ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Προφίλ ΣΕΕΝ

Ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας» ιδρύθηκε το έτος 1921 και αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των επιβατηγών πλοίων στην Ελλάδα.

 

Μέλη του ΣΕΕΝ είναι ελληνικές και ευρύτερα κοινοτικές πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες επιβατηγών – οχηματαγωγών και επιβατηγών εν γένει πλοίων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ακτοπλοΐας, των διεθνών γραμμών και της κρουαζιέρας.

 

Ο ΣΕΕΝ είναι θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου και γενικότερα για όλα τα ζητήματα της επιβατηγού ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

 

Ως κοινωνικός εταίρος διαπραγματεύεται και υπογράφει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πληρωμάτων και υπαλλήλων για τα πλοία ακτοπλοΐας, διεθνών γραμμών και κρουαζιέρας, ενώ είναι μέλος και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

 

Σκοπός του ΣΕΕΝ είναι η προάσπιση, προαγωγή και προβολή της σημασίας και συμβολής της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Χώρας και στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.

 

Αποστολή του είναι να συμβάλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό.

1921-2021: 100 χρόνια λειτουργίας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας το 2021 συμπλήρωσε 100 χρόνια λειτουργίας. Ιδρύθηκε ως «Πανελλήνιος Ακτοπλοϊκή Ένωσις» κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της στις 30 Απριλίου 1921, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της ελληνικής ακτοπλοΐας, σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν επί σχεδόν εννέα ολόκληρα χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση σε διάφορα μέτωπα και η συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας υπήρξε ιστορική.

Με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, τον Αύγουστο του 1920, είχε δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος με τεράστιο ανάπτυγμα ακτών και τα επιβατηγά πλοία αποτελούσαν τα απαραίτητα αλλά και τα μοναδικά εργαλεία γεφύρωσης, που είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη ενός σημαντικού αριθμού πλοίων στον επιβατηγό στόλο. Για τον λόγο αυτό οι πλοιοκτήτες της ακτοπλοΐας αποφάσισαν στις αρχές του 1921 τη δημιουργία μίας Ένωσης προς τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους.

Το πρώτο Καταστατικό που είχε συνταχθεί από τις 15 Μαρτίου 1921, εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά στις 19 Μαΐου του ίδιου έτους και σύμφωνα με αυτό δικαίωμα να είναι κανείς μέλος είχε «Πας Έλλην ή εταιρεία οιαδήποτε, ιδιοκτήτης επιβατηγού ακτοπλοϊκού πλοίου χωρητικότητας ολικής άνω των πενήντα κόρων διαχειριζόμενος είτε μη τούτο δύναται να αποτελέσει μέλος» και σκοπός της Ένωσης ήταν «η δια κοινής συνεργασίας μελέτη και εφαρμογή των μέσων προς προστασίαν και προαγωγήν της δρομολογιακής εν γένει συγκοινωνίας επί ευρύτερων βάσεων αναλόγως των τότε συνθηκών προς κοινόν όφελος».

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου 1921, συγκρότησαν οι:

Λεωνίδας Εμπειρίκος (Πρόεδρος), Γεώργιος Θεοδωρακάκος (Αντιπρόεδρος), Ηλίας Βλασσόπουλος (Γεν. Γραμματέας), Δημήτριος Μερίντζος (Ταμίας) και μέλη οι Ελευθέριος Βελλιώτης, Αντώνιος Γιαννουλάτος, Παύλος Δημουλάκης, Νικόλαος Πανταλέων, Δημήτριος Παντελής.

 

Ιδρυτικά Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 30, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες:

Ελληνική Εταιρεία Θαλασσίων Επιχειρήσεων (12 πλοία), Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος (11 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Γιαννουλάτου (9 πλοία), Ατμοπλοΐα Πανταλέων (6 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Χατζηκωνσταντή (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Ελ. Βελιώτη (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Π. Δαμουλάκη (2 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Παντελή (2 πλοία), Ατμοπλοΐα Κ. Τόγια (2 πλοία), Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα (2 πλοία), Επτανησιακή Ατμοπλοΐα (2 πλοία), Νησιωτική Ατμοπλοΐα (2 πλοία), καθώς και οι “μονοβάπορες” Ατμοπλοΐα Γ. Κατράκη, Ατμοπλοΐα Γ.Γ. Αγγελάτου, Ατμοπλοΐα Φ. Καβουνίδου, Ατμοπλοΐα Αδελφών Ζησίμου, Ατμοπλοΐα Φωκίδος, Ατμοπλοΐα Αργολική Ε. Λεούση & Σία, Ατμοπλοΐα Αν. Μαυροκορδάτου, Κυμαϊκή Ατμοπλοΐα, Πειραϊκή Ατμοπλοΐα Κοτσοβίλη & Σία, Ατμοπλοΐα Παπαγιαννάκη & Σία, Κορινθιακή Ατμοπλοΐα, Πανευβοϊκή Ατμοπλοΐα, Ατμοπλοΐα Γ. Εμπειρίκου, Ατμοπλοΐα Αθανασούλα, Ατμοπλοΐα Πόρτολου – Μαρκέτου, Ατμοπλοΐα Ιθάκης, Ατμοπλοΐα Ν.Μ. Αθανασούλη.

Στις 29 Ιουνίου 1921, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προστέθηκαν 10 ακόμη ατμοπλοϊκές εταιρείες ως μέλη της Ένωσης, οι Πειραϊκή Ατμοπλοΐα Γ. Δομεστίνη (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Μεσογείου – Ευξείνου (2 πλοία) και με 1 πλοίο οι Ατμοπλοΐα Ν. Κυριακίδου, Ατμοπλοΐα Πολυμέρη – Ρίγγα, Ατμοπλοΐα Σάμου Υιών Δ. Ιγγλέση, Ατμοπλοΐα Ηλία Κ. Χατζηκωνσταντή & Σία, Ελληνική Εταιρεία “Πατρίς”, Ατμοπλοΐα Υιών Λεούση, Ατμοπλοΐα Καπετανάκη & Παπαγιαννάκη, Ατμοπλοΐα Κων. Γκιάφη & Σία.

Τα επόμενα χρόνια (1921-1924) είχαν προστεθεί στα μέλη της Ένωσης 15 ακόμη εταιρείες, οι Απ. Ρίγγα, Μ. Διακάκη, Κυκλαδική, Κεφαλληνιακή, Δωδεκανησιακή, Ιωνίας, Σαρωνικός, Ν.Ευσταθιάδου, Αναστασιάδου, Γεωργίου Γεωργίου, Στ. Έλληνα, Όσκαρ Δάριγκ, Αδελφών Μπιτούνη, Ευβοϊκή Δημ. Σερέτη και Ν.Α. Μαρίνου.

Τα εγγεγραμμένα πλοία στην Ένωση είχαν πλέον ξεπεράσει τα 100, ενώ με τη διάλυση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Μεταφορών το 1922 (είχε συσταθεί από το ελληνικό κράτος για την αντιμετώπιση των αναγκών του έθνους κατά τη διάρκεια των πολέμων) τα πλοία περιήλθαν στους φυσικούς τους πλοιοκτήτες, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε σε 122.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΝ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σακέλλης Μιχάλης      BLUE STAR FERRIES

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

Πρωτοπαπαδάκης Σπύρος  ANEK LINES

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ

Πασχάλης Σπύρος       SUPERFAST FERRIES

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιωτάκης Θεολόγος     FAST FERRIES

ΤΑΜΙΑΣ

Δεπάστας Ιωάννης      AEGEAN SPEED LINES

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Αγγελιδάκης Σταύρος ANEK LINES

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Απέργης Ευστράτιος   LEVANTE FERRIES

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Γελασάκης Αντώνιος   SILVER SEA CRUISES

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Θεοδωράτος Διονύσιος       HELLENIC SEAWAYS

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Μιχαήλ Μιχαήλ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ NE

 

 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Ακτή Μιαούλη 7-9

185 35, Πειραιάς

τηλ : 210 4220 820, 210 4226 156

fax : 210 4220 822

e-mail : seen@seen.org.gr

Φωτογραφία real.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top