ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tι έχει αλλάξει για όλους τους ασφαλισμένους ΕΦΚΑ

 

Επαγγελματικό Επιμελήτηριο Αθηνών

 • Όλοι πλέον ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον ΕΦΚΑ λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι.

 • Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους. Μισθωτούς και μη μισθωτούς. Στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Για όλα τα επαγγέλματα. Χωρίς “παιδιά και αποπαίδια”. Όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό των εισοδημάτων τους (με ένα μεταβατικό διάστημα για την ομαλή μετάβαση κάποιων κατηγοριών εργαζομένων). Όλοι απολαμβάνουν τις ίδιες -όλο και πιο υψηλού επιπέδου- υπηρεσίες. Όλοι λαμβάνουν σύνταξη στο ίδιο ποσοστό επί των εισφορών τους, όταν έρθει η ώρα.
 • Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, σταδιακά, θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Το πρώτο διάστημα λειτουργίας, ορισμένες από αυτές θα παρέχονται μέσω των παλαιών ιστοσελίδων των Ταμείων που λειτουργούσαν έως 31/12/2016. Και σύντομα, όλες θα παρέχονται πλέον από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 1. Ασφαλιστική Ικανότητα ασφαλισμένου για το 2017Ασφαλιστικό Ιστορικό μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
 2. Εφαρμογή εκτίμησης της θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη
 3. Εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης (αρχικά, τουλάχιστον για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 4. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
 5. ΑΠΔ εργοδοτών
 6. Αίτηση για εξέταση για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ
 7. Πιστοποιητικό αναπηρίας για όσους αναμένουν αποτελέσματα ΚΕΠΑ
 8. Βεβαιώσεις εισφορών αυτοαπασχολούμενων
 9. Ενημερωτικά σημειώματα και φορολογικές βεβαιώσεις συνταξιούχων
 • Δημιουργείται ο online προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός.
 • Με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από όλα τα πρώην ταμεία και απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων των φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των ασφαλισμένων στις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Σύντομα ξεκινά τη λειτουργία του και το ειδικό call center του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555 (αστική χρονοχρέωση) οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τα θέματα που τους απασχολούν.
 • Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.
 • Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ασφάλιση και να πατάξουν την ανασφάλιστη εργασία.

Ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ;

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Οnline προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός
 • Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης
 • Ασφαλιστική Ικανότητα ασφαλισμένου για το 2017
 • Ασφαλιστικό Ιστορικό μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
 • Εφαρμογή εκτίμησης της θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη
 • Εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης (αρχικά, τουλάχιστον για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
 • ΑΠΔ εργοδοτών
 • Αίτηση για εξέταση για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας για όσους αναμένουν αποτελέσματα ΚΕΠΑ
 • Βεβαιώσεις εισφορών αυτοαπασχολούμενων
 • Ενημερωτικά σημειώματα και φορολογικές βεβαιώσεις συνταξιούχων

Τι μπορεί να κάνει όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία;

Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.

Εκτός από την ιστοσελίδα, υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία;
Το ειδικό call center του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555 (αστική χρονοχρέωση) οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τις βασικές λειτουργίες του ΕΦΚΑ και σταδιακά για όλα τα ασφαλιστικά θέματα που τους απασχολούν.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Φορέα, στέλνοντας μήνυμα στο information@efka.gov.gr

 

Πώς θα γίνεται καλύτερος έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;
Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ανασφάλιστη εργασία. Γιατί κανένας Ασφαλιστικός Φορέας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά αν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις εισφοροδιαφεύγουν.

Στην ιστοσελίδα μας, σταδιακά, θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Το πρώτο διάστημα λειτουργίας, ορισμένες από αυτές θα παρέχονται μέσω των παλαιών ιστοσελίδων των Ταμείων που λειτουργούσαν έως 31/12/2016. Και σύντομα, όλες θα παρέχονται πλέον από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Οnline προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός
 • Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης
 • Ασφαλιστική Ικανότητα ασφαλισμένου για το 2017
 • Ασφαλιστικό Ιστορικό μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
 • Εφαρμογή εκτίμησης της θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη
 • Εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης (αρχικά, τουλάχιστον για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
 • ΑΠΔ εργοδοτών
 • Αίτηση για εξέταση για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας για όσους αναμένουν αποτελέσματα ΚΕΠΑ
 • Βεβαιώσεις εισφορών αυτοαπασχολούμενων
 • Ενημερωτικά σημειώματα και φορολογικές βεβαιώσεις συνταξιούχων

Συχνές ερωτήσεις

Μη Μισθωτοί

Πως  υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017;
Από 1/1/2017 καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα.

Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;

Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και στα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για πρώτη φορά.

Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία;

Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. (Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία)

Τίνος έτους εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη;

Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Μέχρι να εκκαθαριστούν από την Φορολογική Διοίκηση τα εν λόγω εισοδήματα, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.

Πρέπει να προσκομίσω τη φορολογική μου δήλωση ώστε να αποδείξω το εισόδημα μου;

Όχι, τα εισοδήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές;

Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ).

Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές;

Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (Μηνιαία 586,08 ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ).

Έχω μηδενικό εισόδημα. Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Έχω δηλώσει “ζημία” .Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά θα καταβάλλω;

Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος η δεν έχει για διάφορους λόγους εκκαθαριστεί, η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Είμαι μέλος Εταιρείας. Σε ποιο εισόδημα θα υπολογισθούν οι εισφορές μου;

Στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία.

Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλω;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα;

Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής:
α) Κλάδος σύνταξης 20%
β) Κλάδος ασθένειας 6,95%

Με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).
Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα προϊόντα.

Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής;

Ναι οποιαδήποτε πληρωμή ποσού γίνεται αποδεκτή.

Έχω κάνει έναρξη δραστηριότητας το 2016 τι εισφορά θα καταβάλλω το 2017;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος και θα εκκαθαρισθεί οριστικά όταν θα είναι διαθέσιμα τα εισοδήματα 2016.

Πώς μπορούμε να πληρώνουμε τις εισφορές μας;

Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.
Όποιος ασφαλισμένος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών του, μπορεί να προσέρχεται στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες.
Όσον αφορά στις παλαιές οφειλές από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για αυτές θα εξακολουθήσει να ισχύει η προϋφιστάμενη διαδικασία, δηλαδή οι ασφαλισμένοι θα τις καταβάλλουν με τον τρόπο που τις κατέβαλαν και έως τις 31/12/2016.

Κάθε πότε πληρώνονται οι εισφορές;

Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Πως θα ενημερωθώ για τις εισφορές μου;

Για τις εισφορές από 1/1/17 με ειδοποιητήρια στα οποία θα περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς, το εισόδημα επί του οποίου έγινε ο υπολογισμός και στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών.
Παράλληλα, τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και το ειδοποιητήριο θα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που θα αναρτηθούν στον ιστότοπό του www.efka.gov.gr

Πως μπορώ να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα;

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, χορηγείται βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές εισφορές μη μισθωτού έως τον μήνα χορήγησής της.
Ειδικά για τον έλεγχο των εισφορών από 1.1.2017:
Σε περίπτωση μη μισθωτού ασφαλισμένου, και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχει καταβληθεί, κατ΄ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού.
Σε περίπτωση μη μισθωτού ασφαλισμένου που παράλληλα απασχολείται και ως μισθωτός, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή του απασχόληση. Κατά συνέπεια, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού καθώς και το σύνολο των εισφοροδοτούμενων μηνιαίων αποδοχών του.
Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών (για οφειλές έως 31.12.2016), θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση ενώ ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.1.2017 ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης.

ΕΓΚ 7 – 16/02/2018

Τι έχει αλλάζει στις εισφορές μου από 01/01/2018;

Από 01/01/2018 στη βάση υπολογισμού των εισφορών Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.
Ειδικότερα για το 2018, οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% του αθροίσματος ΚΦΑ και των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους.

Πως έχει εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών από 01/01/2018;

Για τον υπολογισμό εισφορών έτους 2018, και έως την οριστικοποίηση – εκκαθάριση, η βάση υπολογισμού πρέπει να προσδιοριστεί με το εισόδημα και τις καταβλητέες εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 01.01.2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν καταβληθεί (καταβληθείσες).
Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 2017 έχουν εκδοθεί και παρακολουθούνται από τον ΕΦΚΑ, κατά την οριστικοποίηση και εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 θα ληφθούν υπόψη οι καταβλητέες εισφορές 2017.

ΕΓΚ 14 – 08/03/2018

Σε ποιους ασφαλισμένους έχει εφαρμογή η διάταξη περί μείωσης της εισφοράς Κλάδου Σύνταξης κατά 50%;

Στη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που εισφοροδοτούνται με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δηλ. Ελ. Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση των π. Φορέων ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διάταξη; 

Απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης και η εξόφληση των εισφορών για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ποιοι χρόνοι ασφάλισης συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των 40 ετών;

Για την συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζονται: α) χρόνοι πραγματικής ασφάλισης, β) χρόνοι προαιρετικής ασφάλισης και γ) πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης.

Μπορούν να υπαχθούν στην πιο πάνω διάταξη οι Απασχολούμενοι Συνταξιούχοι;

Οι νέες διατάξεις αφορούν τους ενεργούς Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους και ως εκ τούτου στο πεδίο εφαρμογής τους δεν εμπίπτουν οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι.

Πότε ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαγωγής στη νέα διάταξη;

Το δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από την πρώτη του επόμενου μήνα.

Εφαρμόζεται η μείωση και σε εισφορά που αφορά εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα; 

Όχι, η μείωση δεν εφαρμόζεται σε εισφορά που προκύπτει από εισόδημα που εισφοροδοτείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016.

Πότε διακόπτεται το δικαίωμα;

Το δικαίωμα λήγει με τη διακοπή της ασφάλισης, την συνταξιοδότηση ή με υποβολή σχετικής αίτησης διακοπής από τον ασφαλισμένο.

ΕΓΚ 21 – 27/04/2018

Ποιους αφορά η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017;

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 αφορά όλους τους Μη Μισθωτούς Ασφαλισμένους (ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι – αγρότες). Ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για τους ασφαλισμένους που έχουν μία ή περισσότερες Επιχειρηματικές ή Αγροτικές Δραστηριότητες.

Πως θα ενημερωθώ ότι έχει γίνει εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών έτους 2017;

Η εκκαθάριση έχει αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, (επιλογή, Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων). Μέσα από την ίδια επιλογή παρέχονται δυνατότητες εκτύπωσης ατομικού Ειδοποιητηρίου Εκκαθάρισης και Ενημέρωσης (Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης).

Πώς προκύπτει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 2017;

Για να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης:

Προσδιορίζονται οι ασφαλιστέες ιδιότητες κατά το έτος εκκαθάρισης.
Υπολογίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους (2016), για τις ασκούμενες δραστηριότητες του έτους εκκαθάρισης, συνυπολογιζομένων τυχόν μειώσεων και εκπτώσεων (Λόγω Εισοδήματος, Μητρότητας, Πολυετούς Ασφάλισης).
Αφαιρούνται ποσά που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών του έτους εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων (σχετ. εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/2018).

Ποια εισοδήματα λαμβάνονται υπόψη για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών στον ΕΦΚΑ για το έτος 2017;

Για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 ελήφθησαν υπόψη τα εισοδήματα του έτους 2016 που εστάλησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα. Εάν δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους.

Πού θα δω αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών και των καταβληθέντων ποσών που περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης;

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται τόσο από τον λογαριασμό του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (Εισφορές Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων) όσο και στους επιμέρους πίνακες αναλυτικών εγγραφών του Ειδοποιητηρίου Εκκαθάρισης.

Όταν από την εκκαθάριση προκύπτει μηδενικό υπόλοιπο, έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του 2017;

Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017 και παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής εισφορών 2018.

Από την εκκαθάριση προκύπτει Υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Οφειλής. Πώς μπορώ να το πληρώσω;

Το υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής μπορεί να εξοφληθεί:

Εφάπαξ
Σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως την 31.5.2018 (τελευταία δόση 28.9.2018).
Με έναντι καταβολές.

Αν καθυστερήσω να πληρώσω μία δόση εκκαθάρισης, θα επιβαρυνθώ με πρόσθετα τέλη;

Οι δόσεις, μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν. 4158/2013) οι οποίες εμφανίζονται και αναζητούνται με την επόμενη δόση. Σε περίπτωση έναντι καταβολής, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις το εκπρόθεσμα καταβληθέν ποσό.

Με ποιο τρόπο πληρώνω το Υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Οφειλής μου;

Με τον κωδικό εντολής πληρωμής που αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών. Ο κωδικός πληρωμής δόσεων και τρεχουσών εισφορών είναι ίδιος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες και ΕΛΤΑ, με διαδικτυακή ή φυσική συναλλαγή.

Με τις δόσεις εκκαθάρισης πρέπει να καταβάλλω και τρέχουσες εισφορές;

Ναι, οι τρέχουσες εισφορές εκδίδονται κανονικά, αναρτώνται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και πρέπει να καταβάλλονται παράλληλα με τις δόσεις εκκαθάρισης.

Μπορώ να πληρώσω εισφορά και δόση μαζί;

Ναι, μπορείτε να πληρώσετε δόση και τρέχουσα εισφορά με μία συναλλαγή καταθέτοντας το σύνολο του ποσού, στον ίδιο κωδικό.

Αν οφείλω δόσεις εκκαθάρισης, τρέχουσα εισφορά και προσαυξήσεις, τι πρέπει να κάνω;

Θα καταβάλλετε το σύνολο του ποσού και για τις τρεις εκκρεμότητες. Εάν καταβάλλετε μέρος, θα εξοφληθούν κατά σειρά: επιβαρύνσεις, οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης (από την παλαιότερη) και εν συνεχεία οι τρέχουσες απαιτητές εισφορές (από την παλαιότερη).

Θέλω το ποσό προς επιστροφή να μην μου επιστραφεί και να συμψηφιστεί με εισφορές επόμενων μηνών, τι πρέπει να κάνω;

Ποσό προς επιστροφή έως 50,00€ θα συμψηφιστεί αυτόματα με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Ποσό προς επιστροφή άνω των 50,01€ μπορεί να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών εφόσον υποβάλετε σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση – δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ (Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης –> Εκκαθάριση).

Από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών έτους 2017 προκύπτει ποσό προς επιστροφή. Πως θα μου επιστραφεί;

Αν δεν επιθυμείτε τον συμψηφισμό του με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές (ερώτηση 13), θα σας επιστραφεί μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων-δηλώσεων συμψηφισμού. Το ποσό που δικαιούστε θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ (Ατομικά Στοιχεία–> Στοιχεία Επικοινωνίας).

Τι πρέπει να έχω καταβάλλει για να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα μετά την εκκαθάριση;

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης διάρκειας, απαιτείται η εξόφληση των:

εισφορών έως 31.12.2016
απαιτητών δόσεων εκκαθάρισης 2017
πλήρες ποσό εισφορών 2018 ή κατ’ ελάχιστο το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο).

Εάν έχετε ενεργή ρύθμιση οφειλών, η διάρκεια της βεβαίωσης είναι μηνιαία.

ΕΓΚ 16 – 16/03/2018

Τι έχει αλλάξει στην ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και των δικηγόρων;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4488/17, βασικό στοιχείο της υπαγωγής στην ασφάλιση είναι η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις;

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει την 1/1/2017.

Για ποιους εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις;

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν αυτοαπασχολούμενοι/μη μισθωτοί (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) και δικηγόροι (τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο ΤΕΕ ή στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, αντίστοιχα, και εφόσον:

έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικά για τη δραστηριότητα αυτή στη Δ.Ο.Υ. ή
μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες με τεχνικό αντικείμενο (αποκλειστικά ή κατά κύρια δραστηριότητα), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και έχουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή
είναι εταίροι «δικηγορικών εταιρειών», οι οποίες έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Εταιρειών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή
είναι δικηγόροι σε αναστολή, εφόσον δεν έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους

Ποια θα είναι η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης;

Η πρώτη μέρα του μήνα έναρξης άσκησης ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα, η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης δραστηριότητας του νομικού προσώπου ή – αν πρόκειται για προσθήκη μέλους- η πρώτη ημέρα του μήνα μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Πότε διακόπτεται η ασφάλιση, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις;

Την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής δραστηριότητας του νομικού προσώπου ή αποχώρησης του μέλους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις περιπτώσεις που η διαγραφή από το Τ.Ε.Ε. ή τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (απώλεια ιδιότητας) προηγείται της ημερομηνίας διακοπής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η διακοπή της ασφάλισης ανατρέχει στην τελευταία ημέρα του μήνα διαγραφής από τον επαγγελματικό σύλλογο.

Σε ποια πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα της ειδικής προαιρετικής ασφάλισης;

Το δικαίωμα στην ειδική προαιρετική ασφάλιση παρέχεται άπαξ και αποκλειστικά στα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση έως 12/9/2017, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τα οποία εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής που ανατρέχει έως την ημερομηνία αυτή και:

είτε διέκοψαν την άσκηση δραστηριότητας έως 12/9/2017
είτε δεν είχαν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. ως μη μισθωτοί από 1/1/2017.

Αν διακοπεί η υποχρεωτική ασφάλισή μου στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μπορώ να τη συνεχίσω προαιρετικά;

Ναι, με την νέα διάταξη προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν., μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4488/17 (12/9/2017), και για τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., μετά την 1.1.2017, λόγω διακοπής δραστηριότητας ή μη έναρξης δραστηριότητας μέχρι την ημερομηνία αυτή, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης (πλην της συνεισπραττόμενης εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας).

Πώς μπορώ να ζητήσω την ειδική προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης;

Με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Πώς υπολογίζεται η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά προαιρετικής ασφάλισης;

Η εισφορά περιλαμβάνει τους Κλάδους Σύνταξης και Περίθαλψης σε ποσοστό 20% για τον Κλάδο Σύνταξης και 6,95% για τον Κλάδο Περίθαλψης, υπολογιζόμενων επί του ελαχίστου μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω πενταετίας (586,08€). Επί παράλληλης ασφάλισης και λόγω μισθωτής απασχόλησης, εφόσον οι μηνιαίως εισφοροδοτούμενες αποδοχές υπολείπονται των 586,08€, καταβάλλεται η ανωτέρω εισφορά υπολογιζόμενη επί της διαφοράς (586,08€-αποδοχές).

Τι ισχύει σε περίπτωση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και παράλληλης άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας;

Σε περίπτωση ειδικής προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και παράλληλης άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της παρ. 1 του άρθρου 36 και παρ. 2 του άρθρου 96, όπως ισχύει, του Ν. 4387/2016.

Πότε διακόπτεται η προαιρετική ασφάλιση;

Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται:

με αίτηση του ασφαλισμένου
με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή/και
με την επανέναρξη υποχρεωτικής ασφάλισης (βλ. ερώτηση: «Για ποιους εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις;»).

Αν διακόψω την ειδική προαιρετική ασφάλισή μου, έχω δικαίωμα να τη συνεχίσω;

Όχι. Για την εκ νέου προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 18, 37 και 96 παρ. 2 του Ν. 4387/16 (εγκύκλιος Ε.Φ.ΚΑ. 3/2018).

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως αναγνωριζόμενος χρόνος;

O χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν λογίζεται ως αναγνωριζόμενος χρόνος, και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζεται στο προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων χρόνων ασφάλισης. Ο εν λόγω χρόνος, επίσης, δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των άρθρων 18, 37 και 96 παρ.2 του Ν. 4387/16.

Εάν κάνω διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μετά την 13/9/2017 και δεν υπάγομαι στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., μπορώ να ασφαλιστώ προαιρετικά;

Μπορείτε, όμως θα ασφαλιστείτε προαιρετικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 18, 37 και 96 παρ. 2 του Ν. 4387/16, όπως έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 3/2018 του Ε.Φ.Κ.Α.. Η ειδική προαιρετική ασφάλιση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

Διέκοψα την επαγγελματική μου δραστηριότητα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 12.9.2017. Τι πρέπει να πληρώσω;

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία διακοπής από τη Δ.Ο.Υ., καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Από τον επόμενο μήνα της διακοπής και μέχρι την 30.9.2017, εφόσον έχει χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα, υπολογίζονται εισφορές για τον Κλάδο Υγείας επί της κατώτατης βάσης (586,08€). Εάν δεν είχε χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν αναζητούνται εισφορές.

Τι μπορεί να κάνει όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία;
Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.

Εκτός από την ιστοσελίδα, υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία;

Το ειδικό call center του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555 (αστική χρονοχρέωση) οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τις βασικές λειτουργίες του ΕΦΚΑ και σταδιακά για όλα τα ασφαλιστικά θέματα που τους απασχολούν.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Φορέα, στέλνοντας μήνυμα στο information@efka.gov.gr

Πώς θα γίνεται καλύτερος έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;

Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ανασφάλιστη εργασία. Γιατί κανένας Ασφαλιστικός Φορέας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά αν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις εισφοροδιαφεύγουν.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Φορέα, στέλνοντας μήνυμα στο information@efka.gov.gr

Πώς θα γίνεται καλύτερος έλεγχος για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;

Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ανασφάλιστη εργασία. Γιατί κανένας Ασφαλιστικός Φορέας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά αν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις εισφοροδιαφεύγουν.

Πηγή: efka.gov.gr

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεργάζεται με το έγκριτο φοροτεχνικό γραφείο “Γιάννης Μύαρης και Συνεργάτες Ε.Ε.” και προσφέρει δωρεάν συμβουλές στα μέλη του.

Ο φορολογικός σύμβουλος βρίσκεται στα γραφεία του επιμελητηρίου, Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος, κάθε Τρίτη & Πέμπτη από 11:00 έως 14:00. (Για προσωπικές συμβουλές κατόπιν ραντεβού)

Η ομάδα επιτέλεσης του έργου που έχει ανατεθεί:

 

Θράσος Μίαρης Φοροτεχνικός  κιν 6932215259

Γιάννης Μύαρης Οικονομολόγος

Χριστίνα Ψυχογυιού Εργατολόγος

Βαγγέλης Κονόμης Λογιστής – εργατολόγος

Βασίλης Παπαζώης Λογιστής Φοροτεχνικός

Ελίνα Μίαρη Λογίστρια

Θάλεια Κρισίλια Λογίστρια

 

Τα μέλη μας μπορούν επίσης να απευθύνουν γραπτά ερωτήματα στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τηλέφωνο επικοινωνίας στο e-mail: forologika@eea.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3380 209, Τρίτη και Πέμπτη από 12.00′ έως 15.00′ ή  στο τηλ. 210 9639 049 καθημερινά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σημειώνεται πως η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά φοροτεχνικούς ούτε διεκπεραιώνει φορολογικές υποθέσεις αλλά παρέχει γενικές πληροφορίες  στα μέλη του επιμελητηρίου σε σχέση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και δίνει κατευθύνσεις για τους τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων τους.

Τηλ. Επικοινωνίας:

210 3380209

e-mail:

forologika@eea.gr

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρέχουμε ως Φορολογικοί σύμβουλοι, συμβουλές σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, δημιουργούμε βάση εμπιστοσύνης, ξεκινάμε νέο κύκλο ενημέρωσης ανά κλάδο, τον οποίο και θα δημοσιεύουμε.

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top