνευση Navios Partners
  • Η NM κατέχει το 10,3% μετά τη συγχώνευση με την Navios Acquisition

GRAND CAYMAN, Νήσοι Κέιμαν, 16 Δεκεμβρίου 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Η Navios Maritime Holdings Inc. (“Navios Holdings” ή η “Εταιρεία”) (NYSE: NM), μια παγκόσμια εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών και logistics, ανέφερε σήμερα χρηματοοικονομική αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Το τρίτο τρίμηνο, η Navios Holdings ανέφερε έσοδα 168,4 εκατ. $, EBITDA 116,1 εκατ. $ και Καθαρό εισόδημα 59,8 εκατ. $. Για τους πρώτους εννέα μήνες 2021, αναφέραμε έσοδα 429,0 εκατομμυρίων δολαρίων, Προσαρμοσμένο EBITDA 251,3 εκατομμυρίων δολαρίων και Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 84,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Αγγελική Φράγκου, συνέχισε, «Η Navios ανακοίνωσε σχέδια για την αντιμετώπιση περίπου 770 εκατομμυρίων δολαρίων σε επερχόμενες λήξεις. Η ανακοινωθείσα αναχρηματοδότηση αντιμετωπίζει την επικείμενη λήξη των 614,3 εκατομμυρίων δολαρίων του Ship Mortgage Notes και παρέχει ρευστότητα και επαρκή διάδρομο στη Navios Holdings ώστε να ικανοποιήσει τα 155,0 εκατομμύρια δολάρια Senior Secured Notes που λήγουν τον Αύγουστο του 2022. Είναι σημαντικό, για περίπου το ήμισυ του νέου πακέτου χρηματοδότησης χρέους, επιτύχαμε μια περίοδο 18 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα υπήρχαν απαιτήσεις σε μετρητά για τόκους ή αποσβέσεις, και συνολικά παρατείναμε και κλιμακώσαμε την ημερομηνία λήξης των νέων δανειακών διευκολύνσεων».

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

664,3 εκατομμύρια δολάρια Σημειώσεις Απόσυρση

Η Navios Holdings αναμένει να αποσβέσει 614,3 εκατομμύρια δολάρια από τα Ομόλογα Υποθήκης Πλοίων Πρώτης Προτεραιότητας 7,375% που θα λήγουν στις 15 Ιανουαρίου 2022 (τα «Στοιχεία Υποθηκών Πλοίου») και να εξαργυρώσει 50,0 εκατομμύρια δολάρια από το 11,25% Senior Secured Notes που οφείλεται στις 2 Αυγούστου 2022 Εξασφαλισμένα Ομόλογα») μέσω ενός συνδυασμού πηγών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης χρέους 550 εκατομμυρίων δολαρίων που περιγράφεται παρακάτω και των διαθέσιμων μετρητών. Η Navios Holdings έχει συνάψει τις ακόλουθες συμφωνίες: (i) διευκόλυνση προθεσμιακού δανείου με την Credit Agricole CIB (“CACIB”) και την BNP Paribas (“BNPP”) ύψους έως και 105,0 εκατομμυρίων $. (ii) διευκόλυνση προθεσμιακού δανείου με την Hamburg Commercial Bank AG («HCOB») έως και 105,0 εκατ. $. (iii) συμφωνίες πώλησης-επαναμίσθωσης 77,0 εκατομμυρίων $ συνολικά και (iv) 262,6 εκατομμυρίων $ δανειακών διευκολύνσεων PIK από την N Shipmanagement Acquisition Corp. και τις θυγατρικές της (“NSM”),μια οντότητα συνδεδεμένη με την Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Navios Holdings, συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης ρευστότητας 150,0 εκατομμυρίων δολαρίων και προβλέπει την αποδέσμευση εξασφαλίσεων περίπου 300,0 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι διευκολύνσεις δανείου PIK από την NSM προβλέπουν περίοδο 18 μηνών κατά την οποία δεν θα υπάρχουν χρηματικοί τόκοι ή αποσβέσεις. Αυτές οι συναλλαγές αναμένεται να κλείσουν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του Ιανουαρίου 2022.

Προς μορφή για τις παραπάνω συναλλαγές, η Navios Holdings μείωσε τη μόχλευση της κατά 39,3% στα 722 εκατομμύρια δολάρια από 1.189 εκατομμύρια δολάρια σε εκκρεμές χρέος (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιών Υποθηκών Πλοίων που επαναγοράστηκαν που ακυρώθηκαν) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, η Navios Holdings επέκτεινε τις λήξεις για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με κλιμακωτό τρόπο. Η επόμενη λήξη μετά τα εναπομείναντα Senior Secured Notes 105,0 εκατομμυρίων $ που λήγουν τον Αύγουστο του 2022, θα είναι το 2024.

Συγχώνευση Navios Partners

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, η Navios Partners ολοκλήρωσε τη συγχώνευση (“NNA Merger”) με την Navios Maritime Acquisition Corporation (“Navios Acquisition”). Ως αποτέλεσμα αυτού, η Navios Acquisition έγινε εξ ολοκλήρου θυγατρική της Navios Partners. Κάθε εκκρεμής κοινή μονάδα Εξαγοράς Navios που κατείχε μεριδιούχος εκτός της Navios Partners, η Navios Acquisition και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους μετατράπηκε στο δικαίωμα λήψης 0,1275 μιας κοινής μονάδας της Navios Partners. Ως αποτέλεσμα, 3.388.226 κοινές μονάδες της Navios Partners εκδόθηκαν σε πρώην δημόσιους μετόχους της Navios Acquisition.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης NNA, η Navios Holdings έχει ποσοστό ιδιοκτησίας 10,3% στην Navios Partners.

Στατιστικά Στόλου

Η Navios Holdings ελέγχει έναν στόλο 36 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 3,9 εκατομμυρίων dwt, εκ των οποίων τα 25 είναι ιδιόκτητα (συμπεριλαμβανομένων πέντε πλοίων χωρίς βάρκα) και τα 11 είναι ναυλωμένα με μακροχρόνιες ναυλώσεις (συλλογικά, ο «Βασικός Στόλος»). Ο στόλος αποτελείται από 12 πλοία Capesize, 19 Panamax, τέσσερα Ultra-Handymax και ένα Handysize, με μέση ηλικία τα 8,9 έτη.

Η Navios Holdings έχει ναυλώσει επί του παρόντος το 100,0% των διαθέσιμων ημερών για τους υπόλοιπους τρεις μήνες του 2021. Το 88,4% των διαθέσιμων ημερών ναυλώνεται με σταθερή τιμή και το 11,6% ναυλώνεται βάσει δείκτη.

Η μέση συμβατική ημερήσια τιμή ναύλωσης για τα μακροπρόθεσμα ναυλωμένα πλοία για τους υπόλοιπους τρεις μήνες του 2021 είναι 16.833 $ την ημέρα.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον στόλο της Navios Logistics.

Το Έκθεμα II παρέχει ορισμένες λεπτομέρειες του Core Fleet της Navios Holdings. Δεν περιλαμβάνει τον στόλο της Navios Logistics.

see more

https://ir.navios.com/node/12386/pdf

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top