?>
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΕΕ: Οι ΄Ελληνες πλοιοκτήτες επενδύουν σε μεγαλύτερα πλοία-Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του Ελληνόκτητου στόλου από το 2014

Oι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν σταθερά σε μεγαλύτερα πλοία που έχουν επίσης μεγαλύτερη αποδοτικότητα και περιβαλλοντικά οφέλη λόγω των οικονομιών κλίμακας. Από το 2014, η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας (σε dwt) του ελληνόκτητου στόλου είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του αριθμού των πλοίων. Το 2014 η μέση χωρητικότητα των ελληνόκτητων πλοίων ήταν 71.308 dwt, ενώ σήμερα υπολογίζεται σε 86.247 dwt, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του παγκόσμιου στόλου (45.020 dwt).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια, αν και το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο έχει τετραπλασιαστεί σε όγκο, ωστόσο οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία έχουν μόλις διπλασιαστεί. Σε σύγκριση με άλλους κλάδους, οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία παραμένουν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο – στο 2,5% των συνολικών εκπομπών παγκοσμίως.

Πατήστε το σύνδεσμο https://ugs.gr/media/13738/annual-report-21-22.pdf για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση 2021-2022 της ΕΕΕ.

Greek shipowners have steadily been investing in larger vessels, which also exhibit greater efficiency and environmental gains due to the economies of scale they provide. Since 2014, the growth of the deadweight capacity of the Greek-owned fleet has been much higher than the growth of the number of ships. While in 2014 the average capacity of a Greek- owned ship was 71,308 dwt, today the average capacity of Greek ships is estimated at 86,247 dwt, a figure almost double that of the world fleet (45,020 dwt).

Ιt is important to note that shipping is the most efficient mode of cargo transport. This can be demonstrated also by the fact that, during the past 50 years, world seaborne trade has quadrupled in terms of volume, while CO2 emissions from shipping have just almost doubled. Compared with other sectors, CO2 emissions from shipping remain at a relatively low level – at 2.5% of total world emissions.

Tap on the link https://ugs.gr/media/13738/annual-report-21-22.pdf to read the Annual Report of the UGS for 2021-2022.

#UGS #EuropeanCommission #AnnualReport #IMO #ShippingDecarbonization #GHG #GreekShipping #GreekCommunity #Maritime #Greece

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top