ΚΟΙΝΩΝΙΑ

EUCITYFACILITY: Ο 4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΞΕ!  

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022 – Το EUCityFacility (EUCF), μια μακροχρόνια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποστηρίζει δήμους και τοπικές αρχές ώστε να επιταχύνουν τις επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια, άνοιξε τον 4ο κύκλο προσκλήσεων για αιτήσεις στις 9 Ιουνίου του 2022.

Η 4ηπρόσκληση του EU CityFacility θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 48 επενδυτικών ιδεών, συνολικού προϋπολογισμού 2,88 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση για αιτήσεις είναι ανοιχτή από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 υποστηρίζοντας πόλεις και τοπικές αρχές, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη μιας επενδυτικής ιδέας με πάγια επιχορήγηση έως 60.000 ευρώ.

Οι επιτυχημένοι δικαιούχοι έπειτα χρησιμοποιούν την επιχορήγηση για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη της επενδυτικών ιδεών, συμπεριλαμβανομένων (τεχνικών) μελετών δυνατότητας υλοποίησης και μιας ποικιλίας βασικών αναλύσεων που εστιάζουν στα έργα τους και τη συνολική αγορά, τους ενδιαφερόμενους φορείς, νομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές. Η επιχορήγηση δεν προορίζεται για άμεση χρηματοδότηση ενεργειακών δράσεων, αλλά χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη μιας επενδυτικής ιδέας, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων αγοράς και νομικών αναλύσεων και μελετών δυνατότητας υλοποίησης, η οποία στοχεύει στο άνοιγμα των θυρών για επακόλουθες επενδύσεις.

Οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι προσκλήσεων

Οι προηγούμενες τρεις προσκλήσεις για το EUCityfacility έλαβαν περισσότερες από 600 αιτήσεις και οι 165 δικαιούχοι που προέκυψαν σε όλη την Ευρώπη εργάζονται τώρα πάνω τις επενδυτικές τους ιδέες. Τα ονόματα όλων των δικαιούχων του EUCF από τις τρεις πρώτες προσκλήσεις μπορούν να βρεθούν στον δικτυακό χάρτη του EUCF και λεπτομέρειες για τα έργα τους στον αντίστοιχο κατάλογο πόλεων.

Δικαίωμα συμμετοχής και αίτηση

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους δήμους και τοπικές αρχές από τα κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολιτικά εγκεκριμένο σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια και να αποδεικνύουν πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη της επενδυτικής τους ιδέας μέσω επιστολής υποστήριξης, υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο ή άλλους σχετικούς πολιτικούς εκπροσώπους. Όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις αιτήσεις βρίσκονται στο επίσημο έγγραφο της 4ης πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Σεπτεμβρίου 2022. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης βρίσκονται στο επίσημο έγγραφο της πρόσκλησης και στις Οδηγίες για Υποψηφίους .

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν επίσης να μάθουν περισσότερες πληροφορίες στα διαδικτυακά σεμινάρια, που διοργανώνονται τον Νοέμβριο ηλεκτρονικά. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τους εμπειρογνώμονες της χώρας τους για να τους βοηθήσουν με τις αιτήσεις τους, καθώς και με το γραφείο υποστήριξης του EUCF.

 

Για το EUCF

Το EUCF χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ε.Ε., με στόχο τη στήριξη δήμων και τοπικών Αρχών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδυτικών ιδεών που εντάσσονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια. Ειδικότερα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κάθε δήμο με πάγια συνεισφορά 60.000 ευρώ για δραστηριότητες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας επενδυτικής ιδέας. Όσοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο EUCF θα χρησιμοποιήσουν το ποσό της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επενδυτικών ιδεών τους, ως πρώτο βήμα για ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και οικονομικό σχέδιο.

 

Συνολικά, το EUCF παρέχει περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των δικαιούχων του που επιλέχθηκαν μέσω τεσσάρων ανοιχτών προσκλήσεων. Η 1η πρόσκληση που διοργανώθηκε το 2020 διέθεσε 1,8 εκατ. ευρώ σε 30 δικαιούχους. Η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων έκλεισε τον Μάιο του 2021 και θα διανείμει 4,14 εκατομμύρια ευρώ έκαστος στους επιλεγμένους δικαιούχους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EU CityFacility, επισκεφτείτε την ιστοσελίδαwww.eucityfacility.eu

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top