ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ένα από τα σημαντικότερα νηολόγια στον κόσμο,κατέχοντας τη 2η θέση στην ΕΕ

Καταλαμβάνοντας την 8η θέση σε όρους χωρητικότητας (dwt), η Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα νηολόγια στον κόσμο, κατέχοντας επίσης τη 2η θέση στην ΕΕ. Η Ελλάδα παραμένει στο Λευκό Κατάλογο STCW του ΙΜΟ, καθώς και στο Λευκό Κατάλογο του Paris MoU και του Tokyo MoU. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται επίσης στον Κατάλογο των Ναυτιλιακών Διοικήσεων του Προγράμματος QUALSHIP 21 της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG), ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των Κρατών Σημαίας με τις καλύτερες επιδόσεις και με θετικούς δείκτες σε όλες τις κατηγορίες του πίνακα επιδόσεων Κρατών Σημαίας (π.χ. επικύρωση συμβάσεων του ΙΜΟ, διαδικασίες ελέγχου πλοίων από το Κράτος Λιμένα κ.λπ.), που δημοσιεύεται από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS).
Πατήστε το σύνδεσμο https://ugs.gr/media/13738/annual-report-21-22.pdf για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση 2021-2022 της ΕΕΕ.
Ranking 8th in terms of dwt, Greece is one of the main shipping registries in the world, holding also the 2nd position in the EU. Greece remains on the IMO’s “List of confirmed Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Parties” and on the White Lists of the Paris and the Tokyo Memorandum of Understanding (MoU). Greece is also included in the Flag Administrations List of the U.S. Coast Guard (USCG) QUALSHIP 21 Program, while it is placed among the best- performing Flag States with positive indicators across all categories (e.g. ratification of IMO Conventions, Port State Control procedures etc.) in the Flag State Performance Table published by the International Chamber of Shipping (ICS).
Tap on the link https://ugs.gr/media/13738/annual-report-21-22.pdf to read the Annual Report of the UGS for 2021-2022.
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top